Activiteitenagenda 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het Vorming & Toerusting-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Wandelen door Verrassend Veere !

Datum: zondag 21 januari 2024 (bij slecht weer zondag 4 februari).
TIjd: 13.30 uur bij de Dorpskerk verzamelen en met een aantal auto' s naar Veere.
Start wandeling 14.00 uur op de parking (bij de toiletten) aan de Kanaalweg Westzijde.

Na de blubber en het avontuur van de vorige wandeling, voert deze wandeling op zondag 21 januari 2024 door verrassend Veere!
Na de start bij het kanaal in Veere volg je dit kanaal een eind richting Middelburg en steek je ineens de dijk over om via een stukje nieuwe natuur richting Zanddijk te wandelen. In Veere zelf ontdek je een prachtig dijkje en leer je nog wat over de Grote Kerk, de haven en het Stadhuis. Je wandelt door 16de eeuwse straatjes en vraagt je af waarom die dikke toren nooit is afgebouwd, waarom je overal stenen muren ziet, waarom dat kanaal nou eigenlijk die rare knik maakte en waarom heet dat bruggetje de Beatrixbrug? Genoeg te ontdekken dus tijdens deze tocht!

Afstand: 7,5 km over goed begaanbare wegen en paden; rond 16.00 uur terug op de Markt in Veere.
Na afloop: wie wil kan gezellig (op eigen kosten) iets drinken.
Organisatie en gids: Hans Corbijn van Wandelen op Walcheren.

 

Gebed om eenheid onder de christenen

Datum: maandagavond 22 januari 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle

De jaarlijkse oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen heeft plaats van zondag 21 tot en met zondag 28 januari 2024. Deze week wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland samen met Missio Nederland – zodat alle soorten van christelijke geloofsgemeenschappen dit dragen.

Op maandagavond 22 januari 2024 is er een gebedsavond onder leiding van de Gereformeerd-Vrijgemaakte emeritus predikant ds. Kees de Putter.

Ook op zondagochtend 28 januari 2024 staat in de Dorpskerk in Oostkapelle om 10.00 uur de Eenheid centraal.

 

Groene Kerk: De imker vertelt

Datum: maandagavond 22 januari 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: PKC, Johan de Pourckstraat 2 te Oostkapelle

Deze avond zal een imker van Imkersvereniging Walcheren, ons informatie geven over hun vak en passie. De Imker laat ons kennismaken met het werken en leven van de honingbij. Een leuke manier om van alles te weten te komen over bijen, het vak van imker en over honing.
Van de website van de Imkersvereniging:
‘Als imkersvereniging zijn wij er vanzelfsprekend voor onze imkers en de honingbijen die zij verzorgen. Honingbijen behoren net als hommels en solitaire bijen tot de bloem bestuivende insecten, waardoor ze van groot belang zijn voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen.
Als imkersvereniging staan wij ook voor een gezonde leefomgeving voor “onze” bijen en alle andere bestuivende insecten. We zetten ons in om op Walcheren verschillende initiatieven te ontplooien die bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit, voedsel en een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten in de breedste zin van het woord. Altijd in nauwe samenwerking met provincie, gemeentes, overheid, akkerbouwers, woningbouwverenigingen, natuurorganisaties en particulieren.’

Heeft u altijd al wat willen vragen aan een imker. Van harte welkom!

 

Bezoek aan de Remonstranten

Datum: woensdagavond 24 januari 2024
Tijd: samen reizen vanaf 19.30 uur, ter plaatse uiterlijk om 20 uur
Plaats: Koorkerk, Koorkerkhof, Middelburg

