Kerkenraad en moderamen

De Protestantse Gemeente Oostkapelle heeft een door de leden gekozen kerkenraad, die  bestaat uit 12 leden, inclusief de predikant. Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden alle denkbare situaties besproken rondom de leden (pastoraat en diaconaat), rondom de activiteiten en rondom de gebouwen en financiën. Ook wordt samenwerking besproken met de buurgemeenten (het cluster) en de Dorpsraad Oostkapelle. Het  dagelijks bestuur (moderamen) van onze gemeente bestaat uit 5 personen: de voorzitter, secretaris, dominee, de diaconie  en een kerkrentmeester. De leden van de kerkenraad hebben 4 jaar zitting en dat kan met maximaal 4 jaar worden verlengd.

Werkgroepen en commissies:
Veel leden zijn actief in werkgroepen of commissies, die veel activiteiten organiseren (zie: wat we doen).