Home » Wat we doen » Groene Kerk

Waarom de 'Groene' Kerk

Sinds februari 2017 heeft de Protestantse Gemeente van Oostkapelle zich aangemeld als Groene kerk bij Kerk in Actie. Dat was na een enthousiast praatje en artikelen in het kerkblad van Leen Jobse, onze oud-dierenarts.

Namens de kerkenraad is Peter Geene als contactpersoon aangewezen. In dit besluit komen ons geloof en onze praktijk-van-alledag bij elkaar, want het ‘bewaren van de schepping’ is ook onze lokale taak en verantwoordelijkheid! Allerlei bijdragen voor natuur en milieu en duurzaamheid zijn welkom! Juist ook van alle gemeenteleden, want die vormen het brede draagvlak van deze actie!

Een levend huis

Een goed uitgangspunt voor ons handelen als gemeente is om de aarde te zien als ‘een levend huis’: we wonen met onze huisgenoten, de planten en de dieren op onze blauw-groene planeet aarde. De schepping kent een evenwicht in alle biodiversiteit en dat moet zo blijven, anders graven we als mensheid (nu al) ons eigen graf.

De Triple P van het kerkelijke groen

Het groen rondom een kerkgebouw kan vaak meer betekenen voor mens en natuur dan het noodzakelijk onderhouden van het groen. Samen werken in een kerktuin werkt samenbindend. Samenwerking met natuurorganisaties, volkstuinverenigingen en voedselbank levert relaties op tussen kerk en de samenleving. Een kerktuin kan een rustplek zijn en inspireren, voor kerkgangers maar ook voor bezoekers uit de buurt en daarbuiten. Met een bloementuin heeft uw kerk haar eigen ‘bloemenzaak’ voor de (liturgische) bloemen in de kerk of het maken van boeketten.

Blog door Peter Geene

Een Bijenheuvel in de Hof van heden 9 maart 2018

‘Wat is dat een bijenheuvel? ‘, vroeg een voorbijgangster me die even kwam kijken die vrijdagmorgen. Dat is een aangelegde zandhoop, van speciaal rul Zavelzand gemengd met een beetje klei, waar diverse soorten Wilde bijen hun nestholletjes in kunnen graven.

Lees meer »

Gezond en biologisch voedsel

Gemeente Veere gaat samen met Noord-Beveland aan de slag de komende 3 jaar met meer regioproductie van ons eten: een goede zaak. Gezond Voedsel Dichtbij voor Zeeuwen & toeristen door samenwerking van burgers en boeren. In de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (febr.) werd het hoe en wat doorgesproken van dit project en kwam de vraag boven of er nu eigenlijk wel verschil is tussen gezond voedsel en bio-voedsel.

Lees meer »

Mensen worden als goden? Het Data-isme als nieuwe religie.

Het is geen nieuw thema, dat mensen willen zijn of worden net als God. Er zijn verhalen zat over: de Toren van Babel werd om die reden gebouwd, de sluwe duivelse oer-Slang fluisterde het o.a. Eva en Jezus in: ‘…en je zult dan machtig  worden als God..’. Maar tegenwoordig zijn we op opneiwe op die weg om via Kunstmatige Intelligentie dingen te kunnen scheppen en ontwikkelen: robots, interfaces tussen brein en computer, biometrische sensoren etc. De vraag rijst daarmee of we nu bang moeten zijn voor die robotisering en ontwikkeling van ‘Artificial Intelligence’ of niet.

Lees meer »

Morgen wordt alles anders…

Zaterdag 18.11 bezocht ik de docufilm ‘Demain’ (Morgen) in de Kloveniersdoelen Middelburg. Op uitnodiging van twee natuurorganisaties IVN en Zmf. Het gaat over een zoektocht naar positieve duurzame initiatieven over de hele wereld die een realistisch alternatief bieden voor de huidige problemen rondom de klimaatcrisis, energietransitie, (gezonde) voeding e.d.

