Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het GTO-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Workshop Bible journaling

Datum: maandag 19 november
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Ontdek de artiest in jou! Tijdens de workshop bible journaling word je enthousiast gemaakt om geloof en creativiteit te verbinden. Je maakt kennis met verschillende aquareltechnieken en je leert hoe je deze kan toepassen bij bible journaling. Je gaat naar huis met een tof eindproduct en veel tips en informatie waar je thuis verder mee kan. De kosten zijn € 20,- voor materiaal en craftbenodigdheden. Meer informatie over de workshop vind je op de site van Els Hartog: https://www.elshartog.nl/workshop-biblejournaling/ 

 

Seniorenmiddag

Datum: Elke 3e woensdag van de maand
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Een keer in de maand wordt er een middag georganiseerd voor een 60 + groep. Op deze middagen komen wij bij elkaar voor een ontmoeting. Ons programma is gevarieerd: wij spelen een quiz, de andere keer sjoelen, of een spel. Ook kan een ieder die dat wil een onderwerp aandragen. We doen soms ook iets creatiefs. Er is altijd koffie en thee met wat lekkers.

Voor vervoer kan worden gezorgd.

Contactpersonen zijn: Rina Jobse en Marjo Lievaart

 

'Over rouw en verder...'

Datum: woensdagmiddagen 7 en 21 november en vervolgens 9 en 23 januari
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Rouw heeft veel dimensies en rouw is zeer persoonlijk. De veelheid en de diepte vraagt om ruimte waarin ieders rouw recht gedaan wordt. Wanneer we over rouw spreken, hebben we het over de verwarring na verlies van een dierbaar mens of iets anders wat kostbaar was. Rouw is het alomvattende wat we ontdekken wanneer ons leven door verlies niet meer vanzelfsprekend verder gaat. Rouw duurt soms levenslang maar is niet altijd negatief. Om recht te doen aan het verlies én aan hoe perspectief te krijgen in hoe verder… bieden we vier bijeenkomsten aan. Misschien om te leren aanvaarden wat niet te veranderen is, of misschien om te leren veranderen wat niet te aanvaarden is… of misschien wijsheid er tussen in te
ontdekken. Tijdens de bijeenkomsten zullen we steeds een hoofdstukje uit het boekje Jona als inspiratiebron gebruiken.
Praktisch betekent het dat uzelf en vriend en vreemde welkom is op deze vier bijeenkomsten. Wel in het besef dat de vier bijeenkomsten niet los verkrijgbaar zijn omdat we met elkaar in proces gaan.

Mw.ds. Nel van Doorn woont in Middelburg en is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze is nog steeds actief betrokken bij vele vormen van contextueel pastoraat. Zij zal op deze middagen het onderlinge gesprek begeleiden, deelnemers doen actief mee. Het maximum aantal deelnemers voor deze groep is 14.

Kosten: € 20 p.p. voor de vier middagen
Begeleiding: mw.ds. Nel van Doorn

Inleveren spullen voor de rommelmarkt

Datum: Elke 1e zaterdag van de maand

Tijd: 10:00 - 11:00 uur

Plaats: Protestants KerkCentrum, Johan de Pourckstraat 2

 

Leerhuis 'Geloofsgesprek generaties'

Data: woensdagochtenden 3 oktober, 7 november en 5 december 2018
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Ouders en hun (volwassen) kinderen vinden het vaak moeilijk met elkaar over hun geloof - of het gebrek daaraan - te spreken. Wat geloof je eigenlijk? Hoe denk je over de kerk en over de Bijbel? Wat betekent bidden voor je? En hoe zal het hierna zijn: is er een hemel, is er een hel?
Dominee René van der Rijst is predikant van de Protestantse Gemeente te Haarlem. Hij bespreekt in een boekje de ontwikkelingen en verschuivingen in de opvattingen over deze thema's. Daarnaast bevat elk hoofdstuk uitspraken van gelovige én ongelovige, kerkelijke én onkerkelijke ouders en kinderen hierover. Nu eens blijken zij het hartgrondig oneens met elkaar, dan weer zijn er verrassende overeenkomsten.
In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie
ochtenden met elkaar in gesprek gaan.

Gegevens over het boekje: René van der Rijst, ‘Over geloven gesproken’,
uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 8,90.

