Home » Wat we doen » Kerkdiensten

Enkel openlucht kerkdiensten in de maand juli

Als de weersomstandigheden het toelaten, hopen we op zondagochtend 5 juli 2020 een Openluchtdienst te houden op de parkeerplaats bij de protestantse Zionskerk. Dat is dan de eerste keer dat we voor een zondagse kerkdienst weer kunnen samenkomen, sinds 8 maart… nà 4 maanden.

 

Er gelden in deze tijden wel allerlei beperkingen: maximaal 100 mensen, 1 ½  meter afstand houden, niet samen zingen,… Maar we kunnen weer samen zijn, dat alleen al is mooi en dat wordt feestelijk.

 

Voor de Openluchtdienst van 5 juli is er wel de noodzaak om u vooraf op te geven, uiterlijk zaterdag 4 juli om 18 uur. Dat kan via de website of telefonisch bij de scriba Ron Waverijn, tel. 582119.

Als het slecht weer is, gaat de Openluchtdienst niet door, maar dan wordt de kerkdienst zonder kerkgangers uitgezonden via woord en beeld op onze website.

 

Ook de kerkdiensten op de zondagen 12, 19 en 26 juli 2020 zullen (hopelijk) Openluchtdiensten zijn, waarvoor u zich telkens moet opgeven.

 

In augustus?

We hopen (het besluit moet nog worden genomen) op zondag 2 augustus 2020 weer een kerkdienst te kunnen houden binnen in de protestantse Zionskerk. Maar ook hier blijft dan gelden: maximaal 100 mensen, 1 ½  meter afstand houden, niet samen zingen, vooraf opgeven. De kerkdiensten zullen worden gestreamd en zijn dan thuis ook te volgen met woord en beeld.

                                                                    

Ds. Ph.A. Beukenhorst

 

Over de alternatieve mogelijkheden leest u meer in het bericht met informatie over het coronavirus en de kerk.


Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.