Vorming en toerusting

In het gele V & T boekje, dat u in september als bijlage kreeg bij het groene Kerkblad, vindt u een duidelijk overzicht van alle gespreksgroepen, filmavonden en andere activiteiten die aangeboden worden door onze commissie V & T = Vorming & Toerusting (vroeger: GTO). Het gaat dan om activiteiten die uitnodigen tot ontmoeting en vooral ook om uw geloof inhoudelijk te voeden. Er is voor elk wat wils en mijn oproep is: doe minstens met één activiteit mee! Ook dit jaar weer staan in het gele boekje vermeld de Vorming en Toerusting activiteiten in de ons omliggende dorpen van het Cluster. Een uitnodiging om ook daar eens misschien mee te doen. Van harte aanbevolen!