Home » Wat we doen » ZWO

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

ZWO heeft in Oostkapelle een commissie van 9 leden, die 4 x per jaar bij elkaar komt. De opdracht is onder de koepel van de PKN een bijdrage te leveren aan het uitdragen van het evangelie in woord en daad. De belangrijkste taak is de Protestantse Gemeente Oostkapelle te betrekken bij het wereldwijde werk van Zending en Werelddiaconaat door het geven van informatie over de projecten, die er zijn. Op enkele voorjaars- en najaars-zendingszondagen wordt hierin speciale aandacht besteed.

 

Op 3e Pinksterdag verkoopt de ZWO commissie wafels en in de zomer staat de ZWO commissie op de markt met de verkoop van spullen, die gratis door mensen worden aangeleverd. De opbrengst is bestemd voor het ZWO project, dat de classis Delta heeft gekozen voor een periode van 3 jaar. Op dit moment betreft dit een project in Indonesië. Zie de folder voor verdere informatie.

Seiyo Secondary School Kenia

Onderstaande tekst en foto's komen uit de nieuwsbrief van april 2018 van Stichting Kenia naar School.

We hebben uw hulp gevraagd bij de bouw van een nieuwe keuken voor Seiyo Secondary School...

Het heeft even geduurd voordat deze fase van het project van start kon gaan. Tekeningen werden gemaakt, gecorrigeerd, weer opnieuw gemaakt... Soms zijn de wensen groter dan het budget! 

Maar nu is het dan toch zo ver. De bouw van de nieuwe keuken van Seiyo Secondary School is begonnen en vordert goed. Graag laten we u er iets van zien.

In februari: de fundering

Op deze foto ziet u goed dat de oude keuken gebouwd is van afvalhout. Daar achter werd eind februari / begin maart de fundering gestort voor de nieuwe - grotere - keuken. Er wordt hard gewerkt om er voor te zorgen dat deze omstreeks juli 2018 in gebruik kan worden genomen.

Controle

De bestuursleden van de Seiyo Secondary School nemen hun taak zeer serieus!
Dat betekent dat ze regelmatig met de aannemer bij de nieuwbouw te vinden zijn om te controleren of alles conform de afspraken wordt uitgevoerd. 

Eind april: afwerking

De bouw van de keuken vordert zo goed, dat nu de fase van de afwerking is aangebroken. Er moet uiteraard het nodige schilderwerk worden verricht voordat de keukeninventaris kan worden geplaatst.
Binnen wordt de terazzo vloer al aangebracht. Het lijkt er op dat de planning op tijd wordt gehaald. 

Ons volgende project...

... wordt de bouw van een eetzaal voor Seiyo Secondary School. 
Want dit plaatje willen we binnen afzienbare tijd niet meer zien: leerlingen die buiten (of in hun klaslokaal) moeten eten.
Dat is leuk als het mooi weer is, maar in de regentijd is het een ander verhaal!