Activiteitenagenda 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het Vorming & Toerusting-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Gebed om eenheid onder de christenen

De jaarlijkse oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen heeft plaats van zondag 15 tot en met zondag 22 januari 2023. Deze week wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland samen met Missio Nederland – zodat alle soorten van christelijke geloofsgemeenschappen dit dragen. Het thema is in 2023: ‘Doe goed, zoek recht’, naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Jesaja 1, 12 t/m 17.

 • Gebedsavond
  onder leiding van de Gereformeerd-Vrijgemaakte emeritus predikant ds. Kees de Putter.
  Datum: maandagavond 16 januari 2023
  Tijd: 19.30 uur
  Plaats: protestantse Zionskerk, te Oostkapelle

 • Kerkdienst van de Eenheid
  Voorbereid door inwoners van Oostkapelle die lid zijn van diverse geloofsgemeenschappen.
  Datum: zondagochtend 22 januari 2023
  Tijd: 10.00 uur
  Plaats: protestantse Zionskerk, te Oostkapelle

Bezoek aan de Zeemanskapel

Datumwoensdagavond 18 januari 2023

Tijdsamen reizen vanaf 19.30 uur, ter plaatse uiterlijk om 20 uur

PlaatsMission to Seafarers, Ritthemsestraat 498, Ritthem 

Elke jaar bezoeken we in januari een kerk of gebedshuis op Walcheren. Dit jaar gaan we op bezoek in de Zeemanskapel.

Wereldwijd zijn op schepen vele duizenden mannen en vrouwen werkzaam. In de transportsector, op cruiseschepen of in de internationale koopvaardij, elk schip heeft een bemanning nodig om te kunnen varen. Altijd als er de gelegenheid is voor zeevarenden om tijdens een oponthoud in de haven het schip te kunnen verlaten, is het belangrijk dat er een plek is waar zij naar toe kunnen. Al sinds vele decennia zorgt de Stichting “Mission to Seafarers Vlissingen” ervoor, dat er zo’n plek bestaat waar zeevarenden terecht kunnen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, geaardheid, geloof of sociale status.

In het Zeemanshuis kunnen ze tijd doorbrengen bij een biertje met collega’s, bellen met je familie thuis, in gesprek gaan met iemand die even wil luisteren. Een havenpastor, enkele betaalde krachten en vele vrijwilligers maken dit mogelijk.

Het is deze week de Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen, voelen we ons met zeemannen verbonden? Op woensdagavond 18 januari 2023 kunnen we nader kennismaken. We krijgen een inleiding van de Zeemanspastor ds. Pascal Handschin, die ook predikant is in de PG Nieuw- en St-Joosland / Ritthem.

Wandelen langs Watergangen

Datumzondagmiddag 22 januari 2023 (bij slecht weer: 5 februari)

Tijd14.00 - 16.00 uur

Plaatswe verzamelen bij de protestantse Zionskerk, Duinweg 36A te Oostkapelle om 13.30 uur en rijden naar Grijpskerke.

Kostende wandeling is gratis; drankjes zijn voor eigen rekening

BegeleidingHans Corbijn van Wandelen op Walcheren

Op zondag 22 januari 2023 bent u/ben je van harte uitgenodigd om een mooie wandeling van ongeveer 2 uur door de natuur te maken. We starten bij Hof Poppendamme aan de Poppendamseweg 3A bij Grijpskerke. We wandelen langs (en ín) de oevers van de watergangen richting de Lange Jan. Na een trekvlot en een vliedberg draaien we weer terug richting Poppendamme. Eerst nog even langs de Kapel van Hoogelande en dan eindigen na ongeveer 8 km aan de koffie bij Poppendamme. Inderdaad: de dam van de familie Poppe.

Weet je trouwens dat die watergangen én bedoeld waren om water uit de polders af te voeren én voor de “schuten” om hun vracht naar de markt te brengen?  Kortom: een leuke en leerzame tocht.

Het is, zeker bij vochtig weer, aanbevolen om waterdichte schoenen of laarzen aan te trekken. 

