Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

ZWO is een afkorting van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Het is een deelgebied van de diaconale taken die wij hebben als kerk in deze wereld. De ZWO-commissie is er speciaal voor, om de noden van onze verre naasten onder de aandacht te blijven brengen en er financiële middelen voor in te zamelen. Zo kun je het werk van ZWO samenvatten als: Woord en daad. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland wordt dit landelijk georganiseerd door Kerk in Actie en onze plaatselijke ZWO-commissie steunt hun projecten.

In Oostkapelle telt de ZWO-commissie momenteel 6 leden: André de Buck, Nel Francke, Lian Jobse (voorzitter), Jos de Korte (penningmeester), Noor Maclean (secretaris) en Nely Wondergem. Wij proberen de Protestantse Gemeente Oostkapelle te betrekken bij het wereldwijde werk van Zending en Werelddiaconaat door het geven van informatie over de projecten, die er zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld door informatie in het kerkblad en op de nieuwsbrieven en bij de collecte tijdens de kerkdienst wordt beknopte informatie ook op een dia getoond via de beamer. Extra aandacht wordt er aan deze doelen besteed tijdens de voor- en najaarszendingszondag en in de Pinksterdienst. Aan deze diensten werkt de ZWO-commissie mee, om zodoende uitgebreider stil te staan bij een bepaald project.

Maar de ZWO-commissie is ook een “actiegroep”. Samen met heel veel andere PKN-gemeenten in de Classis Delta nemen we deel aan het project Delta voor Colombia, dat door Kerk in Actie wordt uitgevoerd. Gedurende drie jaren geven we hierover niet alleen informatie, maar zamelen we ook met acties geld in om kinderen en kwetsbaren in Colombia een betere toekomst te kunnen bieden.

Om aan de benodigde financiële middelen te komen, vragen we elk jaar een vrijwillige bijdrage aan de gemeenteleden. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor de ZWO! Verder verkoopt de ZWO-commissie jaarlijks op 3e Pinksterdag de enige echte Zeeuwse roomboterwafels. De laatste jaren hebben we dit gecombineerd met de verkoop van plantjes. Ook met gebruikte postzegels, (kleine) lege cartridges (goed verpakt!) en oude mobiele telefoons kunt u het goede doel steunen. In de hal van de kerk kunt u ze kwijt.

In voorgaande jaren hebben we ook aardappels en tulpenbollen verkocht, en hebben we met een kraam op de markt en later op de Oostkapelse dag gestaan. Maar de ZWO-commissie probeert elk jaar weer met andere acties te komen. Houdt u dus deze website in de gaten!

Voor informatie over de projecten van Delta voor Colombia kunt u op de onderstaande links klikken.

 

Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen

Sociaal bewogen predikanten opleiden

Kansarme jongeren opleiden voor horeca

 

Hebt u vragen hierover of over het lokale ZWO-werk in Oostkapelle? Of misschien suggesties? Alle bovenstaande ZWO-leden staan u graag te woord.

Mocht u ons werk willen steunen via een financiële bijdrage, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0324 0071 24 tnv ZWO-commissie Oostkapelle.

ZWO November 2023

Het is nog even wennen: Delta voor Colombia. Een land en een continent waar we momenteel minder van horen dan van Europa, Azië, Afrika en het Midden Oosten. Maar ook in Zuid Amerika zijn er veel problemen waarbij men onze steun en hulp kan gebruiken. Met Kerk in Actie richten wij ons als PKN-gemeenten in de Delta op Colombia.

Lees meer »

ZWO April 2023

Nog even, dan is het Pasen. We zien er naar uit. Het feest van Jezus’ opstanding is het vieren waard, zelfs als je in je eigen leven met zorgen en narigheid zit. We zijn daarom blij, dat we dit met elkaar in onze kerkdiensten mogen doen. Een extra feest wordt het, als u met Pasen uw volgespaarde doosjes inlevert, bestemd voor het werk van de kerk in Moldavië. Ook voor de opbrengst van de paascollecte is dit doel gekozen. De mensen in Moldavië hebben het buitengewoon zwaar. Wie kan werken is vaak aangewezen op het buitenland, kinderen en ouderen blijven achter en moeten elkaar zien te helpen overleven. Veel vluchtelingen uit Oekraïne, veel politieke problemen door inmenging van Rusland. In die uitzichtloosheid moet je leven toch erg donker lijken. Door onze gaven kunnen wij helpen het Licht van Pasen ook daar te laten schijnen. Kerk in Actie steunt de Moldovan Christian Aid, die kerkelijke gemeentes helpt met diaconale initiatieven en trainingen waarin jongeren leren hoe ze ouderen kunnen helpen. Met uw financiële steun kan het Licht van Pasen ook in Moldavië helderder gaan schijnen.

Lees meer »

ZWO Maart 2023

Naast de voortdurende en vreselijke oorlog in Oekraïne werden we onlangs opgeschrikt door een enorme aardbeving in Syrië en Turkije. De hulpverlening is vooral in Syrië erg moeilijk, maar er is veel geld opgehaald om alle slachtoffers in beide landen te ondersteunen. Via Kerk in Actie, die ook deelneemt aan Giro 555, hebben velen van u persoonlijk en ook wij gezamenlijk als kerk, hier financieel een steentje aan bijgedragen. Mocht u er vragen over hebben, dan is voor ons in de protestantse gemeente Oostkapelle de diaconie hiervoor het aanspreekpunt.

