Home » Jeugd » Jeugdkamp

Kamp

Al ruim 30 jaar organiseren we vanuit de PKN kerk van Oostkapelle een jeugdkamp.
Dit kamp is bedoeld voor alle kinderen van 6 tot en met 15 jaar uit Oostkapelle en omgeving en wordt gehouden van maandag tot en met zaterdag in de eerste week van de zomervakantie.
In januari begint het 'zoeken' naar mensen die een week mee willen als leiding, het ene jaar gaat dit wat gemakkelijker dan het andere, maar tot op heden is het altijd gelukt.
In februari/maart worden de aanmeldformulieren op het dorp verspreid en dan is het afwachten hoeveel kinderen er zich zullen aanmelden. In de beginjaren waren er dit zo'n 70, de laatste jaren rond de 50.
Tijdens de kampweek hebben we een thema, dit proberen we in de spelletjes en activiteiten steeds terug te laten komen. Indien mogelijk passen we ook het eten er bij aan.
De kinderen worden verdeeld in groepen per leeftijd, meestal zijn er 5 á 6 groepen, met 2 of 3 man/vrouw leiding. De oudste kinderen hebben geregeld een eigen programma maar doen verder wel mee met andere activiteiten.
De leiding probeert een zo afwisselend mogelijk programma in elkaar te draaien, bijv. knutselen, schilderen, spelen op het veld, een vossenjacht, een bosspel en naar het zwembad. Hoogtepunt is vooral voor de kleinsten wel een nachtspel, midden in de nacht een spel bijvoorbeeld in het bos.
Elk jaar is de kampweek weer een succes, zeer vermoeiend, zeker ook voor de leiding .
Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen hebben of meer willen weten over de kampweek, neem dan contact op met: Frank en Maya Scheunhage, jk.oostkapelle@zeelandnet.nl of 0118-586563.

 

In 2020 zal het anders worden door het Corona-virus. 

Al meer dan 30 jaar is het jeugdkamp een begrip in onze kerk en ons dorp en omgeving in de eerste week van de zomervakantie. Dit jaar zullen we helaas een jaartje moeten overslaan. Nu het Corona virus ons leven beheerst willen en kunnen we niet de risico’s nemen van een besmetting binnen de groep. We hebben vele risico’s meegenomen in onze afweging en konden niet tot een andere conclusie komen. De regio waar we naar toe zouden gaan staat nog steeds erg in de belangstelling vanwege zowel het hoge aantal besmettingen als de besmettingen binnen de nertsen fok wereld. Toch willen we het jaar 2020 niet helemaal afschrijven voor onze activiteiten en dus gaan we op zoek om, binnen de regels van de overheid, toch een activiteit kunnen organiseren voor de kampjeugd in onze eigen regio. Wat dat gaat worden weten we nog niet maar mogelijk zal dit in aparte groepen opgepakt gaan worden om de groepsgrootte binnen de perken te houden. We houden jullie op de hoogte. En hopelijk is er volgend jaar wel weer een jeugdkamp. Wij kijken er al naar uit.

 

Verslag van de laatste vergadering:

Financieël het jaar goed afgesloten. We zijn op zoek naar nieuwe leiding. Inmiddels hebben er tot nu toe twee afgemeld. Grijpskerke (diaconie) heeft alsnog betaald voor een jongere uit Grijpskerke. De opgave formulieren gaan weer samen op een folder met uitnodiging ophalen rommelmarktspullen. Frank regelt dit met Gerdien.

Frank en Maya geven aan in 2021 hun laatste kamp te organiseren: Er zal voor die tijd gezocht moeten worden naar iemand die de organisatie wil overnemen. Van de leiding die nu meegaat is er niemand die dit ziet zitten.  Ds. Beukenhorst geeft aan dit mee te nemen naar de kerkenraad.