Home » Wat we doen » Kerkdiensten

Alternatieve kerkdiensten

Voor een alternatieve kerkdienst zijn er ‘s zondags twee andere mogelijkheden.

  • In de eerste plaats de televisie, op zondagmorgen is er om twintig over 9 via de zender NPO-2 een alternatieve kerkdienst georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland met de scriba dominee René de Reuver.
  • En een tweede mogelijkheid is er op zondagmorgen om 10 uur via de website ‘Geloven in de Delta’ voor een gezamenlijke kerkdienst in de provincie Zeeland met dominee Arie van der Maas.

Over de alternatieve mogelijkheden leest u meer in het bericht met informatie over het coronavirus en de kerk.

En later?

We hopen dat zodra als het is toegelaten, we weer de draad op kunnen pakken met het houden van de kerkdiensten en als leden van onze Protestantse Gemeente te Oostkapelle samen de lof van God kunnen zingen en ons laten inspireren door zijn Woord.                          

Ds. Ph.A. Beukenhorst

Pasen

Het gaat jammer genoeg niet door, de telkens weer mooie Paasvroegdienst op Eerste Paasdag, om 6 uur om het Paaslicht en de nieuwe Paaskaars binnen te brengen. En ook gaat, ondanks de reeds gemaakte plannen,  de hartverwarmende Nederlands-Duitse Paasdienst niet door.

Over de alternatieve mogelijkheden leest u meer in het bericht met informatie over het coronavirus en de kerk.


Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.