Home » Wat we doen » Kerkdiensten

Bij de kerkdiensten

Voorlopig worden omwille van de corona preventie en de gewenste afstand, alle kerkdiensten op zondagmorgen in de protestantse Zionskerk gehouden, met een maximum van 60 deelnemers per kerkdienst.

U kunt de kerkdienst ook online volgen. De beelden van de kerkdienst komen via de camera rechtstreeks bij u thuis. Dat kan via KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de vooraf opgenomen kerkdienst met ook, let op: de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft!

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

Later kunnen we, als er geen harde lockdown meer zal zijn, mogelijk in beperkte mate een en ander organiseren, waarbij een persoon op bezoek gaat bij een andere alleenstaande die wel internet heeft. Maar voor nu: meld het, als u de zondagse kerkdienst niet kunt volgen.

  Juli

  • Op zondag 4 juli kan de oorspronkelijk voorziene openluchtdienst ook dit jaar niet doorgaan en is om 10.00 uur de kerkdienst gewoon binnen met als predikant ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze Protestantse Gemeente in Oostkapelle en voor het Diaconaat in Nederland via Kerk in Actie.
   Ook op zondag 4 juli is er om 10.30 uur in de protestantse Dorpskerk een Duitse kerkdienst, met als predikant Pfarrer i.R. Reinhold Heinemann (emeritus te Bad Honnef). De collecte is voor onze PGO.
   En op zondagavond 4 juli is er om 19.00 uur in diezelfde protestantse Dorpskerk een Taizé-avondgebed, waarbij luisteren naar meditatieve liederen, stilte en inkeer centraal staan.
  • Op zondag 11 juli gaat om 10.00 uur ds. A.P. van der Maas (Wemeldinge) in de kerkdienst voor, hij is de classispredikant van onze Classis Delta (PKN). De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze Protestantse Gemeente in Oostkapelle en voor een diaconaal doel.
   Ook op zondag 11 juli is er om 10.30 uur in de protestantse Dorpskerk een Duitse kerkdienst, met als predikant Pfarrer i.R. Reinhold Heinemann (Bad Honnef). De collecte is voor onze PGO.
  • Op zondag 18 juli is er om 10.00 uur een kerkdienst met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze Protestantse Gemeente in Oostkapelle en voor een diaconaal doel.
   Ook op zondag 18 juli is er om 10.30 uur in de protestantse Dorpskerk een Duitse kerkdienst, met als predikant Pfarrer i.R. Reinhold Heinemann (Bad Honnef). De collecte is voor onze PGO.
  • Op zondag 25 juli gaat om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst in de kerkdienst voor. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PGO en voor de diaconie van onze PGO.
   Ook op zondag 25 juli is er om 10.30 uur in de protestantse Dorpskerk een Duitse kerkdienst, met als predikante Pfarrerin Marianne Reysen-Neukamp (Brussel). De collecte is voor onze PGO.

  Augustus

  • Op zondag 1 augustus is om 10.00 uur de kerkdienst met als predikant ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze Protestantse Gemeente in Oostkapelle en voor een diaconaal doel.
   Ook op zondag 1 augustus is er om 10.30 uur in de protestantse Dorpskerk een Duitse kerkdienst, met als predikante Pfarrerin Marianne Reysen-Neukamp (Brussel). De collecte is voor onze PGO.

  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.