Home » Wat we doen » Kerkdiensten

Bij de kerkdiensten

De kerkdiensten kunnen bij voorkeur fysiek worden bijgewoond. Voor kerkgangers die de 1 ½ meter afstand willen aanhouden, worden voor en achter in de kerk enkele rijen stoelen gereserveerd.. Maar de kerkdiensten blijven ook online thuis te volgen via internet. Via onze eigen website wordt u verbonden met de site van KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de kerkdienst met, let op: de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft! 

In de recreatiezaal van woonzorgcentrum ‘de Egelantier’ aan de Duinweg, wordt het elke zondagochtend tijdens kerktijd rechtstreeks aangeboden, dankzij de deskundige inzet van diaken Wim Vos.

Als u niet naar de kerk komt, maar toch een collectegift wil geven, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de Diaconie Oostkapelle: NL45 RBRB 0845 0168 57. Giften voor onze Protestantse Gemeente Oostkapelle, kunnen naar de rekening van de Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0375 5191 57.  Alvast veel dank!

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

  Kalender

  Juni

  • Op Eerste Pinksterdag, 5 juni is er om 10.00 uur een feestelijke Pinksterdienst. Predikant is ds. Ph.A. Beukenhorst en muzikale medewerking is er van het Projectkoor o.l.v. Stoffelien Cool-Korporaal. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en voor Kerk in Actie (Pinksterzending).
  • Op zondag 12 juni gaat om 10.00 uur voor ds. W.L. de Koeijer (uit Heerewaarden). De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PG Oostkapelle en voor de eigen diaconie van de PG Oostkapelle.
  • Op zondag 19 juni is om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst de predikant in een dienst van Schrift en Tafel, waarbij we lopend het Avondmaal vieren. De collecten zijn voor de diaconie en voor het kerkrentmeesterschap PG Oostkapelle.
  • Op zondagmiddag 19 juni is er om 14.30 uur een aangepaste dienst voor mensen met een beperking en ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. Muzikale medewerking is er van de ‘Zeeuwse Muzikanten’ onder leiding van Jetty Brakman. De collecte is dan voor deze diensten.
  • Op zondag 26 juni is om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst de predikant. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PG Oostkapelle en voor het Binnenlands Diaconaat (Kerk in Actie).

  Juli

  • Op zondag 3 juli is er om 10.00 uur een openluchtdienst met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie).
  • Op zondagavond 3 juli is er om 19.00 uur een Avondgebed op de wijze van Taizé, onder leiding van ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie).

   

  Kerkdiensten Simnia

  In het verzorgingshuis Simnia in Domburg worden elke week op zondagavond kerkdiensten gehouden, telkens om 18.30 uur.

  De predikant en voorganger in juni zijn:

  • zondag 5 juni – ds. R. Poesiat – Pinksteren 
  • zondag 12 juni – ds. P. van Oosten
  • zondag 19 juni – dhr. C. Simons
  • zondag 26 juni – dhr. P.J. Meerveld

  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.