Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het Vorming & Toerusting-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


V&T-activiteit - Gebed om eenheid onder de christenen

Datum: maandagavond 17 januari 2022

Tijd: 19.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

De jaarlijkse oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen heeft plaats van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022. Het thema is in 2022: ‘Licht in het duister’.  We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen en in verbondenheid met elkaar, op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. 

Op maandagavond 17 januari 2022 is er in de protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a te Oostkapelle om 19.30 uur een gebedsavond onder leiding van de Gereformeerd-Vrijgemaakte emeritus predikant ds. Kees de Putter.

 

V&T - Bezoek aan de Zeemanskapel

Datum:  woensdagavond  19 januari 2022

Tijd:  samen reizen vanaf 19.30 uur, ter plaatse uiterlijk om 20 uur

Plaats: Mission to Seafarers, Ritthemsestraat 498, Ritthem

Elke jaar bezoeken we in januari een kerk of gebedshuis op Walcheren. Dit jaar gaan we op bezoek in de Zeemanskapel.

Wereldwijd zijn op schepen vele duizenden mannen en vrouwen werkzaam. In de transportsector, op cruiseschepen of in de internationale koopvaardij, elk schip heeft een bemanning nodig om te kunnen varen. Altijd als er de gelegenheid is voor zeevarenden om tijdens een oponthoud in de haven het schip te kunnen verlaten, is het belangrijk dat er een plek is waar zij naar toe kunnen. Al sinds vele decennia zorgt de Stichting “Mission to Seafarers Vlissingen” ervoor, dat er zo’n plek bestaat waar zeevarenden terecht kunnen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, geaardheid, geloof of sociale status.

In het Zeemanshuis kunnen ze tijd doorbrengen bij een biertje met collega’s, bellen met je familie thuis, in gesprek gaan met iemand die even wil luisteren. Een havenpastor, enkele betaalde krachten en vele vrijwilligers maken dit mogelijk.

Het is deze week de Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen, voelen we ons met zeemannen verbonden? Op woensdagavond 19 januari 2022 kunnen we nader kennismaken. We krijgen een inleiding van de Zeemanspastor ds. Pascal Handschin, die ook predikant is in de PG Nieuw- en St-Joosland / Ritthem.

 

Leerhuis ‘Tien geboden, tien vormen’

Data: woensdagochtenden 2 februari, 2 maart en 6 april 2022

Tijd: van 09.30 tot 11.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

Het boekje ‘Tien vormen’ bevat tien korte hoofdstukken over de Tien Geboden, zoals die staan vermeld in Exodus 20, 1 t/m 17. Op een prettige toon brengt de auteur de kern van de Tien Geboden tot leven: ‘Trek de stoute schoenen aan en ga op weg naar de vrijheid zegt Mozes in Exodus tegen de Israëlieten. Dan trekken zij de woestijn in op weg naar het Beloofde Land. Daar geeft God zijn tien geboden. Die zijn als goed schoeisel: daarmee kun je voort op die weg naar de vrijheid. Want slaven waren ze, vrije mensen zullen ze worden. Daarvoor zijn die geboden bedoeld.’

Het is verrassend om te zien hoe actueel deze wet uit het Oude Testament dan blijkt. Er worden ook linken gelegd met toepasselijke gedeelten elders in de Bijbel.

De schrijver, dr. Bernard Luttikhuis is predikant van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Gegevens over het boekje: ds. Bernard Luttikhuis, ‘Tien vormen – Om je vrijheid te bewaren’, uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 9,99.

 

V&T-activiteit - ‘Maria, van buurmeisje tot Moeder Gods’

Datum: vrijdagavond 11 maart 2022

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

Maria is veruit de meest bekende heilige binnen de Rooms-katholieke kerk. Ze is tienduizenden keren afgebeeld in ramen, schilderijen en beeldhouwwerken. De meest beroemde kunstenaars werden door haar geïnspireerd: Vanaf haar bijzondere geboorteverhaal tot haar kroning in de hemel, vanaf haar onbevlekte ontvangenis tot haar verschijningen in Lourdes.

Haar heiligheid is zo groot dat zij bijna op gelijk niveau staat met die van haar zoon Jezus. Maar in de verhalen uit de Bijbel lijkt ze meer gewoon op ‘het buurmeisje van hiernaast’. Veel protestanten moeten niets van Maria(verering) hebben, terwijl veel Rooms-katholieken haar meer benaderbaar vinden dan de Zoon van God. Wie is die vrouw die zoveel mensen aanspreekt?

Anton Sinke – deeltijd bewoner van Oostkapelle – liep zelf naar een aantal bedevaartplaatsen in Nederland die gewijd zijn aan Maria. Hij schreef een boek met verhalen over de meest bekende heiligen in West-Europa (‘Kerken, kapellen en kathedralen’) en fotografeerde in veel kerken en musea. Hij is een boeiend verteller en laat met de beamer een brede selectie Maria-afbeeldingen zien van zijn foto’s uit binnen- en buitenland.

