Projectkoor Nieuw Liedboek

Het Projectkoor  Nieuwe Liedboek van de Protestantse Gemeente Oostkapelle is opgericht om, zoals de naam al zegt, de gemeentezang te ondersteunen bij het zingen van liederen uit het nieuwe liedboek. Ongeveer 5-6x per jaar werkt het koor mee aan een kerkdienst in de Dorpskerk van Oostkapelle. Zo kunnen onbekende liederen gemakkelijker worden aangeleerd door de hele gemeente en soms verlevendigd worden door meerstemmige zang.

Daarnaast worden er ook liederen gerepeteerd voor kerkdiensten en Taizévieringen waar het koor niet als geheel aan meewerkt maar waardoor wel de gemeentezang wordt ondersteund.

Het koor repeteert wekelijks op donderdagavond in de Dorpskerk van 19.30-20.30u o.l.v. Stoffelien Cool met pianobegeleiding van Rinus Jobse. Iedereen die het leuk vindt om te zingen is van harte uitgenodigd om een keer op donderdagavond een repetitie bij te wonen. WELKOM!!

 

Kerkdiensten waaraan het koor meewerkt zijn:

Zondag 23 juni 2024

Zondag 13 oktober 2024

Zondag 24 november (gedachtenisdienst) 2024

Verdere data volgen