Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

Januari 2020

Kerkdienst 5 januari Nieuwjaarsdienst
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Collecte: 1. Kerk
2. Diaconie

Op zondag 5 januari is de Nieuwjaarsdienst: we komen voor het eerst in 2020 samen om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk met als predikant ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en de eigen diaconiekas van de PGO.

Kerkdienst 12 januari
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Els Maljaars
Crèche: geen
Jeugdkerk: PKN Aagtekerke
(bij Maya ivm vebouwing)
Collecten: 1. Kerk
2. PKN Missionair werk

Op zondag 12 januari gaat om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst voor in de protestantse Dorpskerk. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en het Missionair werk van de PKN.

Kerkdienst 19 januari
Morgendienst: 10:00, Zionskerk
Voorganger: Ds. A.C. den Hollander
Kindernevendienst: Esther Luteijn
Crèche: Addy de Buck
Collecten: 1. Kerk
2. PKN Jeugdwerk JOP

Op zondag 19 januari gaat onze vroegere predikant ds. A.C. den Hollander (thans emeritus, maar nog steeds in Oostkapelle) voor om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en jeugdwerk JOP.

Zionskerk
Kerkdienst 26 januari
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. P. Beukenhorst
Mevr. H. Kouwenhoven
Kindernevendienst: Liselot Jobse
Collecten: 1. Kerk
2. PKN Oecumene

Op zondag 26 januari staan we stil bij de Oecumene/de eenheid onder de christenen en is de kerkdienst om 10.00 uur in de protestantse Dorpskerk met als voorgangers mw. H. Kouwenhoven (namens RK parochie) en ds. Ph.A. Beukenhorst (namens PG Oostkapelle). De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en de oecumene. Er is ook deze maand geen Tienerdienst, maar wel om 19.00 uur Oostkappel Zingt in de protestantse Dorpskerk. De collecten zijn ’s avonds voor het evangelisatie- & recreatiewerk.

Februari

Kerkdienst 2 februari
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Tanneke Brouwer
Creche: Hettie Vrij
Collecten: 1. Kerk
2. Werelddiaconaat

Op zondag 2 februari staat het Werelddiaconaat centraal en is de kerkdienst om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. Medewerking wordt verleend door het Projectkoor Nieuw Liedboek, onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap en het Werelddiaconaat (Kerk in Actie).


Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.