Liturgische bloemschikkingen

2021

Gedachtenisdienst zondag 21 november 2021

Dankdag Zondag 7 november 2021

2020

1ste Zondag in de Adventstijd 2020

Het thema is: Verlangen.

Uit duisternis
aan het licht komen,
door liefde
open gaan
en je hart ontsluiten.
Er is een roos ontloken,
midden in de winternacht.

2de Zondag in de Adventstijd 2020

Het thema is: "Hopen".

Een verborgen begin
verdiept,
geworteld.
Een stronk loopt uit
een nieuwe loot
aan een oude stam.
Kwetsbaar leven
komt tot bloei.

3de Zondag in de Adventstijd 2020

Het thema is: "Hopen".

Een verborgen begin
verdiept,
geworteld.
Een stronk loopt uit
een nieuwe loot
aan een oude stam.
Kwetsbaar leven
komt tot bloei.

4de Zondag in de Adventstijd 2020

Het thema is: "Verwachten".

Mijn hart zal openspringen,

gelijk ontluikend groen.

Licht zal duisternis verdrijven.

Groen komt tot bloei.

Gedachtenisdienst - zondag 22 november 2020

Dankdag tafel | zondag 8 november 2020

2019

Oogsttafel dienst zondag 10 november

Pasen 2019

Bijbellezing:   Lucas 23, 56b  t/m  Lucas 24, 35  

Uitleg liturgische schikking:

Het kruis is leeg, de bloemen bloeien volop, de strakke verbondenheid is blijvend.

Gedichtje:

‘Pasen:   In het vroege licht brak bloesem de knop op het dode hout. Stil geurend geheim alom, leven pril en puur. Het graf gesloten en weer geopend: een tuin bloeit open.’

Goede Vrijdag 2019

Bijbellezing:   Lucas 22, 39  t/m  Lucas 23, 56  

Uitleg liturgische schikking:

Verbinden – een nieuwe weg van verbondenheid, geknakt.

Gedichtje:

‘Goede Vrijdag – Geknakt, gebroken: vijf wonden in je voeten, je handen, je hart. In pijn en dood verbonden door de Geest. Purperpaars zwijgt, tere anemonen bloeien broos en breekbaar.’.

Witte Donderdag 2019

Bijbellezing:   Lucas 22, 7 t/m 23  

Uitleg liturgische schikking:

Verbinden – een nieuwe weg van verbondenheid.

Gedichtje:

‘Leven: als graankorrels je verbinden met de aarde, openbreken, als kleine bloemen uit een bol. Een weg gaan van ondergaan, groeien, vrucht dragen, met aren rijk beladen. Vermalen tot meel, om brood te worden, gebroken, gedeeld.  De tafel wacht.’.

5de Zondag in de 40 dagentijd 2019

Naam van de zondag:   ‘Judica’ (= Doe recht. Psalm 43,1).

Bijbellezing:   Lucas 20, 9 t/m 19

Uitleg liturgische schikking:

Onderkant en bovenkant - Beide mogen in het licht staan, aan beide moet recht worden gedaan: of je nu aan de "onderkant" van de samenleving staat of "aan de top" schijnt te leven. Beide kanten van één soort blad worden daarom getoond. 

Gedichtje:

‘Recht doen, onrecht keren, trouw zijn aan de minsten, wat doodt omkeren tot leven.’

4de Zondag in de 40 dagentijd 2019

Naam van de zondag:   ‘Laetare’ (= Verheug u. Jesaja 66,10).

Bijbellezing:   Lucas 15, 11 t/m 32

Uitleg liturgische schikking:

Groen  –  De kleur van nieuw leven zien we in het nieuwe groene voorjaarsblad en in het gras rond een oase in de woestijn. In contrast daarmee staan de donkere kleuren en het dode hout.

Gedichtje:

‘Je verheugen, als leven zich toont in wat verloren was als het gevonden wordt.’ 

3de Zondag in de 40 dagentijd 2019

Naam van de zondag:   ‘Oculi’ (= Mijn ogen houd ik gericht op de Heer. Psalm 25,15).

Bijbellezing:   Lucas 13, 1 t/m 9

Uitleg liturgische schikking:

Doornen  –  Lijden is verbonden met distels en doornen.

Gedichtje:

‘Je ogen richten, onderscheiden recht en onrecht, nodeloos lijden. Je weg gaan vanuit de ruimte in het hart.’ 

2de Zondag in de 40 dagentijd 2019

Naam van de zondag:   ‘Remeniscere’ (= Gedenk uw barmhartigheid, Heer. Psalm 25,6).

