Diaconie

De Diaconie bestaat uit 4 personen en we vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar.

De Diaconie heeft als taak het signaleren en het peilen van de behoefte van mensen die zorg nodig hebben, in de eigen gemeente maar ook landelijk.

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de basis waaraan de diaconie zijn doelstellingen en taken ontleent.

Tevens zien wij er op toe dat de gelden die ontvangen worden via collectes, direct of indirect, ten goede komen aan mensen in nood.

Buiten de eigen gemeente steunen wij ook projecten van kerk in actie en ondersteunen wij diverse instanties zowel landelijk als wereldwijd.

Binnen de eigen gemeente worden jaarlijks enkele projecten georganiseerd voor o.a. ouderen en mantelzorgers.
Het project Hof van Heden, ten bate van de gehele dorpsgemeenschap, is eveneens een diaconaal project.
Informatie hierover vind u eveneens op deze website.