Home » Wie we zijn » Cluster Noordwest Walcheren

Cluster Noordwest Walcheren

Het cluster is een samenwerkingsverband  tussen de Protestantse gemeenten Aagtekerke-Domburg (federatie), Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

Zij bestaat uit een clusterraad van de 4 kerkenraden en het clusterteam (een vertegenwoordiger(ster) uit elke kerkenraad).
De eerste speerpunten die de samenwerking gestalte willen geven zijn:

  • Kanselruil predikanten bevorderen ( op vrijwillige basis )
  • Overleg van kerkrentmeesters ( financiën‐beheer kerkelijke gebouwen, etc. );
  • Kennismakingsactiviteiten ( openluchtdienst, vorming en toerusting,  jongerenontmoeting “ons voor joe” );
  • Diaconaal jongerenproject ( werkvakantie voor jongeren in het buitenland );