Bijbellezing:   Lucas 9, 28 t/m 36 

Uitleg liturgische schikking:

Wit  –  Zoals in ‘wit’ alle kleuren samenkomen, zo komt in God alle licht samen. Op de tweede zondag wordt in de kerk het verhaal van Jezus op de berg gelezen: zij gelaat en zijn kleding zijn ‘stralend wit’ en een stem bevestigt dat hij in het licht van God leeft. 

Gedichtje:

‘In je bestaan bevestigd zijn, in het licht van de Ander staan: en stralen, stralend wit.’

1ste Zondag in de 40 dagentijd 2019

Naam van de zondag:   ‘Invocabit’ (= Roept hij mij aan. Psalm 91,15).

Bijbellezing:   Lucas 4, 1 t/m 13  

Uitleg liturgische schikking:

Zout – Met de uitdrukking ‘een verbond met zout’, wordt verwezen naar het eeuwigdurende verbond tussen God en de mensen. Het ‘zouten’ van etenswaren voorkomt bederf. Daarom werd zout toegevoegd aan de meeloffers die werden meegenomen naar de tempel. Het is tevens een herinnering aan ‘het verbond met God’ bij elk offer dat gebracht wordt.

Gedichtje:

‘Een mens te zijn op aarde, op zoek naar wat het houdt, niet vergankelijk is, en smaak aan leven schenkt als zout.’


2018

Kerstfeest 2018

Het thema is: Geef Licht.
 
Vanaf  de eerste advent zondag zijn we van week tot week meer licht gaan zien in de bloemschikking. 
Nu op kerstmorgen staan er de witte bloemen en de witte kaars als symbool voor het Licht van de geboorte van de Here Jezus.
Licht dat de duisternis verdrijft
Liefde dat harten verwarmt
Inspiratie om er te zijn voor de ander.

3e Zondag in de Adventstijd 2018

Het thema is: Geef Licht.

 

Op de derde zondag van de advent wordt een roze kaars aangestoken.

Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen.

De kleur van de bloemen wordt ook steeds weer een beetje lichter.

 

Wie zich in zijn of haar leven toewijdt aan God, aan heelheid, die heeft het niet langer nodig anderen uit te buiten, te misbruiken of zonder bescherming te laten leven.

2e Zondag in de Adventstijd 2018

Het thema is: Geef Licht.

1e Zondag in de Adventstijd 2018

Het thema van deze adventstijd is: GEEF LICHT.
 
Een passend thema in deze donkere dagen voor kerst. In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God, die naar de aarde komt.
 
Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.
 
Dit is terug te zien in de bloemschikking. De kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en vier elementen, water, vuur, aarde en lucht.
 
De kleuren zijn nu nog donker en somber maar....samen  gaan we op weg naar het licht.

4e Zondag in de 40 dagentijd 2018

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd, schijnt het Licht van Pasen door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De bladeren om de bloemen (Schoenlappersplant) geeft onze vooroordelen weer die ons zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien. Sta in je kracht laat je aanraken door Jezus’ liefde die vooroordelen afbreekt ; zie met de ogen van het hart, dat geeft kracht.

3e Zondag in de 40 dagentijd 2018

Lezingen: Exodus 17:1-17 en Johannes 4:5-26

We lezen over de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. Jezus zet haar in haar kracht. Vanuit die innerlijke kracht zal haar leven vrucht dragen.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.

De kronkelige takken vertellen over leven wat niet recht loopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.

Gij zijt het water ons gegeven,
de bronnen van de eeuwigheid.
Zijn ons tot lafenis gegeven,
Zijn doorgebroken in de tijd.
O gij, die als een bron ontspringt
In elk die tot U komt en drinkt.

Lied 653 : 3

2e zondag in de 40-dagentijd 2018

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

(Bijbehorende bijbeltekst: Matthéus 17:1-9)

Gedicht

sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht
dat er zomaar
soms even kan zijn
herinnering
die blijft en vreugde geeft
sta in die kracht.

1e Zondag in de 40 dagentijd 2018

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking.

Als symbool van verleiding zien we de prachtige fel gekleurde bloemen van de Gloriosa. Met haar onvoorspelbare kronkelige stengels en spitse, scherpe bloemen symboliseert zij list en bedrog

Zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn, symbool van verlatenheid, waarover Mattheus  schrijft.

De houtschijven vormen samen de vorm van een berg, in de bijbel vaak een ontmoetingsplaats met God. De jaarringen geven de groeikracht aan, allen horen het leven vanuit Gods krachtige liefde.

 

"Sta in je kracht"is het thema in deze veertigdagentijd.

Jezus laat zich niet verleiden

door de glans en schittering

die hem getoond worden.

Sterker dan alle machten

is de kracht van Gods liefde.

Sta in die kracht.


2017 en eerder