Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

September

Kerkdienst 1 september Startzondag
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
(Her)bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. P. Beukenhorst
Kindernevendienst: Els Maljaars
Crèche: Annelies Looise
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie

Op zondag 1 september is het Startzondagdienst, met als thema: ‘Een goed verhaal’, (her)bevestiging van ambtsdragers en met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en het missionair werk en kerkgroei van de PKN.

Kerkdiensten 8 september
Morgendienst: 10:00, Dorpskerk
Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Anjesca Sanders
Crèche: geen
Collecten: 1. Doel Diaconie
2. JOP jeugdwerk van de PKN
Avonddienst: 19:00 Dorpskerk
Taize Dienst
Voorganger: Ds. Ph Beukenhorst
Collecten: 1. JOP jeugdwerk van de PKN
2. Doel Diaconie

Op zondag 4 augustus gaat om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk ds. R.J. van Zwieten (uit Amsterdam) voor. De collecten op deze zondag zijn voor het Kerkrentmeesterschap en de Diaconie. In de protestantse Dorpskerk is er om 10.30 uur een Duitstalige kerkdienst met Pfr. M. Reysen (uit Brussel).

Kerkdienst 15 september
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJsel
Kindernevendienst: Annemarie Geldof
Crèche: Hanita Jacobse
Collecten: 1. Kerk
2. Zending Kerk in Actie

Op zondag 8 september leidt ds. Ph.A. Beukenhorst om 10.00 uur in de protestantse Dorpskerk een Dienst van Schrift en Tafel, waarbij we zittend het heilig Avondmaal vieren. ’s Avonds om 19.00 uur is er dan een Taizé-dienst, waarbij de meditatieve stilte een centrale rol speelt en ook met medewerking van leden van het Projectkoor onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal. De collecten zijn voor de diaconie en voor JOP/Jeugdwerk PKN.

Zionskerk
Kerkdienst 22 september
Morgendienst: 10:00, Dorpskerk
Voorgangers: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Esther Luteijn
Crèche: geen
Collecten: 1. Kerk
2. Vredesweek PKN

Op zondag 15 september leidt mw.drs. M. Pieterse (uit Nieuwerkerk a/d IJssel) om 10 uur in de protestantse Zionskerk de kerkdienst. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en de Zending (KiA).

Zionskerk
Kerkdienst 29 september
Morgendienst: 10:00, Zionskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Liselot Bartels
Creche: Addy de Buck
Collecten: 1. Kerk
2. Werelddiaconaat
Zangbijeenkomst Oostkappel Zingt
19:00, Dorpskerk
Collecte evangelisatie- & recreatiewerk

Op zondag 29 september leidt ds. Ph.A. Beukenhorst ’s ochtends om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk de kerkdienst, met medewerking van het Koor Veere. Er is op dat moment ook Tienerdienst in het PKC. Om 19.00 uur is er Oostkappel Zingt in de protestantse Dorpskerk. De collecten zijn ’s ochtends voor het Kerkrentmeesterschap en voor het Werelddiaconaat (KiA) en ’s avonds voor het evangelisatie- & recreatiewerk.

Oktober

Kerkdienst 6 oktober
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Heleen Moelker
Crèche: geen
Collecten: 1. Kerk
2. Kerk en Israël

Op zondag 6 oktober is het de zondag voor Kerk & Synagoge en dat bepaalt het thema voor de kerkdienst om 10.00 uur in de protestantse Dorpskerk met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. Medewerking wordt verleend door het Projectkoor Nieuw Liedboek o.l.v. Stoffelien Cool-Korporaal. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en Kerk & Israël.


Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.