Lees meer »

Meditaties bij de Scheppingszondag

Meditaties bij de Scheppingszondag: de tegenstem zegt:

  • Een hele wereld is aan het verdwijnen, die van de ongerepte natuur, de ongeschonden Schepping. Hier en daar in de wereld zijn nu nog wat reservaten overgebleven voor dat ongerepte, voor zover dat nog mogelijk is. Wij allemaal hoorden laatst natuurlijk ook over het schandaal van Fipronil in ons zeeuwse drinkwater en onze eieren. Of u las over de uitgeputte Zeeuwse klei… het zijn signalen! De technische vooruitgang van de mensheid is niet te stuiten, daar is geen ontkomen aan, zelfs niet als je vlucht. Wel ZOUDEN we afspraken Kunnen maken over de grenzen aan groei en vooruitgang, en dat is ook een heel menselijk streven. Er is niet 1 mega-oplossing voor dit wereldwijde probleem vanwege de complexiteit, dus moeten we het doen met vele kleine oplossingen: u en ik dus. U weet wel, die vele kleine druppels samen die een steen uit kunnen hollen.
  • Wat is nu de kern van dit probleem?: dat is “ het herstel van onze relatie met de natuur” en daaronder natuurlijk onze relatie met die Maker er van.  Nu hoor ik u knarsen en denken: ‘oh dan zit ik goed want ik wandel elke zondagmiddag in de natuur en heb zonnepanelen…’.
    Maar het gaat nu dus om de vraag hoe we kunnen leren van die balans zoals die is ingebakken, ingeschapen in de ecosystemen van de natuur.
    Een ecosysteem is de samenhang van plant en dier: bijv. het verhaal van de sommige vlinders waarvan het vrouwtje eitjes legt in een speciale plant, waaronder een mierennest zit; de rups kruipt het mierennest in en wordt niet opgegeten omdat zij een geur afscheidt die ruikt als die mieren! Zo leeft ze beschermd onder de grond en verpopt zich. De vers geboren vlinder wurmt zich naar boven en gaat vliegen: zo zijn plant, mier en vlinder met elkaar verbonden.  Zo kan de mens ook leven in balans met planten en dieren om zich heen! Niet simpelweg ‘terug naar de natuur’ maar : “vooruit naar de natuur” De veerkracht van de schepping heeft al vele klappen opgevangen, dus wie weet… en ons geloof dat het God is die achter deze balans zit is erg hoopvol!
  • Want: laten we nu vanuit onze theologie, ons geloof, wel die visie hebben op het herstel, op Gods scheppende en vernieuwende energie!!  Scheppingstheologie start bij het geloof dat het een scheppende Kracht is die werkt achter de schermen van de natuur en haar balans van ecosystemen! Die eeuwig scheppende God is niet iets van alleen ‘in den beginne’ maar deze scheppende Eeuwige, geprezen zij zijn Naam, is de Voortdurend Scheppende. En daarom vindt ik het erg hoopvol dat vele jonge mensen creatief bezig zijn met nieuwe denk- en werkwijzen: overal ontstaan vooral duurzame bedrijfjes die spullen recyclen. Afval bestaat niet maar wordt grondstof voor iets nieuws, daarom doen we zelf gelukkig ook graag en massaal mee met plastic scheiden, want die arme zeevissen in hun plastic-soup is ook maar zielig rondzwemmen… 
  • Gods schepping is onze basis, ons thuis. En ons biologische Huis de aarde dreigt onbewoonbaar te worden. De schepping loopt gevaar, dus vraagt onze Schepper direct aan ons, jou en mij, om iets daaraan te doen, al is het maar een spaarlamp, minder water gebruiken, minder chemische middelen door te spoelen, minder in plastic voorverpakt massa-voedsel te kopen etc etc. u weet het vast wel en zo lopen de kerken allemaal samen voorop! Da’s nog eens een goede boodschap.