Kindernevendienst

De kinderen van de basisschool hebben regelmatig tijdens de kerkdienst hun eigen nevendienst, waarin zij op hun niveau kunnen luisteren naar een Bijbelverhaal en dit uitwerken in vormen als een puzzel of knutselwerkje. Vaak is dit hetzelfde verhaal waar de ouders in de dienst ook naar luisteren, maar dan verteld voor kinderen, aangepast aan hun niveau.

Wanneer is er kindernevendienst?

Enkel op bijzondere zondagen is er kindernevendienst tijdens de kerkdienst. In de Palmpasendienst op 24 maart 2024 staan het kind, gezin en jeugd centraal. Het wordt gaande het jaar bekeken hoe we deze kerkdienst invullen.

Palmpasen

9 april 2017 vierden wij samen met u en de kinderen Palmpasen. Wij startten al vroeg met een heerlijk ontbijtje op de jeugdzolder. Tijdens dit ontbijt kwamen Kees-Peter en Monique van de Zanden iets vertellen over de stichting “Mensenkinderen”. Hiervoor werd later in de kerkdienst door de kinderen worden gecollecteerd.

In de dienst was er muziek van het duo “Beautiful Release”. Zij lieten prachtige muziek horen van o.a. 'Sela' en 'Opwekking' en zij zullen de kinderen begeleiden bij het zingen van 'Hosanna', een mooi Palmpaaslied. Als voorzang hebben wij gekozen voor het lied 'Laat ons samen één zijn' van de band Sela. Dit lied gaat over het één zijn als Gemeente. Het bandje zal ons hierbij begeleiden om dit mooie lied aan te leren. U kunt het lied ook thuis op YouTube beluisteren. Verder was er op een heel verrassende manier uitleg van de symbolen van de palmpaasstokken. Het filmpje kunt u hieronder terugkijken. Voldoende ingrediënten om er samen met u en de kinderen een feestelijke dienst van te maken!

Vriendelijke groet, de leiding van de kindernevendienst


In het overzicht van kerkdiensten is te zien tijdens welke kerkdienst er een kindernevendienst is.