Home » Wat we doen » Kerkdiensten

Online kerkdienst

Ook in de maand april, zijn alle kerkdiensten slechts digitaal te volgen. Mocht er in de loop van deze maand een beperkt aantal kerkgangers aanwezig kunnen zijn, dan verneemt u dat via de zondagse nieuwsbrief.

De diensten blijven dus voorlopig enkel online te volgen via internet. De beelden van de kerkdienst komen via de camera rechtstreeks bij u thuis. Dat kan via KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de vooraf opgenomen kerkdienst met ook, let op: de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft!

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

Later kunnen we, als er geen harde lockdown meer zal zijn, mogelijk in beperkte mate een en ander organiseren, waarbij een persoon op bezoek gaat bij een andere alleenstaande die wel internet heeft. Maar voor nu: meld het, als u de zondagse kerkdienst niet kunt volgen.

  Mei

  • Op zondag 2 mei is er om 10.00 uur online kerkdienst met als gastpredikant ds. B. de Haan (emeritus te Nieuw-Sint-Joosland). De collecten zijn voor onze PGO  en het landelijke jeugdwerk JOP.
  • Op zondag 9 mei is er om 10.00 uur online kerkdienst met als gastpredikant ds. W.L. de Koeijer (emeritus te Heerewaarden). De collecten zijn voor onze PGO en Noodhulp via Kerk in Actie.

  • Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei is er om 9.30 uur (let dus op: half 10!) een online kerkdienst met als predikant ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor onze PGO en de diaconie.

  • Op zondag 16 mei is er om 10.00 uur online thema & instapdienst, voorbereid door een aantal gemeenteleden samen met ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PGO en het doel van de Instapdienst.

  • Op Pinksteren, zondag 23 mei is er om 10.00 uur (hopelijk) een fysieke kerkdienst in de protestantse Zionskerk met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. Geef u vooraf op! De collecten zijn voor onze PGO en Zendingsprojecten van Kerk in Actie.

  • Op zondag 30 mei is er om 10.00 uur een kerkdienst met als predikant ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PGO en de diaconie.

  Juni

  Op zondag 6 juni is er om 10.00 uur kerkdienst met als gastpredikant ds. G.J. Smit (emeritus te Middelburg). De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en het Werelddiaconaat via Kerk in Actie.


  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.