Home » Wat we doen » Kerkdiensten

Bij de kerkdiensten

Voorlopig worden t/m 14 januari vanwege de afgekondigde lockdown alle diensten digitaal via een livestream uitgezonden. Mogelijk dat na 14 januari weer kerkdiensten met bezoekers mogelijk zijn. In dat geval zullen omwille van de coronapreventie en de gewenste afstand, alle kerkdiensten op zondagmorgen in de protestantse Zionskerk worden gehouden, met een maximum van 100 deelnemers per kerkdienst. Bij binnenkomst wordt u naar uw plaats geleid.
Onderstaande onder voorbehoud van gewijzigde maatregelen.

U kunt de kerkdienst ook online volgen. De beelden van de kerkdienst komen via de camera rechtstreeks bij u thuis. Dat kan via KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de vooraf opgenomen kerkdienst met ook, let op: de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft!

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

Later kunnen we, als er geen harde lockdown meer zal zijn, mogelijk in beperkte mate een en ander organiseren, waarbij een persoon op bezoek gaat bij een andere alleenstaande die wel internet heeft. Maar voor nu: meld het, als u de zondagse kerkdienst niet kunt volgen.

  Kalender

  Januari

  • Op zondag 2 januari (alleen digitaal) is de Nieuwjaarsdienst van het nieuwe burgerlijke jaar 2022. Om 10.00 uur is de predikant ds. Ph.A. Beukenhorst via een livestream. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PGO en de diaconale collecte voor de Voedselbank Walcheren.
  • Op zondag 9 januari (alleen digitaal) gaat om 10.00 uur ds. Ph.A. Beukenhorst voor via een livestream. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PGO en voor de diaconie van onze PG Oostkapelle.
  • Op zondag 16 januari (alleen digitaal) gaat om 10.00 uur een in Oostkapelle geboren dominee voor: mw.ds. L. de Kam (thans predikant in de Doopsgezinde Gemeente te Middelburg). De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PGO en voor de ondersteuning van
   noodlijdende gemeenten in de PKN.

  • Op zondag 23 januari (alleen digitaal) gaat om 10.00 uur voor ds. Ph.A. Beukenhorst. De collecten zijn voor het kerkrentmeesterschap van onze PGO en
   voor het Missionair werk van de PKN.

  • Op zondag 30 januari is de kerkdienst om 10.00 uur met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. De collecten zijn voor het
   kerkrentmeesterschap en het landelijk jeugdwerk Jong Protestant (PKN).


  Februari

  • Op zondag 6 februari staat het Werelddiaconaat centraal in een Dienst van Schrift en Tafel, waarbij we (hopelijk) lopend Avondmaal
   kunnen vieren tijdens de kerkdienst om 10.00 uur met ds. Ph.A. Beukenhorst als predikant. De collecten zijn voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie) en voor het kerkrentmeesterschap van onze PGO

  Kerkdiensten Simnia

  In het verzorgingshuis Simnia in Domburg worden er in december iedere zondagavond kerkdiensten gehouden, telkens om 18.30 uur.

  Voorzichtigheid blijft wel geboden en de regels van kracht.

  De predikant en voorgangers in december zijn:

  • zondag 26 december – dhr. C. Simons

  In het verzorgingshuis Simnia in Domburg worden er in januari iedere zondagavond kerkdiensten gehouden, telkens om 18.30 uur. Voorzichtigheid blijft wel geboden en de regels van kracht. De predikant en voorgangers in januari zijn:

  • zondag 2 januari – ds. Ph.A. Beukenhorst 
  • zondag 9 januari – mw. E. Reijnhoudt-Kaland 
  • zondag 16 januari – ds. R. Poesiat 
  • zondag 23 januari – ds. P. van Oosten 
  • zondag 30 januari – dhr. C. Simons 

  Wat is een kerkdienst?

  De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

  Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

  Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

  Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

  Kerkelijke gemeenschap-onderweg
  Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

  Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.