Speciale diensten

Instapdiensten

De Instapcommissie heeft tot taak om 3 x per jaar een thematische kerkdienst volledig te organiseren. Tijdens de jaarlijkse evaluatie in juni wordt  teruggekeken en worden thema's, data en predikanten gekoppeld aan 1 van de leden. Tijdens de startdienst worden de gemeenteleden uitgenodigd om bij een Instapdienst "in te stappen" d.w.z. mee te werken aan de voorbereidingen. Deze voorbereidingsgroep zal dan de dienst in maximaal 6 weken volledig voorbereiden; in samenspraak met de predikant. De inhoud van de dienst en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het thema kan sterk variëren. Denk hierbij aan een musical, voorleesmarathon of dienst waarbij de kerk volledig anders wordt ingericht en benut. Bijzonder aan de Instapdiensten is de volledige vrijheid van de voorbereidingsgroep om de dienst in te vullen. Ook de predikant moet het doen met de rol die hem/haar wordt toebedeeld.

Via deze link is een verslag van een instapdienst te bekijken.

Een instapdienst is gemaakt door en voor gemeente leden.

Oostkappel-Hrieps Zingt

Oostkappel Zingt is een samenzangprogramma van liederen uit het huidige Liedboek, Evangelische liedbundel, Hervormde bundel 1938, Geroepen om te zingen, Bundel Tussentijds, Opwekkingsbundel enz., bedoeld voor iedereen die van zingen houdt.
De te zingen liederen worden uitgegeven in een tekstboekje speciaal voor elke avond samengesteld, waarin ook verzoek nummers kunnen worden opgenomen. Meestal is er een bepaald thema dat als verbinding tussen de samenzang wordt toegelicht. Er wordt aan deze zangdiensten meegewerkt door zangkoren., gospelgroepen, instrumentalisten, muziekverenigingen, solo zang enz.

Een samenzang programma van geestelijke liederen: Oostkapelle en Grijpskerke met als nieuwe naam ‘Oostkappel-Hrieps Zingt’.

Avondgebed

Op de 1e donderdag van de maanden november tot en met februari is er gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed. We komen bij elkaar in de consistorie van de Dorpskerk, inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Data: 3 november en 1 december 2022, 5 januari en 2 februari 2023.  We willen de tijd nemen voor dankgebed en voorbede voor ons dorp/gemeenschap, de gemeente en de wereld om ons heen. Een ieder welkom om mee te bidden! Of misschien wilt u graag voorbede doen voor iemand. U kunt een briefje achterlaten in de bus van het Protestants Kerk Centrum, Johan de Pourckstraat 2. Dit mag gerust anoniem.

‘Kleine daden van liefde en gebed houden het licht van Christus brandend’  (Moeder Teresa)

Taizé-avondgebed

Drie keer per jaar wordt in de protestantse Dorpskerk een ‘Taizé-avondgebed’ gehouden.

Er is daarbij veel ruimte voor stilte en aandacht voor persoonlijke meditatie. Teksten, gebeden en de herhalende manier van Taizé-liederen zingen helpen de deelnemers aan dit avondgebed om zelf tot inkeer te komen.

Taizé is een dorp in Frankrijk waarheen elk jaar vele duizenden mensen van alle leeftijden en uit allerlei kerken heentrekken om samen met de oecumenische gemeenschap aldaar elkaar te ontmoeten over geloof en leven.