Kamp

Al ruim 30 jaar organiseren we vanuit de PKN kerk van Oostkapelle een jeugdkamp.
Dit kamp is bedoeld voor alle kinderen van 6 tot en met 15 jaar uit Oostkapelle en omgeving en wordt gehouden van maandag tot en met zaterdag in de eerste week van de zomervakantie.
In januari begint het 'zoeken' naar mensen die een week mee willen als leiding, het ene jaar gaat dit wat gemakkelijker dan het andere, maar tot op heden is het altijd gelukt.
In februari/maart worden de aanmeldformulieren op het dorp verspreid en dan is het afwachten hoeveel kinderen er zich zullen aanmelden. In de beginjaren waren er dit zo'n 70, de laatste jaren rond de 50.
Tijdens de kampweek hebben we een thema, dit proberen we in de spelletjes en activiteiten steeds terug te laten komen. Indien mogelijk passen we ook het eten er bij aan.
De kinderen worden verdeeld in groepen per leeftijd, meestal zijn er 5 á 6 groepen, met 2 of 3 man/vrouw leiding. De oudste kinderen hebben geregeld een eigen programma maar doen verder wel mee met andere activiteiten.
De leiding probeert een zo afwisselend mogelijk programma in elkaar te draaien, bijv. knutselen, schilderen, spelen op het veld, een vossenjacht, een bosspel en naar het zwembad. Hoogtepunt is vooral voor de kleinsten wel een nachtspel, midden in de nacht een spel bijvoorbeeld in het bos.
Elk jaar is de kampweek weer een succes, zeer vermoeiend, zeker ook voor de leiding .
Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen hebben of meer willen weten over de kampweek, neem dan contact op met: Frank en Maya Scheunhage, jk.oostkapelle@zeelandnet.nl of 0118-586563.

 

Jeugdkamp 2023 gaat door!

Ondertussen is de aanmeldtermijn verstreken en hebben we 36 aanmeldingen ontvangen. Het was best spannend want ons streven was om bij minimaal 30 deelnemers het kamp te gaan organiseren en pas in de laatste dagen voor het verstrijken van de aanmeldtermijn lukte dat gelukkig! Dit jaar zullen we van maandag 17 juli t/m vrijdag 21 juli naar kamphuis ‘t Kraanven in Loon op Zand gaan. De leiding is al een aantal keer bij elkaar geweest om de voorbereidingen op te starten. Deze leiding bestaat uit 12 enthousiaste mensen. In de komende tijd zullen we de activiteiten verder uitwerken en zal er ook een informatieavond georganiseerd worden op 24 mei voor de (nieuwe) ouders/verzorgers. Uiteraard kunnen we ook altijd nog sponsoren gebruiken of dat nu financieel of in natura is. Want  het organiseren van het kamp kost veel geld. Er zal in de kerk de komende maanden ook een collecte worden gehouden om de extra kosten te dekken. Wilt u ook nog iets bijdragen aan ons kamp dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt uw gift overmaken via rekening NL91 RABO 0338652965 t.n.v. Protestantse Gemeente inzake kampweek. Alvast bedankt voor uw bijdrage!