Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

Mei

Kerkdienst 5 mei
Morgendienst: 10:00, Zionskerk
Voorganger: Ds. F. van Slooten uit Grijpskerke
Kindernevendienst: Annemarie Geldof
Collecten: 1. Kerk
2. Kerk in Actie Noodhulp

Op zondag 5 mei is er een Cluster-kanselruil: in de protestantse Zionskerk gaat om 10.00 uur voor ds. F. van Slooten (uit Grijpskerke); en uw eigen dominee gaat voor in Grijpskerke. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en Noodhulp Kerk in Actie.

Kerkdienst 12 mei
Morgendienst: 10:00, Dorpskerk
Voorganger: Ds. G. Klein
Kindernevendienst: Annemarie Geldof
Crèche: Riek Coppoolse
Collecten: 1. Kerk
2. Kerk in Actie Noodhulp

Op zondag 12 mei gaat om 10.00 uur in de protestantse Dorpskerk de oud-predikant uit Veere voor: ds. G. Klein. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en JOP – jeugdwerk PKN.

Kerkdienst 19 mei
Morgendienst: 10:00, Zionskerk
Voorganger: Ds. J.L. Brevet uit Deventer
Kindernevendienst: Esther Luteijn
Crèche: Maya Scheunhage
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie (Bartimeüs Fonds)

Op zondag 19 mei gaat om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk ds. J.L. Brevet (uit Deventer) voor. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en het Bartimeüs Fonds.

Kerkdiensten 26 mei
Morgendienst: 10:00, Dorpskerk
Voorgangers: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Gerdien Janse
Crèche: Hanneke den Engelse
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
Tienerdienst 10:00, PKC
Zangbijeenkomst Oostkappel Zingt 19:00, Dorpskerk
m.m.v. Combo Glorious
Collecte Evangelisatie-, recreatiewerk

Op zondag 26 mei gaat om 10.00 uur in de protestantse Dorpskerk ds. Ph.A. Beukenhorst voor. De collecte is voor de Stichting ‘Mercy Ships Holland’. Die morgen is er om 10 uur ook Tienerdienst in het PKC.  Om 19 uur is er de maandelijkse zangdienst Oostkappel Zingt in de protestantse Dorpskerk, deze keer samen met het ‘Combo Glorious’. De collecte is dan voor evangelisatie & recreatie.

Zionskerk
Kerkdienst 30 mei Hemelvaart
Morgendienst: 9:30 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Collecten: 1. Kerkrentmeesterschap
2. Diaconie (Stichting Vrienden Cliënten Emergis)

Op Hemelvaartsdag – donderdag 30 mei gaat om 9.30 uur ds. Ph.A. Beukenhorst voor in de protestantse Dorpskerk. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en de Stichting ‘Vrienden Cliënten Emergis’ (VCE).

Zionskerk

Juni

Kerkdienst 2 juni
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. L.P.J. van Bruggen uit Westkapelle
Kindernevendienst: Heleen Moelker
Crèche: Willeke Wondergem
Collecte: 1. Kerk
2. Diaconie

Op zondag 2 juni is er weer een Cluster-kanselruil: in de protestantse Dorpskerk gaat om 10.00 uur voor de nieuwe predikant uit Westkapelle, ds. L.P.J. van Bruggen; en uw eigen dominee gaat voor in Westkapelle. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en de Diaconie.

Dorpskerk

Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.