Bij de kerkdiensten

De kerkdiensten kunnen bij voorkeur fysiek worden bijgewoond. Voor kerkgangers die de 1 ½ meter afstand willen aanhouden, worden achter in de kerk enkele rijen stoelen gereserveerd.. Maar de kerkdiensten blijven ook online thuis te volgen via internet. Via onze eigen website wordt u verbonden met de site van KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de kerkdienst met, let op: de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft! 

In de recreatiezaal van woonzorgcentrum ‘de Egelantier’ aan de Duinweg, wordt het elke zondagochtend tijdens kerktijd rechtstreeks aangeboden, dankzij de deskundige inzet van diaken Wim Vos.

Als u niet naar de kerk komt, maar toch een collectegift wil geven, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de Diaconie Oostkapelle: NL45 RBRB 0845 0168 57. Giften voor onze Protestantse Gemeente Oostkapelle, kunnen naar de rekening van de Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0375 5191 57.  Alvast veel dank!

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

  Kalender

  Oktober

  • Op zondag 2 oktober is het Zondag Kerk en Synagoge en is om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst de predikant. Medewerking wordt verleend door het Projectkoor onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze PGO en voor het Project Kerk en Israël (PKN).
  • Op zondag 9 oktober gaat om 10.00 uur voor ds. G.J. Smit (emeritus-predikant te Middelburg). De collecten zijn voor de PG Oostkapelle en voor het Missionair werk (PKN).
  • Op zondag 16 oktober gaat om 10.00 uur voor ds. J.L. Brevet (emeritus-predikant te Deventer). De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PG Oostkapelle en voor het ZWO project Boeren op Java (Delta voor Indonesië).
  • Op zondag 23 oktober is om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst de predikant in een Dienst van Schrift en Tafel. We vieren dan weer op een veilige wijze lopend de Maaltijd van de Heer. De collecten zijn voor de Actie Schoenendoos voor het kerkrentmeesterschap PGO.
   Op zondagavond 23 oktober is er om 19.00 uur in de Dorpskerk een Taizé-avondgebed met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant en met medewerking van het Projectkoor onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal.
  • Op zondag 30 oktober gaat ds. Ph.A. Beukenhorst om 10.00 uur voor. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap PG Oostkapelle en voor de eigen diaconie van de PG Oostkapelle.
   Op zondagavond 30 oktober is er om 19.00 uur in de Dorpskerk de zangdienst Oostkappel-Hrieps Zingt, met Han de Kam.

  November

  • Op zondag 6 november is om 10.00 uur een ZWO kerkdienst met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant en met medewerking van leden van de ZWO commissie. De collecten zijn voor het Kerkrentmeesterschap van onze PGO en voor de zending in Zambia (Kerk in Actie).
   Ds. Ph.A. Beukenhorst

  Kerkdiensten Simnia

  In het verzorgingshuis Simnia in Domburg worden elke week op zondagavond kerkdiensten gehouden, telkens om 18.30 uur.

  De predikanten en voorgangers in oktober zijn:

  • zondag 2 oktober – ds. M. de Meij
  • zondag 9 oktober – ds. R. Poesiat
  • zondag 16 oktober – Leger des Heils
  • zondag 23 oktober – dhr. C. Bertram
  • zondag 30 oktober – dhr. C. Simons

  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.