Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

Juli

Kerkdienst 7 juli Openluchtdienst
Morgendienst: 10:00 uur, op Groot Middenhof, Noordweg 39
m.m.v. Crescendo
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Gerdien Janse
Crèche: Hanita Jacobse
Avonddienst: 19:00 uur, Dorpskerk
Muzikale Vesper m.m.v. het 'Alauda Kwartet'
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Collecten: 1. Kerk
2. Binnenlands diaconaat

Openluchtdienst

Op zondag 7 juli is er een openluchtdienst, net zoals vorig jaar op het erf ‘Groot Middenhof’ bij de familie Janse-Bimmel, aan de Noordweg 39, met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. Er is muzikale medewerking van de Brassband ‘Crescendo’. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en het Binnenlands diaconaat. ’s Avonds om 19.00 uur gaat ds. Ph.A. Beukenhorst voor in de protestantse Dorpskerk met een muzikale vesper en medewerking van het ‘Alauda Kwartet’.

Zionskerk
Kerkdiensten 14 juli
Morgendienst: 10:00, Zionskerk
Voorgangers: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Heleen Moelker
Crèche: Gerdien Janse
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
Duitse dienst 🇩🇪 10:30, Dorpskerk
Voorganger Pfarrer Walter Schneider uit Darmstadt

Op zondag 14 juli gaat om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk ds. Ph.A. Beukenhorst voor. De collecten op deze zondag zijn voor het Kerkrentmeesterschap en de Diaconie van de PG Oostkapelle.

Zionskerk
Kerkdiensten 21 juli
Morgendienst: 10:00, Zionskerk
Voorganger: Ds. G.J. Smit uit Middelburg
Kindernevendienst: Anjesca Sanders, Esther Luteijn
Collecten: 1. Kerk
2. St. Maendeleo Port Reitz School Kenia
Duitse dienst 🇩🇪 10:30, Dorpskerk
Voorganger Pfarrer Walter Schneider uit Darmstadt

Op zondag 21 juli gaat om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk ds. G.J. Smit (emeritus uit Middelburg) voor. De collecten op deze zondag zijn voor het Kerkrentmeesterschap en de Stichting Maendeleo Port Reitz School Kenia.

Kerkdiensten 28 juli
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. F. van Dijke uit Woerden
Kindernevendienst: Annemarie Geldof, Gerdien Janse
Crèche: Linda Blaas
Tienerdienst: 10:00 uur, PKC
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
Duitse dienst 🇩🇪 10:30 uur, Dorpskerk
Voorganger Pfarrerin Marianne Reysen uit Brussel
Zangbijeenkomst: 19:00 uur, Dorpskerk
"Oostkappel Zingt"
Collecte Evangelisatie-, recreatiewerk

Op zondag 28 juli gaat om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk een voormalige Oostkapelse predikant voor: ds. F. van Dijke. ’s Avonds om 19.00 uur is het in de protestantse Dorpskerk Oostkappel Zingt. De collecten in de ochtenddienst zijn voor het Kerkrentmeesterschap en de Zeeuwse Vakantieweek Roosevelt in Nieuw Hydepark te Doorn; in de avonddienst voor het Evangelisatie- en Recreatiewerk.

Augustus

Kerkdiensten 4 augustus
Morgendienst: 10:00, Zionskerk
Voorganger: Ds. R. van Zwieten uit Amsterdam
Kindernevendienst: Liselot Bartels, Els Maljaars
Crèche: Maya Scheunhage
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
Duitse dienst 🇩🇪 10:30 uur, Dorpskerk
Pfarrerin Marianne Reysen uit Brussel

Op zondag 4 augustus gaat om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk ds. R.J. van Zwieten (uit Amsterdam) voor. De collecten op deze zondag zijn voor het Kerkrentmeesterschap en de Diaconie.


Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.