Kerkblad en Kerkbode

Elke maand verschijnen twee tijdschriften met nieuws van onze Protestantse Gemeente te Oostkapelle: een overzicht van de te houden kerkdiensten, informatie over de kerkelijke activiteiten en persoonlijke pastorale berichten

Het plaatselijke “Kerkblad” beperkt zich tot het nieuws uit Oostkapelle, en bevat meer plaatselijke berichten dan de website, met onder andere een verslag van de kerkenraadsvergadering, een overzicht van de kerkelijke stand, een overzicht met opbrengsten van de collecten en het verjaardagsfonds, persoonlijke dankwoorden en ingezonden stukjes.

Het Kerkblad heeft een redactiecommissie. E-mailadres: kerkblad.pgo@zeelandnet.nl

 

De regionale “Kerkbode Noord- en West-Walcheren” vermeldt de belangrijkste berichten uit Oostkapelle, maar ook uit de omliggende protestantse gemeenten in Aagtekerke-Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Kleverskerke, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder en Westkapelle.

De redactie van de Kerkbode is onder aansturing van mw. Corry Moens-Jobse   e-mail:  corry.moens-jobse@kpnmail.nl

Een jaarabonnement kost € 18,- te voldoen via scriba Jacques Barentse (info@pgoostkapelle.nl)