Vorming

  • Film
  • Gespreksgroepen
  • Inloop
  • Godsdienstonderwijs BO

Vorming en toerusting

Het nieuwe gele boekje is weer gedrukt. U vindt er een overzicht in van de Vorming- en Toerusting activiteiten, die in het seizoen 2020-2021 worden georganiseerd. Vroeger “GTO”, maar nu: “V & T” van Vorming en Toerusting, omdat het een gezamenlijk initiatief is geworden van het Cluster van de Protestantse Gemeenten in Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

  • In dit gele boekje is er een duidelijk overzicht van alle gespreksgroepen, filmavonden en andere activiteiten die we u en jou aanbieden. Het zijn momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten en die een goede mogelijkheid bieden om diepgaand met elkaar in gesprek te komen. Een kerkelijke gemeente is immers steeds bereid tot drie belangrijke dingen: vieren (de kerkdienst), delen (de diaconie) en leren (o.a. via deze Vormings- en Toerusting activiteiten). We hopen dus van harte dat u en jij gebruik zullen maken van de hierbij aangeboden activiteiten.
  • De activiteiten worden niet per locatie, maar thematisch per soort activiteit aangeboden, om zo aan te geven dat het om de inhoud gaat en niet om de plaats van het gebeuren. Doet u (weer) mee?

De leden van de commissie V&T Oostkapelle zijn:

dr. Jan Zwemer, Lenie Molendijk-Vos, Nel Geuze-Melse, Tanneke Brouwer-Louwerse

Maandsluiting Egelantier

Elke laatste vrijdag van de maand is er een afsluiting in de Egelantier. Wij zingen daar onder begeleiding van Cari Geuze of Ellen Hansma een aantal liederen uit de eigen bundel. Wij beginnen met het aansteken van de kaars, die wij van de kerkenraad hebben gekregen. Daar hoort een passend gedicht bij.

Wij ontsteken een kaars
Om onze wanhoop te verdrijven
als teken, dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
en dat er Licht zal zijn voor iedereen

Wij kiezen elke maand een ander thema en gebruiken hierbij het boek Dit is de dag van Ds. Arie van der Veer.