College van Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters zet zich in voor de behartiging van de financiële belangen van de Protestantse Gemeente Oostkapelle, dat dit de opbouw van een levende en actieve gemeente bevordert. Het doel is voor de komende jaren het behouden van een gezonde financiële basis voor onze Protestantse Gemeente, door enerzijds de inkomsten (o.a. kerkbalans, giften, collecten) op peil te houden en anderzijds de kosten (o.a. salaris predikant, koster, organist) in de hand te houden.

Tevens beheert het college de kerkelijke gebouwen, momenteel de Dorpskerk, Protestants Kerkcentrum en de Pastorie. Dit vergt veel aandacht/onderhoud om deze gebouwen in goede staat te houden, want zij zijn het visitekaartje van onze gemeente. In het beleidsplan 2021 – 2026 vindt u de uitgebreide visie van het college van kerkrentmeesters.