ZWO november 2022

Gepubliceerd op 1 november 2022 om 00:00

Het jaar 2022 is al bijna weer om. Als ZWO kunnen wij terugzien op een mooi jaar, met verkoop op  pinkster3 van wafels en plantjes, en met de tulpenbollenactie.  Wij zijn heel dankbaar dat we na 2 jaren met allerlei beperkingen door corona nu met deze acties niet alleen geld konden ophalen voor onze projecten in Indonesië, maar ook elkaar weer konden ontmoeten. Als ZWO-ers voelen wij ons een echte actiegroep en we zijn blij dat u ons steeds daarbij steunt!

Wat natuurlijk ook een vast en relatief groot bestanddeel van onze inkomsten vormt, is de vrijwillige bijdrage. Voorheen noemden we dat de acceptgiro-actie, maar dit jaar hebben we voor het eerst geen acceptgiro’s meer bijgevoegd. Deze mogelijkheid vervalt immers helemaal met de vooruitgang waarbij onze samenleving steeds meer digitaal wordt. Alleen: is het wel een vooruitgang? Want zijn we allemaal digitaal vaardig? Hebben we allemaal een computer of smartphone en kunnen we er ook mee overweg? Mocht het voor u een probleem zijn om uw gebruikelijke bijdrage voor de ZWO over te maken zonder acceptgiro, zou u dat dan willen laten weten? Dan kunnen we er samen met u een oplossing voor zoeken. Onze penningmeester Jos de Korte wil u daarbij altijd van dienst zijn.

Dan deel ik nog graag wat informatie met u voor de ZWO collectes van deze maand. Op zondag 6 november is het najaarszendingszondag. We werken dan als ZWO mee aan deze dienst om extra aandacht te vragen voor een project ver weg. Deze keer is dat de predikantenopleiding in Zambia. Aan de theologische faculteit van de universiteit in Lusaka werken Thijs en Marike Blok als docent. Zij zijn uitgezonden door Kerk in Actie en leiden samen met hun Zambiaanse collega’s daar predikanten op die ook onderwijs krijgen m.b.t . allerlei maatschappelijke vraagstukken. Zo kunnen zij na hun studie als dominee een bijdrage leveren aan kerk en maatschappij in Zambia. Uiteraard is uw financiële steun daarbij zeer welkom. 

Zondag 13 november collecteren we voor het Bijbelgenootschap in de Golfstaten. Het gaat hierbij om steenrijke landen en om steden voor de superrijken. Denk bijvoorbeeld aan Qatar en aan Dubai. De eigen bevolking is merendeels Moslim, maar er werken ook miljoenen arbeidsmigranten en een belangrijk deel van hen is Christen. Deze migranten moeten lange werkdagen maken onder erbarmelijke omstandigheden. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers om Bijbelverhalen mondeling door te geven. Zo komen deze verhalen tot leven en kunnen de arbeidsmigranten moed en kracht putten uit de Bijbel. Helpt u ook mee om dit mogelijk te maken?

Op zondag 27 november is de eerste adventscollecte. Deze is bestemd voor het geven van onderwijs aan kansarme kinderen in Colombia. Deze kinderen wonen vaak in de sloppenwijken, waar veel drugs, criminaliteit en geweld is. Zij werken dikwijls op vuilnisbelten of op de markt en geld voor school is er niet. Juist het geven van onderwijs is heel belangrijk om deze kinderen meer weerbaar te maken tegen alle ellende en hen een betere toekomst te geven. Daarvoor is uiteraard geld nodig. Wij hopen dat u hen wil helpen!

Namens de ZWO een gezegende adventstijd toegewenst!

Lian Jobse