Home » Wat we doen » Kerkdiensten

Bij de kerkdiensten

Voorlopig worden omwille van de corona preventie en de gewenste afstand, alle kerkdiensten op zondagmorgen in de protestantse Zionskerk gehouden, met een maximum van 80 deelnemers per kerkdienst. Opgave vooraf is niet nodig, registratie bij binnenkomst.

 

U kunt de kerkdienst ook online volgen. De beelden van de kerkdienst komen via de camera rechtstreeks bij u thuis. Dat kan via KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de vooraf opgenomen kerkdienst met ook, let op: de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft!

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

Later kunnen we, als er geen harde lockdown meer zal zijn, mogelijk in beperkte mate een en ander organiseren, waarbij een persoon op bezoek gaat bij een andere alleenstaande die wel internet heeft. Maar voor nu: meld het, als u de zondagse kerkdienst niet kunt volgen.

  Oktober

  • Op zondag 3 oktober staan we stil bij het thema Scheppingszondag en onze Groene Kerk. Om 10.00 uur leidt ds. Ph.A. Beukenhorst deze kerkdienst, voorbereid samen met gemeenteleden. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze PGO en voor het project Kerk en Synagoge (PKN). 

   

  • Op zondag 10 oktober is om 10.00 uur de kerkdienst met ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze PGO en voor de Actie Schoenendoos.

       En op zondagavond 10 oktober is er om 19.00 uur een Taizé-avondgebed, met medewerking van ons Projectkoor. Het luisteren naar

       meditatieve liederen, stilte en inkeer staan centraal.

   

  • Op zondag 17 oktober leidt ds. J.L. Brevet (uit Deventer) om 10.00 uur de kerkdienst. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze PGO en voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie). 

   

  • Op zondag 24 oktober is om 10.00 uur een Dienst van Schrift en Tafel, waarbij we lopend Avondmaal vieren. Predikant is ds. A.C. den Hollander (die van 1978 tot 2008 dominee was in Oostkapelle en hier nog steeds woont). De collecten zijn voor het jeugdwerk JOP (PKN) en voor het Kerkrentmeesterschap van onze PGO.

   

  • Op zondag 31 oktober leidt ds. Ph.A. Beukenhorst om 10.00 uur de kerkdienst op Hervormingsdag. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap en voor de Diaconie van onze PGO.

  November

  • Op zondag 7 november staan we stil bij Dankdag samen met de leden van de ZWO-commissie in een kerkdienst vanaf 10.00 uur geleid door ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze PGO en voor de Zending (Kerk in Actie). 

  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.