Lees meer »

ZWO December 2022

Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar terug te blikken op wat er allemaal gebeurd is in die afgelopen periode. Als ZWO doen wij dat natuurlijk ook. Wij denken dan in de eerste plaats aan het overlijden van Simon Corbijn. Dankbaar zijn we voor zijn enorme staat van dienst, voor zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de commissieleden, maar vooral voor zijn onvermoeibare inzet om zending en werelddiaconaat, Woord en daad, vanuit het Evangelie uit te dragen en vorm te geven. Tot op het allerlaatst bleef hij ons stimuleren om hiervoor aandacht te vragen en actie te voeren voor de benodigde financiën. Wij kijken daarom niet alleen terug, maar juist ook vooruit naar het nieuwe jaar. Wij hopen samen met u weer onze schouders te zetten onder dit onmisbare onderdeel van het kerk-zijn.

Lees meer »

ZWO november 2022

Het jaar 2022 is al bijna weer om. Als ZWO kunnen wij terugzien op een mooi jaar, met verkoop op  pinkster3 van wafels en plantjes, en met de tulpenbollenactie.  Wij zijn heel dankbaar dat we na 2 jaren met allerlei beperkingen door corona nu met deze acties niet alleen geld konden ophalen voor onze projecten in Indonesië, maar ook elkaar weer konden ontmoeten. Als ZWO-ers voelen wij ons een echte actiegroep en we zijn blij dat u ons steeds daarbij steunt!

Lees meer »

ZWO oktober 2022

Zoals velen van u gemerkt hebben, heeft de ZWO commissie de afgelopen weken niet stil gezeten. We hebben de tulpenbollen bij u afgeleverd, die u zo enthousiast hebt besteld in het voorjaar. De actie Delta in bloei heeft in Oostkapelle 720 euro opgeleverd, en dat bedrag komt geheel ten goede aan onze projecten in Indonesië, omdat de bollen tot ieders verrassing door de fa. Dogterom uit Oude Tonge, waar ze waren besteld, zijn geschonken. Omdat er vanuit de Classis Delta 43 gemeenten hebben meegedaan, is het een enorm eindbedrag geworden van meer dan 13 duizend euro. Als u het leuk vindt om rekensommetjes te maken, kunt u eens uitrekenen hoe groot het aandeel van Oostkapelle hierin is. Dan zult u zien, dat wij reden hebben om u ontzettend dankbaar te zijn! Dank u wel!!!

Lees meer »

ZWO augustus 2022

Oostkapelle is weer veranderd in een vrolijk zomers vakantiedorp. Vakantiegangers genieten volop van ons mooie eiland en ons heerlijke strand. Het is fijn, dat wij daarvan kunnen meegenieten en misschien ook zelf op vakantie kunnen gaan. Toch is het goed, om ook stil te staan bij anderen, die minder geluk hebben dan wij. Wij kunnen ons er nu misschien ook meer bij voorstellen hoe het moet zijn in landen waar extreme hitte en droogte heerst. Want wij hebben daar inmiddels ook problemen mee. En overstromingen door enorme regenval, ook daarmee hebben we in ons land de laatste tijd te maken gehad. Door corona beseffen we wat het is als besmettelijke ziektes om zich heen grijpen. Oorlogen die altijd ver weg leken, komen dichterbij. Armoede rukt op door almaar stijgende prijzen. Hoe moet het dan zijn voor mensen in landen die al jaren en jaren lang gebukt gaan onder ziektes, droogte, overstromingen, oorlogen en honger. Gelukkig kunnen wij die mensen toch een handje helpen. Bijvoorbeeld met de collecte van 14 augustus a.s. Op het platteland van Egypte motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk met een groot ontwikkelingsprogramma de dorpelingen om zelf hun armoede te bestrijden en te werken aan een betere toekomst. De kerk werkt 3 tot 5 jaar lang met dorpsbewoners samen aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Helpt u mee? Het is goed, om  juist ook in deze zomertijd aan anderen te denken.

Lees meer »

ZWO juli 2022

Dank! Tegenover alle narigheid en ellende die er is in onze wereld, vandaag een vrolijk stukje van de ZWO. Want wat hebben we met zijn allen een prachtig bedrag bij elkaar gebracht op Pinksterdrie. Het eindresultaat is uitgekomen op 800 euro. Een record!! 

Lees meer »

ZWO april 2022

Als u dit leest, is Pasen alweer achter de rug. Omdat Jezus de dood overwon, is Pasen voor ons een feest van leven. Hoe moeilijk het ook is in deze tijd om dat te zien, toch mogen, nee moeten we het leven vieren. Hoe kunnen we dat beter doen, dan vanuit onze welvaart te delen met anderen die het moeilijker hebben dan wij. Dan komen we vanzelf bij Pinksteren, dat voor ons een inspiratie is voor zending, voor het delen van geloof en hoop. En onverbrekelijk daarmee verbonden is het delen van onze materiële overvloed. Tijdens de Pinksterdienst zullen we hierbij aandacht besteden aan Zuid Afrika, maar daarover leest u meer in het kerkblad van juni.

Lees meer »

ZWO april 2021

Wat voor beeld heeft u bij zending? Met de bijbel onder de arm de rimboe in? In de 21e eeuw is zending niet meer wat het geweest is. Vandaag kunt u kennis maken met het eigentijdse zendingswerk, onder het motto: “ervaar zending van dichtbij”.

Lees meer »

ZWO maart 2021

Zoals u weet is de ZWO volop bezig met de aardappelactie ten bate van onze projecten in Indonesië: kinderen van de straat halen, boeren ondersteunen zodat zij een beter inkomen krijgen en cursussen voor vrouwen zodat zij meer invloed krijgen in hun maatschappij.

Lees meer »

ZWO februari 2021

Ook in het nieuwe jaar is er weer de opdracht om om te zien naar de medemens. Als kerk zijn we geroepen om deze taak op ons te nemen, daar zetten we ons weer voor in. Nu, in Coronatijd, wordt er extra van ons gevraagd; zowel dichtbij als veraf.

Lees meer »