Home » Wat we doen » Kerkdiensten

Tot en met zondag 28 februari, zijn alle kerkdiensten slechts digitaal te volgen. Mocht er eerder een beperkt aantal kerkgangers aanwezig kunnen zijn, dan verneemt u dat via de zondagse nieuwsbrief.

De diensten blijven dus voorlopig enkel online te volgen via internet. Dat kan via KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de vooraf opgenomen kerkdienst met ook, let op: de gewenste datum.

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

Later kunnen we, als er geen harde lockdown meer zal zijn, mogelijk in beperkte mate een en ander organiseren, waarbij een persoon op bezoek gaat bij een andere alleenstaande die wel internet heeft. Maar voor nu: meld het, als u de zondagse kerkdienst niet kunt volgen.

  Januari

  • Ook op zondag 3 januari is de Nieuwjaarsdienst digitaal. We hebben voor het eerst in 2021 een kerkdienst. Wordt dit het jaar van de vaccinatie? Om 10.00 uur is de predikant ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en de eigen diaconiekas van de PGO.
  • Op zondag 10 januari gaat om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst voor in de online dienst. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en de ondersteuning van kleine gemeenten door de PKN. 
  • Op zondag 17 januari gaat digitaal om 10.00 uur een in Oostkapelle geboren dominee voor: mw.ds. L. de Kam (thans predikant in de Doopsgezinde Gemeente te Middelburg). De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en jeugdwerk JOP.       
  • Op zondag 24 januari gaat om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst voor in de online dienst. We staan stil bij de Oecumene/de eenheid onder de christenen. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en het Missionair werk van de PKN. 
  • Op zondag 31 januari staat het Werelddiaconaat centraal en is de kerkdienst om 10.00 uur met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en het Werelddiaconaat (Kerk in Actie).

  Februari

  • Op zondag 7 februari leidt ds. Ph.A. Beukenhorst om 10.00 uur een online zwo-dienst, met aandacht voor de zwo-projecten in Indonesië. Deze dienst is mede voorbereid door de leden van de zwo-commissie. De collecten zijn voor de projecten in Indonesië (Kerk in Actie) en voor het kerkrentmeesterschap van de PGO.
  • Op zondag 14 februari gaat om 10.00 uur ds. A.C. den Hollander (de actieve emeritus die van 1978 tot 2008 predikant was in Oostkapelle) voor in de online dienst. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en het missionair werk van de PKN.
  • Op zondag 21 februari gaat digitaal om 10.00 uur voor ds. E. van Hoof. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en de 40-dagen-tijd collecte van Kerk in Actie.   
  • Op zondag 28 februari leidt ds. Ph.A. Beukenhorst om 10.00 uur de digitale online kerkdienst in het kader van Wereldgebedsdag, met een liturgie uit Vanuatu, een eilanden republiek ten oosten van Indonesië. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en de projecten van Wereldgebedsdag in Vanuatu.
  • Op zondag 7 maart gaat ds. Ph.A. Beukenhorst om 10.00 uur voor in een online zwo-dienst, met aandacht voor de zending. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en de zendingsprojecten (Kerk in Actie).

  Wie kan de kerkdienst niet volgen?

  Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

  Later kunnen we, als er geen harde lockdown meer zal zijn, mogelijk in beperkte mate een en ander organiseren, waarbij een persoon op bezoek gaat bij een andere alleenstaande die wel internet heeft. Maar voor nu: meld het, als u de zondagse kerkdienst niet kunt volgen.


  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.