Home » Wat we doen » Kerkdiensten » Speciale diensten

Speciale diensten

Instapdiensten

De Instapcommissie heeft tot taak om 3 x per jaar een thematische kerkdienst volledig te organiseren. Tijdens de jaarlijkse evaluatie in juni wordt  teruggekeken en worden thema's, data en predikanten gekoppeld aan 1 van de leden. Tijdens de startdienst worden de gemeenteleden uitgenodigd om bij een Instapdienst "in te stappen" d.w.z. mee te werken aan de voorbereidingen. Deze voorbereidingsgroep zal dan de dienst in maximaal 6 weken volledig voorbereiden; in samenspraak met de predikant. De inhoud van de dienst en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het thema kan sterk variëren. Denk hierbij aan een musical, voorleesmarathon of dienst waarbij de kerk volledig anders wordt ingericht en benut. Bijzonder aan de Instapdiensten is de volledige vrijheid van de voorbereidingsgroep om de dienst in te vullen. Ook de predikant moet het doen met de rol die hem/haar wordt toebedeeld.

Via deze link is een verslag van een instapdienst te bekijken.

Een instapdienst is gemaakt door en voor gemeente leden.

 

Oostkappel Zingt

Oostkappel Zingt is een samenzangprogramma van liederen uit het huidige Liedboek, Evangelische liedbundel, Hervormde bundel 1938, Geroepen om te zingen, Bundel Tussentijds, Opwekkingsbundel enz., bedoeld voor iedereen die van zingen houdt.
De te zingen liederen worden uitgegeven in een tekstboekje speciaal voor elke avond samengesteld, waarin ook verzoek nummers kunnen worden opgenomen. Meestal is er een bepaald thema dat als verbinding tussen de samenzang wordt toegelicht. Er wordt aan deze zangdiensten meegewerkt door zangkoren., gospelgroepen, instrumentalisten, muziekverenigingen, solo zang enz.


Oostkappel Zingt is meestal in de Dorpskerk en de laatste zondag van de maand. 

Let op uitzonderingen! Tijd: 19.00 tot 20.00 uur.

 

Taizé-avondgebed

Regelmatig is er in de protestantse Dorpskerk om 19 uur een bijzondere soort kerkdienst: een avondgebed op de wijze van Taizé. Er is daarbij veel ruimte voor stilte en aandacht voor persoonlijke meditatie. Teksten, gebeden en de herhalende manier van Taizé-liederen zingen helpen de deelnemers aan dit avondgebed om zelf tot inkeer te komen. Voorganger is ds. Flip Beukenhorst, de liederen worden begeleid door het Projectkoor Nieuw Liedboek, onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal.

Taizé is een dorp in Frankrijk waarheen elk jaar vele duizenden mensen van alle leeftijden en uit allerlei kerken heentrekken om samen met de oecumenische gemeenschap aldaar elkaar te ontmoeten over geloof en leven.