Home » Wat we doen » Kerkdiensten

Voorlopig worden alle kerkdiensten in de protestantse Zionskerk gehouden. Gelieve u zich vooraf aan te melden.

Op zondag 1 november is er een kanselruil binnen het Cluster. Uw dominee gaat voor in Westkapelle en de dominee van Westkapelle komt naar Oostkapelle. Het is op beide plaatsen een kerkdienst mede voorbereid door de ZWO commissie. Predikant is om 10.00 uur daarom ds. L.P.J. van Bruggen. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap PGO en de Zending (Kerk in Actie).

Op zondag 8 november leidt ds. E. van Hoof (uit Veenendaal) om 10 uur de kerkdienst. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap PGO en voor JOP als het Jeugdwerk van de PKN.

Op zondag 15 november is er om 10.00 uur een Instapdienst, mede voorbereid door diverse gemeenteleden en geleid door ds. Ph.A. Beukenhorst. Het thema is: ‘Toekomst’.  De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap PGO en voor de Stichting FF4future.

Op zondag 22 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar) is de gedachtenisdienst met het gedenken van de overledenen uit het afgelopen jaar. Om 10.00 uur gaat ds. Ph.A. Beukenhorst voor. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap PGO en het project Pastoraat van de PKN).

Op zondag 29 november (eerste zondag van Advent) gaat om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst voor. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en Kinderen in de Knel (Kerk in Actie).

Op zondag 6 december (tweede zondag van Advent) leidt onze vroegere predikant ds. A.C. den Hollander (nog steeds bij ons in Oostkapelle) om 10.00 uur de kerkdienst. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap PGO en voor Kids in Actie (Kerk in Actie).


Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.