Cluster Noordwest Walcheren

Het cluster is een samenwerkingsverband  tussen de Protestantse gemeenten Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

Zij bestaat uit een clusterraad van de 4 kerkenraden en het clusterteam (een vertegenwoordiger(ster) uit elke kerkenraad).
De eerste speerpunten die de samenwerking gestalte willen geven zijn:

  • Kanselruil predikanten bevorderen ( op vrijwillige basis )
  • Overleg van kerkrentmeesters ( financiën‐beheer kerkelijke gebouwen, etc. );
  • Kennismakingsactiviteiten ( vorming en toerusting);