Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

Op zondag 15 september leidt mw. drs. M. Pieterse (uit Nieuwerkerk a/d IJssel) om 10 uur in de protestantse Zionskerk de kerkdienst. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en de Zending (KiA).

November

Kerkdienst 3 november
Morgendienst: 10:00, Dorpskerk
Zendingsdienst
Voorgangers: Mevr. Ds. R. de Reus, uit Domburg
Kindernevendienst: Liselot Jobse
Crèche: geen
Collecten: 1. Kerk
2. Zending KiA

Op zondag 3 november is er een kanselruil binnen het Cluster en leidt om 10.00 uur mw.ds. R. de Reus in de protestantse Dorpskerk een Zendingsdienst, voorbereid samen met leden van de zwo-commissie. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en de zending (Kerk in Actie).

Kerkdienst 10 november
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Mevr. Ds. L.de Kam uit Oostkapelle
Kindernevendienst: Els Maljaars/Heleen Moelker
Crèche: Hanneke den Engelse
Collecten: 1. Kerk
2. Project Dorpskerken
Jeugdkerk: 10:00 uur, PKC

Op zondag 10 november gaat om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk voor mw.ds. L. de Kam (Doopsgezind predikant te Middelburg). Er zal aandacht worden geschonken aan thema’s die passen bij de Dankdag voor gewas en arbeid. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en het project Dorpskerken (PKN).

Zionskerk
Kerkdienst 17 november
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Liselot Jobse
Collecten: 1. Kerk
2. Doel instapdienst

Op zondag 17 november is er om 10.00 uur in de protestantse Dorpskerk een thematische Instapdienst, voorbereid door gemeenteleden en met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. Het thema is: ‘Vluchten’. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en een bijzonder doel.

Kerkdiensten 24 november
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Gedachtenisdienst
m.m.v. projectkoor nieuw liedboek
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Esther Luteijn
Crèche: Hettie Vrij
Tienerdienst: 10:00 uur, PKC
Collecten: 1. Kerk
2. PKN Pastoraat
Zangbijeenkomst 19:00 uur, Dorpskerk
Oostkappel Zingt
Collecte Evangelisatie- en recreatiewerk

Op zondag 24 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar) is de gedachtenisdienst met het gedenken van de overledenen uit het afgelopen jaar. ’s Ochtends om 10 uur gaat in de protestantse Zionskerk ds. Ph.A. Beukenhorst voor en medewerking wordt verleend door het Projectkoor Nieuw Liedboek, onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal. ’s Avonds is er om 19.00 uur in de protestantse Dorpskerk Oostkappel Zingt. De collecten zijn ‘s ochtends voor het kerkrentmeesterschap en het project Pastoraat (PKN); ’s avonds voor de Evangelisatie- en recreatiecommissie.

 

Zionskerk

December

Kerkdienst 1 december
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Annemarie Geldof
Crèche: geen
Avonddienst: 19:00 uur, Dorpskerk
Taizé dienst
m.m.v. projectkoor nieuw liedboek
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie

Op zondag 1 december (eerste zondag van Advent) gaat ’s ochtends om 10.00 uur in de protestantse Dorpskerk ds. Ph.A. Beukenhorst voor. Hij gaat ook voor om 19.00 uur in de protestantse Dorpskerk bij een Taizé-avondgebed, met medewerking van het Projectkoor, onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal. De collecten zijn in beide diensten voor het kerkrentmeesterschap en de diaconie.


Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.