Leerhuis ‘Tien geboden, tien vormen’

Datawoensdagochtenden 1 februari, 1 maart en 13 april 2023

Tijdvan 09.30 – 11.30 uur

Plaatsprotestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

We lezen en leren verder met het boekje ‘Tien vormen’ over de Tien Geboden, zoals die staan vermeld in Exodus 20, 1 t/m 17. Op een prettige toon brengt de auteur de kern van de Tien Geboden tot leven: ‘Trek de stoute schoenen aan en ga op weg naar de vrijheid zegt Mozes in Exodus tegen de Israëlieten. Dan trekken zij de woestijn in op weg naar het Beloofde Land. Daar geeft God zijn tien geboden. Die zijn als goed schoeisel: daarmee kun je voort op die weg naar de vrijheid. Want slaven waren ze, vrije mensen zullen ze worden. Daarvoor zijn die geboden bedoeld.’ Het is verrassend om te zien hoe actueel deze wet uit het Oude Testament dan blijkt. Er worden ook linken gelegd met toepasselijke gedeelten elders in de Bijbel.  De schrijver, dr. Bernard Luttikhuis is predikant van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Gegevens over het boekje: ds. Bernard Luttikhuis, ‘Tien vormen – Om je vrijheid te bewaren’, uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 9,99.

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

 

Avondgebed

Data: 2 februari 2023

Tijd: inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur

Plaats: consistorie van de Dorpskerk, Oostkapelle

Op de 1e donderdag van de maanden november tot en met februari is er gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed. We komen bij elkaar in de consistorie van de Dorpskerk, inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Data: 3 november en 1 december 2022, 5 januari en 2 februari 2023.  We willen de tijd nemen voor dankgebed en voorbede voor ons dorp/gemeenschap, de gemeente en de wereld om ons heen. Een ieder welkom om mee te bidden! Of misschien wilt u graag voorbede doen voor iemand. U kunt een briefje achterlaten in de bus van het Protestants Kerk Centrum, Johan de Pourckstraat 2. Dit mag gerust anoniem.

‘Kleine daden van liefde en gebed houden het licht van Christus brandend’  (Moeder Teresa)

 

Filmavond:  “House of Hummingbird”

Plaatsprotestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle

Datummaandagavond 17 april 2023

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Kostenvrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

Korea, 1994; de veertienjarige Eunhee heeft het niet makkelijk op de middelbare school. Het veertienjarige muurbloempje heeft verder ook niet bepaald een makkelijke jeugd. Vader en moeder zijn ploeterende winkeliers, die hard werken om Eunhee’s oudere broer Daehoon (Sang-yeon Sohn) naar de universiteit te kunnen sturen. Misschien komt het door de druk die zijn ouders op hem leggen, dat Daehoon zijn woede en frustraties afreageert op zijn zusje. Hij slaat haar een keer zo hard, dat ze met een gebroken trommelvlies moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Ze zoekt afleiding bij haar vrienden, maar de druk van het opgroeien en de zoektocht naar houvast eisen zijn tol. Pas als ze een nieuwe docente ontmoet waar een onverwachte vriendschap mee ontstaat, lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn.

Maar dat dit ontroerende coming-of-age-drama zich afspeelt in het Seoul van 1994 is niet alleen voor de sier. Dit is het jaar dat de gigantische Seongsu-brug instortte, een ramp waarbij 32 mensen om het leven kwamen. Het is een beslissend moment voor hoofdpersonage Eunhee (Ji-hu Park), die hierdoor de broosheid van het leven onder ogen leert zien.

Een film dus over huiselijk geweld, opgroeien en eenzaamheid van pubers en al dan niet liefdevolle relaties.

Aansluitend na de film, is er de mogelijkheid om onder leiding van Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil.

Zin-in-Oostkapelle:  Zomerse Zeeuwse Avond 

Datumdonderdagavond 6 juli 2023

Tijd: 20.15 uur

PlaatsDorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle         

Veel beroemde kunstenaars hebben een tijdje in Zeeland doorgebracht, met name op Walcheren. Denk maar aan Piet Mondriaan, Jan Toorop en Charley Toorop. En Zeeuwse dichters zijn er ook genoeg, zoals Hans Warren, J.C. van Schagen en natuurlijk Annie M.G. Schmidt! Welkom bij deze avond ‘Zin-in-Oostkapelle’, geleid door ds. Flip Beukenhorst.