Home » Wat we doen » Vorming

Vorming

  • Film
  • Gespreksgroepen
  • Inloop
  • Godsdienstonderwijs BO

V&T

De letters V&T staan voor vorming en toerusting. Een actieve V&T-commissie biedt elk jaar weer een gevarieerd vormings- en toerustingsprogramma aan als belangrijk onderdeel van de Protestantse Gemeente te Oostkapelle.

Het gaat hierbij om gespreksgroepen, filmavonden en andere activiteiten die we u en jou aanbieden. Het zijn momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten en die een goede mogelijkheid bieden om wat diepgaander met elkaar in gesprek te komen. Een kerkelijke gemeente is immers steeds bereid tot drie belangrijke dingen: vieren (de kerkdienst), delen (de diaconie) en leren (onder andere via deze toerustingactiviteiten).

Het overzicht van de vorming- en toerustingactiviteiten staat vermeld in het zogenaamde “gele boekje”, dat in de hal van onze beide kerkgebouwen ligt, en hierboven gelinkt is.

We hopen van harte dat u gebruik zult maken van de hieronder aangeboden activiteiten. Weet u zich welkom, graag tot ziens!

De leden van de commissie V&T Oostkapelle zijn:

dr. Jan Zwemer, Lenie Molendijk-Vos, Nel Geuze-Melse, Tanneke Brouwer-Louwerse, ds. Philippe Beukenhorst

Maandsluiting Egelantier

Elke laatste vrijdag van de maand is er een afsluiting in de Egelantier. Wij zingen daar onder begeleiding van Cari Geuze of Ellen Hansma een aantal liederen uit de eigen bundel. Wij beginnen met het aansteken van de kaars, die wij van de kerkenraad hebben gekregen. Daar hoort een passend gedicht bij.

Wij ontsteken een kaars
Om onze wanhoop te verdrijven
als teken, dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
en dat er Licht zal zijn voor iedereen

Wij kiezen elke maand een ander thema en gebruiken hierbij het boek Dit is de dag van Ds. Arie van der Veer.