Elke jaar bezoeken we in januari een kerk of gebedshuis op Walcheren. Dit jaar gaan we op bezoek bij de Remonstranten.
De Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland (RGMZ) is bescheiden van omvang en heeft daarom gekozen voor een relatie met andere vrijzinnig denkenden in Zeeland, via de Koorkerkgemeenschap.
Wat Remonstranten geloven, daar is ieder geheel vrij in. Het gemeenschappelijke aspect is dat het is geworteld in het evangelie van Jezus Christus. Heb God en je naaste lief. Dat is de kern van de boodschap die ze met elkaar levend houden. Tegelijkertijd nemen ze niet klakkeloos over wat eerdere generaties over het geloof gezegd hebben.
Oog hebben voor de menselijke maat in het geloof. Hoe kom jij tot jouw recht? Daarom bepleiten Remonstranten een vrij en verdraagzaam christendom. Je zou kunnen zeggen dat de Remonstranten de lessen van het humanisme verbonden hebben met het christelijk geloof. Iedereen is vrij zijn of haar geloof op eigen manier te beleven.

Het is deze week de oecumenische Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen, voelen we ons met Remonstranten verbonden? Kunnen we van hen iets leren over wat ‘tolerantie’ is?
Op woensdagavond 24 januari 2024 kunnen we nader kennismaken. We krijgen een inleiding van ds. Elly van Kuijk-Spaans, sinds de zomer 2023 predikant in Middelburg.

 

Avondgebed

Data: elke eerste donderdag van de maand

Tijd: inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur

Plaats: Dorpskerk, ingang Waterstraat 4 te Oostkapelle

In het afgelopen jaar hebben we elke eerste donderdagavond van de maand een avondgebed gehouden in onze Dorpskerk. Hier willen we graag mee doorgaan.

We krijgen soms vragen hoe dit verloopt: we hebben een inloop vanaf 19.45 uur en dan is er tijd voor ontmoeting, een praatje. Dan starten we om 20.00 uur. We vragen eerst of er speciale gebedspunten zijn: wie of wat volgens de aanwezigen gebed, aandacht nodig heeft.
We lezen vervolgens een tekst uit de Bijbel om even over na te denken en we zingen een lied om in de rust, in de stilte te komen en vragen om Gods nabijheid. Dan bidden we met elkaar. De één heeft een gedicht, een ander een briefje met een gebed of een vrij gebed en er komen ook mensen die meebidden en zelf niets zeggen. We eindigen ons gebed met het bidden van het ‘Onze Vader’.

Alles is goed, iedereen is welkom!
In het bijzonder willen we naast mensen uit ons eigen dorp ook mensen uitnodigen uit onze samenwerkende gemeenten.

Contactpersonen zijn: Tanneke en Mariëlle

 

Leerhuis ‘Onze Vader’

Datawoensdagochtenden 11 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari en 14 februari
Tijdvan 09.30 – 11.30 uur
Plaats: Protestants Kerkcentrum, J. de Pourckstraat 2 te Oostkapelle

Het gebed ‘Onze Vader’ is de belangrijkste liturgische tekst van de kerk. Maar wat bidden we, als we dit gebed uitspreken? Wat is de  betekenis? En nog iets: er zijn verschillende versies, ook in de Bijbel zelf – Matteüs 6, 9 t/m 13 én Lucas 11, 2 t/m 4 – die ook nog eens verschillend worden vertaald.  

Vorig seizoen concentreerden we ons op de Tien Geboden. Nu willen we samen nieuwe dingen leren en ontdekken over het ‘Onze Vader’.

Onze hulp daarbij is het prachtige boek van dr. Rochus Zuurmond. Hij heeft als leraar Bijbelse Theologie in Amsterdam velen geholpen bij het goed verstaan van oude teksten uit het Nieuwe Testament. 

Doet u mee op deze nieuwe (her-) ontdekkingstocht? 

Gegevens over het boekje: Rochus Zuurmond, ‘In hemelsnaam – Over vertaling en betekenis van het Onze Vader’, uitgeverij Skandalon, prijs: € 18,95 (nieuw) of € 10,00 (tweedehands).

Begeleiding:  ds. Flip Beukenhorst,    telefoon: 0118-586648.

 

Seniorenmiddag

Datum: elke derde woensdag van de maand
Tijd: 14:30
Plaats: Protestants Kerkcentrum, J. de Pourckstraat 2 te Oostkapelle

De gezellige seniorenmiddag in het PKC. We drinken een kopje thee of koffie.