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648

 

Inloophuis

Datum: Elke 1e donderdag van de maand

Tijd: 10:00-11:30 uur

Plaats: Protestants Kerkcentrum, Joh. de Pourckstraat 2

Iedere eerste donderdag van de maand wordt er een koffiemorgen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om belangstellend naar elkaars welzijn te vragen en alle nieuwtjes van het dorp en de kerk uit te wisselen. Ook als u een gesprek wil met de dominee, kan dat daar. Iedereen kan zo inlopen in dit Protestants Kerk Café… hartelijk welkom.

 

Kerstmiddag Diaconie

Datum: vrijdag 14 december

Tijd: 16:00

Plaats: Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Ook dit jaar willen we weer een Kerstmiddag organiseren en wel op vrijdag 14 december 2018 in de Zionskerk.
Wij verwachten U om 16.00 uur en ontvangen U met koffie of thee.
Na de koffie en thee willen we beginnen met de liturgie en daarna willen we gezellig samen een broodmaaltijd eten.
We denken aan de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.
Doet U ook (weer) mee?

U kunt zich vóór 26 november 2018 opgeven bij:
Ingeborg Coppoolse, Hannie Corbijn, Lian Jobse of Arianne Lous
Adressen vindt u in het kerkblad


2019

Leerhuis 'Geloven met je ogen'

Data: woensdagochtenden 9 januari, 6 februari en 6 maart 2019
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Iconen zijn onlosmakelijk verbonden met de spiritualiteit van het Oosters-orthodoxe christendom, maar wekken ook in Nederland en het westerse christendom veel belangstelling. Dat komt ongetwijfeld door hun ingetogen schoonheid en door hun “veelzeggende” elementen, maar dan zonder woorden.

Dominee Alfred Bronswijk laat de lezer op een verrassende manier naar iconen kijken. Hij gaat in op de (kerk-) geschiedenis achter de iconen, de Bijbelse symboliek, de theologie en de artistieke kant van de gewijde iconenkunst. Belangrijke voorstellingen legt hij uit aan de hand van eigentijdse iconen, opgenomen in een kleurenkatern. Door de toegevoegde gesprekshandleiding is dit boek een uitstekend middel om samen met anderen de schoonheid en de boodschap van iconen te ontdekken.

In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie ochtenden goed kijken en dan met elkaar in gesprek gaan.
Gegevens over het boekje:
Alfred C. Bronswijk, ‘Geloven op ooghoogte. Iconen – geschiedenis,
schoonheid, betekenis’, uitgeverij Boekencentrum (Zoetermeer),
prijs: € 9,90.

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648

 

Wandelen op Walcheren

Datum: zondagmiddag 20 januari 2019 (bij slecht weer: 3 februari)
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: we verzamelen bij Café ‘de Boschhoek’, Vroonweg 1 (aan
het einde van de Duinweg) te Oostkapelle (er is vlakbij een
parkeerplaats)

Op zondag 20 januari 2019 bent u/ben je van harte uitgenodigd om een mooie wandeling van ongeveer 8 km./2 uur te maken.

We gaan deze keer op zoek naar herten, vossen, koeien, schapen, Koniks paarden en Shetlanders... En dat doen we allemaal in het gebied waar ons koningshuis vroeger op konijnen jaagde: Oranjezon – tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder.

We lopen via het Oranjebos naar de kanalen van de (vroegere) waterwinning, beklimmen een duin, struinen door het mysterieuze dennenbos en komen onderweg van alles tegen. Hans Corbijn zal proberen wat uitleg te geven en misschien vinden we ook nog het graf van de Deense zeeman.... Na afloop bijkomen bij Café de Boschhoek met koffie of iets sterkers! Brr.... Durf je mee?

Kosten: € 1,00 p.p. (ingang Oranjezongebied – wie een pasje van het ‘Zeeuws Landschap – 2019’ heeft, kan gratis binnen)
Begeleiding: Hans Corbijn

Bezoek aan de Doopsgezinden

Datum: woensdagavond 23 januari 2019
Tijd: samen reizen vanaf 19.30 uur, ter plaatse uiterlijk om 20 uur
Plaats: Doopsgezinde Gemeente, Lange Noordstraat 62, Middelburg

In de vorige jaren bezochten we een synagoge, een moskee, het Leger des Heils dit jaar gaan we op bezoek bij de Doopsgezinde Gemeente.

