Drukte bij het bijenhotel

Het voorjaar doet gelukkig weer zijn intrede! Ook op onze Pluktuin met het bijenhotel & bijenheuvel. Na een lange winterstilte zijn diverse reguliere werkzaamheden weer opgepakt (paden gemaaid, mest gestrooid, bloemenrand geëgd en ligt nu klaar voor het zaad, nieuwe bamboe-stokjes in het hotel!).

Lees meer »

Nieuws van het bijenhotel

Vandaag en gisteren was het Nationale Bijentelweekend en ook nu weer in ons kerkelijke bijenhotel telde ik mee dit jaar. Ik zag ’s middags zo’n 30 bijen zoemen rondom de ingangen! Meer in aantal dan vorig jaar en zo’n 6-7 soorten!

Lees meer »

Nestkastjes

Vrijdag de 13e maart was een geluksdag voor Wim Lous & Peter Geene, die de voorbereidingen troffen voor het maken van 6 nestkastjes voor vogels (Kool- en Pimpelmees, misschien ook Winterkoninkje of Roodborstje). Volgende week vrijdag is de werkdag gepland met de basisschoolleerlingen van de Eben-Haezerschool op NLdoetdag. In 6 groepjes van 3 gaan ze knutselen aan de pre-fab nestkastjes. Daarna worden ze opgehangen: 2 bij de Hof, 2 bij de Zions- en 2 bij de Saronkerk. Voor die laatste doet ook Jaap Bimmel mee, die een van de groepjes daarheen zal begeleiden bij het ophangen, nl., 1x Pimpelmees (26 mm doorsnee vlieggat)en 1x Koolmees (32 mm doorsnee).

Lees meer »

Hommel-monitoring-route uitgezet

Op 3 februari kwam iemand van Naturalis (EIS) in Leiden om hier een nieuwe  'hommel-monitoring-route' uit te zetten. Linde Slikboer meet op een traject van 500 m telkens een stuk van 50 meter. Dit is om standaard het hele seizoen steeds hetzelfde te tellen om te kunnen vergelijken met elkaar. Het is de bedoeling dat dit minstens 3 jaar gaat gebeuren. De teller van het monitoren is Peter Geene, de coördinator van de Hof van heden, die vorig jaar een heuse 'HOMMEL-CURSUS' heeft gevolgd onder begeleidingvan Linde en SLZ (St. Landschapsbeheer Zeeland). Sylvia Tuinder van deze organisatie organiseert deze activiteit door heel Zeeland om een duidelijker beeld te kunnen krijgen van de stand van deze hommels. De tellingen worden ingevoerd in een databank van de landelijke Vlinderstichting.

Lees meer »

Nationale bijenteldag

Zaterdag 13 april was het de nationale bijenteldag en als groene diaken telde ik natuurlijk DE plek in Oostkapelle: onze eigenste HofvanHeden met het bijenhotel, de bijenheuvel en de Bee&bee's. het was 's ochtends nog te koud, maar 's middags vloog er heel wat. Op de Witte dovenetels voor het hotel zaten voortdurend Akkerhommels (roodbruin met zwart) en enkele Aardhommels (Geelwit met zwart). Op de Paardebloemen vlogen vele soorten Zweefvliegen met de mooiste maar lange namen, zoals de piepkleine donkere Slanke driehoekszweefvlieg (mooie naam eee). Bij de kleine Bee&Bee's en het hotel zaten een Kustvlekoog (zeeuws), Snorzweefvlieg, de Franse veldwesp, de Bessenbandzweefvlieg, en de Kegel-bijvlieg en de Rose metselbij. De grootste verrassing voor mij was de wat dikkere en zeldzamere Gewone Sachembij: bij uitstek een nestgraver in steile (kleizand) wanden, zoals onze bijenheuvel! super dus. Er vlogen 2 dames rond, ook in de aangrenzende volkstuin met veel bloemen van Wilma. Al met al meer dan 10 verschillende soorten en qua aantallen ongeveer 100 exemplaren. Het is allemaal ingevoerd op de website van de "Nederland zoemt". Ik hou u op de hoogte en voor de kenners van de soorten vermeld ik zoveel mogelijk ook de namen.

Lees meer »

Slootkant wordt geschoond voor een bloemenrand volgend voorjaar

Op 27 november 2018 heeft Wim Lous de slootkant laten schonen en omspitten met een spitmachine. Eerst moest de grond schoon en afgeschraapt worden (brandnetels zijn wel goed voor vlinders maar het werd te veel en er staan er genoeg aan de andere kant van de sloot). We willen als werkgroep daar een bloemenrand aanleggen volgend voorjaar en nu kan de grond alvast ademen en als het gaat vriezen dan is dat beter. Wim egaliseerde nu de ergste kuilen en volgend voorjaar wordt het strookje nog een keer geëgd (machines van Poppe).

Lees meer »