Bij de kerkdiensten

De kerkdiensten kunnen bij voorkeur fysiek worden bijgewoond. Voor kerkgangers die de 1 ½ meter afstand willen aanhouden, worden achter in de kerk enkele rijen stoelen gereserveerd.. Maar de kerkdiensten blijven ook online thuis te volgen via internet. Via onze eigen website wordt u verbonden met de site van KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de kerkdienst met, let op: de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft! 

In de recreatiezaal van woonzorgcentrum ‘de Egelantier’ aan de Duinweg, wordt het elke zondagochtend tijdens kerktijd rechtstreeks aangeboden, dankzij de deskundige inzet van diaken Wim Vos.

Als u niet naar de kerk komt, maar toch een collectegift wil geven, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de Diaconie Oostkapelle: NL45 RBRB 0845 0168 57. Giften voor onze Protestantse Gemeente Oostkapelle, kunnen naar de rekening van de Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0375 5191 57.  Alvast veel dank!

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

  Kalender

  Mei

  • .Op donderdagavond 4 mei is er om 19.30 uur een open bijeenkomst in de Dorpskerk in verband met de jaarlijkse Dodenherdenking. Muzikale medewerking wordt verleend door ‘Crescendo’.
  • Op zondag 7 mei gaat om 10.00 uur voor predikant ds. J. Bruijn uit Laren. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PG Oostkapelle en voor Noodhulp Oekraïne (via Kerk in Actie).
  • Op zondag 14 mei gaat om 10.00 uur voor onze vroegere kerkelijk werker ds. M. Vermet (thans Doopsgezind predikant in Den Haag). De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PG Oostkapelle en voor Binnenlands diaconaat in Nederland (via KiA).
  • Op Hemelvaartsdag donderdag 18 mei gaat om 10.00 uur voor onze dorpsgenoot ds. K. de Putter (emeritus Gereformeerd-Vrijgemaakt predikant). De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PG Oostkapelle en voor het Jeugdkamp Oostkapelle.
  • Op zondag 21 mei gaat om 10.00 uur voor de geboren Oostkapellenaar ds. S. de Kam (thans predikant in Maurik). De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PG Oostkapelle en voor Missionair Werk en Evangelisatie (PKN).
  • Met Pinksteren op zondag 28 mei nemen we om 10.00 uur met een laatste kerkdienst in de Zionskerk, afscheid van het kerkgebouw. Predikant is ds. Ph.A. Beukenhorst en muzikale medewerking wordt verleend door het Projectkoor Liedboek Oostkapelle onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal. We beginnen in de Zionskerk en besluiten de kerkdienst in de Dorpskerk. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PG Oostkapelle en voor het Zendingswerk van het Bijbelgenootschap in Egypte (Kerk in Actie).

  Juni

  • Op zondag 4 juni is om 10.00 uur een feestelijke Instapdienst met als thema ‘In vuur en vlam’. Predikant is ds. Ph.A. Beukenhorst en medewerking wordt verleend door diverse gemeenteleden. We maken als PGO een nieuwe start in de Dorpskerk. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en een bijzonder doel bepaald door de werkgroep Instapdiensten.

  Kerkdiensten Simnia

  In het verzorgingshuis Simnia in Domburg worden elke week op zondagavond kerkdiensten gehouden, telkens om 18.30 uur.

  De predikanten en voorgangers in mei zijn:

  zondag 7 mei – mw. E. Reijnhoudt-Kaland
  zondag 14 mei – ds. R. Poesiat
  zondag 21 mei – Leger des Heils
  Pinksteren 28 mei – dhr. C. Simons

   


  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.