Toetreden tot de Doopsgezinde Gemeente gebeurt door volwassendoop. Daarbij zeg je geen ‘ja’ op een geloofsbelijdenis uit vroeger eeuwen, maar schrijf je je eigen geloofsbelijdenis. Een ander belangrijke karakteristiek is dat zij van oudsher een pacifistische levenshouding voorstaan, geïnspireerd door de Bergrede van Jezus.

Het is deze week de Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen, voelen we ons met elkaar verbonden? We kunnen in ieder geval eens nader kennismaken.

Op woensdagavond 23 januari 2019 zal de Doopsgezinde dominee Leuny de Kam, die ook actief samenwerkt in de Raad van Kerken in Middelburg, ons inleiden en rondleiden in het kerkgebouw (Doopsgezinden noemen dit ‘de Vermaning’) in Middelburg.

Apostelen in de kerken...

Datum: vrijdagavond 1 maart 2019
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Tel tot twaalf en je weet direct: dít is een beeldengroep van de apostelen. Maar wie is wie? De geschiedenissen van de apostelen, de eerste geloofsgetuigen, zijn fragmentarisch overgeleverd via verhalen en legendes. Vaak met de nodige spectaculaire wonderen. Juist door deze verhalen kan men ze onderscheiden. De sleutels van Petrus zijn wel bekend, maar de anderen?
Anton Sinke uit Nieuwerkerk a/d IJssel, deeltijd-bewoner van Oostkapelle, heeft zich als vormgever en fotograaf verdiept in de beeldcultuur van het christendom. Anton is een boeiende verteller.
Hij laat deze bijzondere verhalen horen en laat m.b.v. de beamer vele apostel-afbeeldingen zien uit diverse landen en tijden.

Jezus: én God én concreet mens

Datum: maandagavond 11 maart 2019
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a te Oostkapelle

‘Met Jezus hebben we een koning die het leven uit eigen ervaring kent’, aldus Eep Talstra, voormalig hoogleraar Oude Testament in Amsterdam (VU). ‘Alles wat onder mensen gebeurt, heeft hij meegemaakt, tot en met de dood (…), een regeerder die uit eigen ervaring weet hoe het toegaat in de wereld.’. Is dat niet een fascinerend gegeven dat ook moedgevend kan zijn?
De menselijkheid van Jezus is bijvoorbeeld ook een centraal thema in de roman ‘De Schaduwdokter’ van Adrian Plass. Talstra en Plass, maar ook veel andere denkers, theoloog of niet, vinden dat de menselijkheid van Jezus betekent dat het geloof iets met de gewone en concrete werkelijkheid te maken moet hebben. Onder leiding van Jan Zwemer denken we hierover na, maar dus ook over de moed die we kunnen putten uit Jezus’ menselijkheid. (Het is niet nodig om tevoren iets van de genoemde schrijvers gelezen te hebben)

Filmavond: "Anote's Ark"

Datum: woensdagavond 10 april 2019
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Filmdocumentaire uit Canada, 2018. De film duurt 77 minuten en is geregisseerd door Matthieu Rytz.

In Oceanië, op een van de meest afgelegen plekken ter wereld, ligt de eilandenstaat Kiribati. Het leven van mensen en dieren wordt er ernstig bedreigd door de rap stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering. Voor president Tong begint een race tegen de klok om de bevolking in veiligheid te brengen. Deze documentaire laat ook zien hoe de bevolking reageert. En wat de internationale gemeenschap wel en niet doet. Een aanrader voor leden van een Groene Kerk!

Deze filmavond heeft een korte pauze en direct aansluitend is er de mogelijkheid om onder leiding van Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Rommelmarkt

Datum: donderdag 1 augustus 2019
Tijd: 09:30 - 17:00 uur
Plaats: Rond de Dorpskerk, Waterstraat 2

De opbrengst van de rommelmarkt komt zoals elk jaar ten goede aan onze kerkelijke gebouwen en aan een goed doel.

Spullen inleveren kan elke 1e zaterdag van de maand tussen 10 en 11 uur bij het Protestants KerkCentrum, Johan de Pourckstraat 2.