Iedereen van harte welkom.

Rina Jobse

 

Filmavond: “Drive my car”

Datum: maandagavond 26 februari 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle

Theaterregisseur Yusuke Kafuku is gelukkig getrouwd met Oto, tot het noodlot plotseling toeslaat. Overrompeld door het verdriet probeert Kafuku het geheim te begrijpen, dat hij vlak voor haar overlijden ontdekte.
Twee jaar later besluit de nog altijd rouwende Kafuku het aanbod om het toneelstuk Oom Wanja te regisseren in Hiroshima te accepteren. Zijn nieuwe werkgever heeft voor hem de perfect rijdende, maar zeer bescheiden chauffeuse Misaki klaarstaan om hem tijdens zijn verblijf daar te vervoeren. Terwijl ze samen al rijdende tijd doorbrengen en elkaar steeds beter leren kannen, ontrafelt Kafuku het mysterie rondom zijn vrouw dat hem nog steeds achtervolgt.

Een film uit 2021 van regisseur Ryusuke Hamaguchi.
Mogelijke gespreksthema’s zijn: rouw, onder ogen zien van trauma, van overleven naar leven.

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

 

Willem Barnards dagboeken

Datum: dinsdagavond 19 maart 2024
Tijd: aanvang om 19.00 uur
Plaats: Protestants Kerkcentrum, J. de Pourckstraat 2 te Oostkapelle

In het nieuwe Liedboek voor huis en kerk zijn van Willem Barnard (1920-2010) een kleine 40 Psalmvertalingen en ruim 70 andere liederen opgenomen. Toch had deze dichter zijn leven lang een moeilijke verhouding tot de Kerk in Nederland en vooral tot de theologie die ‘altijd weer stelsels’ wilde. ‘O Heer, dat gezanik telkens weer’ schreef hij in 1977. ‘Steeds een nieuwe theologische golf, generatie, mode.’ Theologie, schreef hij twee jaar eerder, ‘is óf kanttekening bij de Schriften (en dus even ‘toevallig’ en ongesystematiseerd als de Bijbel zelf), óf het is denklyriek … even toevallig en ongesystematiseerd als het leven zelf.’ De Bijbel, wist hij, spreekt ‘lyrisch en hymnisch’, oftewel door middel van gedichten en gezangen. Tachtig procent van de liturgie in de Oosterse kerk bestaat uit poëzie, aldus Barnard, ‘en hoe zou men anders over God moeten spreken?’ Barnard trad zelf later in zijn leven toe tot de Oudkatholieke kerk.
Een (omvangrijke) selectie uit Barnards dagboeken uit de jaren 1945-2005 verscheen in 2009 onder de titel ‘Een zon diep in de nacht’.
Samen met Jan Zwemer gaan we aan de hand van deze uitgave, een avond op reis doorheen het leven van de dichter die de kerk van zijn land zo fors bekritiseerde. ‘God zij dank dat Christus althans geen burgerman was.’
Deze avond ging eerder, in verband met corona, tweemaal niet door.

 

Filmavond: “Utama”

Datum: maandagavond 8 april 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle

Het leven van Virginio en zijn vrouw Sisa, een ouder Quechua-stel, is er niet gemakkelijker op geworden nu het al heel lang niet meer geregend heeft op de plek waar zij al jaren wonen: het Hoogland van Bolivia. Ook de rivier in de buurt begint op te drogen. En water is juist essentieel voor hun bestaan als lamaherders. Eigenlijk hebben ze geen andere keuze dan te verhuizen naar de nabijgelegen hoofdstad La Paz, waarvan ook hun bezoekende kleinzoon Clever ze probeert te overtuigen. Maar ze willen helemaal niet weg; hun leven daar is misschien karig, het is het leven waarvan ze houden.
Een film uit 2022 van regisseur Alejandro Loayza Grisi.

Mogelijke gespreksthema’s zijn: klimaatverandering, vasthouden aan het vertrouwde, met de tijd meegaan of niet.

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten