Bij de kerkdiensten

De kerkdiensten kunnen bij voorkeur fysiek worden bijgewoond. Voor kerkgangers die de 1 ½ meter afstand willen aanhouden, worden achter in de kerk enkele rijen stoelen gereserveerd.. Maar de kerkdiensten blijven ook online thuis te volgen via internet. Via onze eigen website wordt u verbonden met de site van KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de kerkdienst met, let op: de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft! 

In de recreatiezaal van woonzorgcentrum ‘de Egelantier’ aan de Duinweg, wordt het elke zondagochtend tijdens kerktijd rechtstreeks aangeboden, dankzij de deskundige inzet van diaken Wim Vos.

Als u niet naar de kerk komt, maar toch een collectegift wil geven, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de Diaconie Oostkapelle: NL45 RBRB 0845 0168 57. Giften voor onze Protestantse Gemeente Oostkapelle, kunnen naar de rekening van de Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0375 5191 57.  Alvast veel dank!

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

  Kalender

  Februari

  • Op zondag 5 februari 2023 is er om 10.00 uur een Dienst van Schrift en Tafel met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. Er is medewerking van de ZWO-commissie en het Projectkoor Liedboek Oostkapelle onder leiding van Stoffelien Cool-Corporaal. De collecten zijn voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie) en voor het kerkrentmeesterschap van onze PGO.
  • Op zondag 12 februari gaat om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst voor. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en voor de Noodhulp situaties in de wereld (Kerk in Actie).
  • Op zondag 19 februari is om 10.00 uur dhr. F. van der Heide (uit Meliskerke) de voorganger. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en voor de eigen diaconie van onze PGO.
  • Op zondag 26 februari (1ste in de 40-dagen op weg naar Pasen), is om 10.00 uur de jaarlijkse zondag van Wereldgebedsdag met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. De liturgie wordt dit jaar aangereikt door christen vrouwen uit Taiwan, met als thema: ‘Zichtbaar geloven’. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en voor projecten in Taiwan (Wereldgebedsdag)

  Maart

  • Op zondag 5 maart (2de in de 40-dagen), is er een Instapdienst, voorbereid door diverse gemeenteleden samen met ds. Ph.A. Beukenhorst. Het thema van de Instapdienst is: ‘Met uitzicht op…’. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PGO en voor een bijzonder doel van de Werkgroep Instapdienst.

  .

  Kerkdiensten Simnia

  In het verzorgingshuis Simnia in Domburg worden elke week op zondagavond kerkdiensten gehouden, telkens om 18.30 uur.

  De predikanten en voorgangers in februari zijn:
  zondag 5 februari – ds. Ph.A. Beukenhorst
  zondag 12 februari – mw.ds. E. Quaak-Kloet
  zondag 19 februari – dhr. P.J. Meerveld
  zondag 26 februari – dhr. C. Simons

   


  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.