Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

November

Kerkdienst 4 november
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Zendingsdienst
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1/2: Annemarie Geldof
Crèche: Heleen Moelker
Collecten: 1. Diaconie
2. KiA najaarszending
Dorpskerk
Kerkdienst 11 november
Morgendienst: 10:00, Dorpskerk
Thema: "Dankdag"
Voorganger: Ds. E. van Hoof uit Venendaal
Kindernevendienst: Groep 1: Els Maljaars
Groep 2: Esther Luteijn
Crèche: Maya Scheunhage
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie (St. Dorcas Walcheren)
Dorpskerk
Kerkdienst 18 november
Morgendienst: 10:00, Zionskerk
Instapdienst "Passie"
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: Liselot Bartels
Groep 2: Gerdien Janse
Crèche: Riek Coppoolse
Jeugdkerk: 10:00 uur, PKN Oostkapelle
Collecten: 1. Kerk
2. Bijzonder doel
Zionskerk
Kerkdiensten 25 november
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Gedachtenisdienst m.m.v. Projectkoor Nieuw Liedboek
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1/2: Anjesca Sanders
Crèche: Femke Jacobse en Nancy de Visser
Collecten: 1. Kerk
2. Binnenlands diaconaat
Zangbijeenkomst 19:00 uur, Zionskerk
Oostkappel Zingt
Collecte: Evangelisatie-, recreatiewerk
Zionskerk
Zionskerk

December

Kerkdiensten 2 december
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: Heleen Moelker
Groep 2: Esther Luteijn
Crèche: Hanita Jacobse
Avonddienst: 19.00 uur, Zionskerk
Taizé avondgebed
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Collecte: 1. Kerk
2. Missionair werk en kerkgroei
Dorpskerk

Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.