ZWO oktober 2022

Gepubliceerd op 1 oktober 2022 om 12:00

Zoals velen van u gemerkt hebben, heeft de ZWO commissie de afgelopen weken niet stil gezeten. We hebben de tulpenbollen bij u afgeleverd, die u zo enthousiast hebt besteld in het voorjaar. De actie Delta in bloei heeft in Oostkapelle 720 euro opgeleverd, en dat bedrag komt geheel ten goede aan onze projecten in Indonesië, omdat de bollen tot ieders verrassing door de fa. Dogterom uit Oude Tonge, waar ze waren besteld, zijn geschonken. Omdat er vanuit de Classis Delta 43 gemeenten hebben meegedaan, is het een enorm eindbedrag geworden van meer dan 13 duizend euro. Als u het leuk vindt om rekensommetjes te maken, kunt u eens uitrekenen hoe groot het aandeel van Oostkapelle hierin is. Dan zult u zien, dat wij reden hebben om u ontzettend dankbaar te zijn! Dank u wel!!!

Van de zondagse collectes deze maand, willen we als ZWO de collecte van 16 oktober er nog even uitlichten. In het kader van wereldvoedseldag is de opbrengst bestemd voor Javaanse boeren. En ja, dat is een onderdeel van ons project Delta voor Indonesië en het gaat om de boeren op Java, die getraind worden om duurzaam te ondernemen. Ook leren zij coöperaties opzetten om minder afhankelijk te worden van tussenhandelaren en een betere prijs voor hun producten te krijgen. Zij leren christelijke normen en waarden te koppelen aan het bedrijven van de landbouw. Het project is zo succesvol, dat het wordt uitgebreid tot in Midden Sulawesi. Dat is heel goed nieuws, en daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan!

 

Lian Jobse