Bij de kerkdiensten

De kerkdiensten kunnen bij voorkeur fysiek worden bijgewoond. Maar de kerkdiensten blijven ook online thuis te volgen via internet. Via onze eigen website wordt u verbonden met de site van KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de kerkdienst met, let op: de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft! 

In de recreatiezaal van woonzorgcentrum ‘de Egelantier’ aan de Duinweg, wordt het elke zondagochtend tijdens kerktijd rechtstreeks aangeboden, dankzij de deskundige inzet van diaken Wim Vos.

Als u niet naar de kerk komt, maar toch een collectegift wil geven, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de Diaconie Oostkapelle: NL45 RBRB 0845 0168 57. Giften voor onze Protestantse Gemeente Oostkapelle, kunnen naar de rekening van de Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0375 5191 57.  Alvast veel dank!

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

 

  Kalender

  Juli 2024

  • zondag 7 juli: spreken in gebarentaal Op deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor het Dovenpastoraat. Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen hen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in diensten met gebarentaal. zie ook: kerkinactie.nl/collecterooster
  • zondag 14 juli: eigen diaconie In de zomerperiode staan er minder collectes voor landelijke doelen op het programma, daarom wordt er nu vaker voor de eigen diaconie gecollecteerd. Zo ook op deze zondag. Op deze manier kunnen wij als diaconie een buffer vormen om substantieel aan noodhulp bij oorlogen en rampen te kunnen bijdragen en sommige collectes extra aan te vullen als dat nodig is. En zo kunnen we later in het jaar met de diaconale collecte weer vaker andere doelen steunen.
  • zondag 21 juli: Bijenteelt Oeganda De diaconie collecteert deze zondag voor de Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda, een initiatief vanuit Poppendamme. In Uganda is er een tekort aan bijenvolken en de honingoogst blijft achter bij de vraag. Voor een duurzame vorm van bijenteelt is een overgang nodig van boomstamkorven naar kasten met losse raampjes en een opleiding om hier mee om te gaan. Een bijdrage in de kosten hiervoor is welkom! zie ook: bijenteeltnoorduganda.nl
  • zondag 28 juli: Children's Relief De diaconale collecte is op deze zondag bestemd voor de stichting Children's Relief, die in 1990 is opgericht als een afdeling van de OostEuropa Zending, waarmee zij nog steeds verbonden zijn. Met projecten voor kinderen in Oost Europa wil men, gedreven door de liefde van Jezus, kinderen in achterstandssituaties in bijvoorbeeld Roemenië, Oekraïne en Moldavië betere kansen geven voor de toekomst. zie ook: childrensrelief.nl

  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.