 

V&T-activiteit - Eenvoudig leven

Datum: maandagavond 28 maart 2022

Tijd: we beginnen om 19 uur en stoppen om 20.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

‘Pogingen om religie onderdeel te maken van actuele vraagstukken en haar te richten op het ondermaanse hebben averechts gewerkt,’ aldus historicus James Kennedy in Trouw van 19 juni 2021. Misschien een waarschuwing tegen een beweging als die van de Groene Kerken anno nu?

Dat hoeft niet per se, denkt een andere historicus, Jan Zwemer, kerklid te Oostkapelle. Hij wijst wel op een andere benadering van de huidige energie-, klimaat- en welvaartscrisis. ‘Vergroenen’ is mooi, maar ‘ver-eenvoud-igen’ pakt het kwaad bij de wortel aan. De idiote welvaart van de laatste 60 jaar, het ongeremd consumeren, is het breekpunt.

Voorjaar 2021 kwam een boekje uit, geschreven door de theologen Sam Janse, Bert de Leede en Paul en Jacques Schenderling: ‘Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven.’ Op de achterkant staat: ‘Voor dit boek selecteerden de auteurs enkele Bijbelgedeelten die licht werpen op vragen over de zorg voor aarde, lucht en water, voor mens en dier en plant. Tot hun verrassing blijkt het goede leven niet anders te zijn dan het eenvoudige leven. De auteurs slaan een brug tussen de Bijbelgedeelten en de actualiteit van vandaag.’      Hierover doorpraten onder leiding van Jan Zwemer kan op maandagavond 28 maart 2022. Het boekje tevoren lezen? Graag, maar het is niet verplicht.

 

Filmavond: The other side of hope

Datum:  woensdagavond 20 april 2022

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Plaats:  protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Khaled (Sherwan Haji), een jonge Syrische vluchteling, belandt in Helsinki. Met grote hoop voor een betere toekomst, probeert hij hier politiek asiel te verkrijgen, maar moet helaas besluiten in het illegale circuit te duiken. De vijftiger Wikström (Sakari Kuosmanen), zet een punt achter zijn leven als vertegenwoordiger van heren overhemden en stropdassen. Ook zijn alcoholische vrouw zet hij aan de kant. Dankzij een winnende partij poker vergaart hij een klein fortuin waarmee hij een slechtlopend restaurant ergens in een achterafstraatje in Helsinki koopt. Wikström treft Khaled aan op de binnenplaats van zijn restaurant. Na een kort handgemeen, raken de mannen in gesprek. Wellicht herkent Wikström iets van zichzelf in de gehavende man, want hij besluit Khaled in te huren om voor hem te komen werken. En daarnaast kan Wikström wel een afwasser gebruiken...

Het verhaal (in 2016  verfilmd) van een Finse handelsreiziger en een Syrische vluchteling wier wegen elkaar kruisen. Aki Kaurismäki brengt met humor en op zijn eigen onnavolgbare wijze een actueel verhaal over hoop en menselijkheid.

Aansluitend na de film, is er de mogelijkheid om onder leiding van Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil.

Kosten:   vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

Seniorenmiddag

Datum: gaat voorlopig niet door

Tijd: 14.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Welkom! De gezellige seniorenmiddag in de Zionskerk. We drinken een kopje thee of koffie. Iedereen van harte welkom.

Rina Jobse, tel: 0638754848


Inloophuis   

De maandelijkse inloop en koffiemorgen in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de Pourckstraat 2 stopt voorlopig. De reden is duidelijk: door de preventieve maatregelen tegen de corona-besmetting moet er afstand worden gehouden – en dat maakt ontspannen ontmoeten moeilijk. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer. De gastvrouwen Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse houden u op de hoogte.

Rommelmarkt

Helaas geen rommelmarkt vorig jaar. Dit jaar hopen we op donderdag 5 augustus toch op één of andere manier een markt te kunnen houden. De opbrengst daarvan gaat deels naar de Stichting Help Schoolkinderen in Gambia  van Piet en Tineke Roose. Doel van deze Stichting is het bieden van financiële en materiële hulp aan kinderen en volwassenen in Gambia en kansarme kinderen en volwassenen scholing te bieden en een vervolgopleiding te laten volgen.

We hebben in elk geval spullen genoeg! De zolder van het PKC en de schuur van Johan Groenenberg staan behoorlijk vol. We hebben daarom besloten om geen spullen meer aan te nemen! Dat betekent dat er vanaf nu geen spullen meer gebracht kunnen worden naar het PKC op de eerste zaterdag van de maand.

Zodra we weten of de rommelmarkt dit jaar doorgaat, hoort u van ons!

Groet namens de rommelmarktcommissie,

Hettie Vrij