Home » Wat we doen » Kerkdiensten » Taakgroep Eredienst » Liturgische bloemschikkingen

Kerstfeest 2018

Het thema is: Geef Licht.
 
Vanaf  de eerste advent zondag zijn we van week tot week meer licht gaan zien in de bloemschikking. 
Nu op kerstmorgen staan er de witte bloemen en de witte kaars als symbool voor het Licht van de geboorte van de Here Jezus.
Licht dat de duisternis verdrijft
Liefde dat harten verwarmt
Inspiratie om er te zijn voor de ander.

1e Zondag in de Adventstijd 2018

Het thema van deze adventstijd is: GEEF LICHT.
 
Een passend thema in deze donkere dagen voor kerst. In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God, die naar de aarde komt.
 
Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.
 
Dit is terug te zien in de bloemschikking. De kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en vier elementen, water, vuur, aarde en lucht.
 
De kleuren zijn nu nog donker en somber maar....samen  gaan we op weg naar het licht.

2e Zondag in de Adventstijd

Het thema is: Geef Licht.

3e Zondag in de Adventstijd

Het thema is: Geef Licht.

 

Op de derde zondag van de advent wordt een roze kaars aangestoken.

Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen.

De kleur van de bloemen wordt ook steeds weer een beetje lichter.

 

Wie zich in zijn of haar leven toewijdt aan God, aan heelheid, die heeft het niet langer nodig anderen uit te buiten, te misbruiken of zonder bescherming te laten leven.

1e Zondag in de 40 dagentijd

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking.

Als symbool van verleiding zien we de prachtige fel gekleurde bloemen van de Gloriosa. Met haar onvoorspelbare kronkelige stengels en spitse, scherpe bloemen symboliseert zij list en bedrog

Zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn, symbool van verlatenheid, waarover Mattheus  schrijft.

De houtschijven vormen samen de vorm van een berg, in de bijbel vaak een ontmoetingsplaats met God. De jaarringen geven de groeikracht aan, allen horen het leven vanuit Gods krachtige liefde.

 

"Sta in je kracht"is het thema in deze veertigdagentijd.

Jezus laat zich niet verleiden

door de glans en schittering

die hem getoond worden.

Sterker dan alle machten

is de kracht van Gods liefde.

Sta in die kracht.

2e Zondag in de 40 dagentijd

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

(bijbehorende bijbeltekst: Matthéus 17:1-9)

 

Gedicht
sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht
dat er zomaar
soms even kan zijn
herinnering
die blijft en vreugde geeft
sta in die kracht.

3e Zondag in de 40 dagentijd

Lezingen: Exodus 17:1-17 en Johannes 4:5-26

We lezen over de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. Jezus zet haar in haar kracht. Vanuit die innerlijke kracht zal haar leven vrucht dragen.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.

De kronkelige takken vertellen over leven wat niet recht loopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.

Gij zijt het water ons gegeven,
de bronnen van de eeuwigheid.
Zijn ons tot lafenis gegeven,
Zijn doorgebroken in de tijd.
O gij, die als een bron ontspringt
In elk die tot U komt en drinkt.

Lied 653 : 3

4e Zondag in de 40 dagentijd

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd, schijnt het Licht van Pasen door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De bladeren om de bloemen (Schoenlappersplant) geeft onze vooroordelen weer die ons zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien. Sta in je kracht laat je aanraken door Jezus’liefde die vooroordelen afbreekt ; zie met de ogen van het hart, dat geeft kracht.