Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het GTO-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Apostelen in de kerken...

Datum: vrijdagavond 1 maart 2019
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Tel tot twaalf en je weet direct: dít is een beeldengroep van de apostelen. Maar wie is wie? De geschiedenissen van de apostelen, de eerste geloofsgetuigen, zijn fragmentarisch overgeleverd via verhalen en legendes. Vaak met de nodige spectaculaire wonderen. Juist door deze verhalen kan men ze onderscheiden. De sleutels van Petrus zijn wel bekend, maar de anderen?
Anton Sinke uit Nieuwerkerk a/d IJssel, deeltijd-bewoner van Oostkapelle, heeft zich als vormgever en fotograaf verdiept in de beeldcultuur van het christendom. Anton is een boeiende verteller.
Hij laat deze bijzondere verhalen horen en laat m.b.v. de beamer vele apostel-afbeeldingen zien uit diverse landen en tijden.

Inleveren spullen voor de rommelmarkt

Datum: Elke 1e zaterdag van de maand

Tijd: 10:00 - 11:00 uur

Plaats: Protestants KerkCentrum, Johan de Pourckstraat 2

 

Leerhuis 'Geloven met je ogen'

Data: woensdagochtenden 6 februari en 6 maart 2019
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Iconen zijn onlosmakelijk verbonden met de spiritualiteit van het Oosters-orthodoxe christendom, maar wekken ook in Nederland en het westerse christendom veel belangstelling. Dat komt ongetwijfeld door hun ingetogen schoonheid en door hun “veelzeggende” elementen, maar dan zonder woorden.

Dominee Alfred Bronswijk laat de lezer op een verrassende manier naar iconen kijken. Hij gaat in op de (kerk-) geschiedenis achter de iconen, de Bijbelse symboliek, de theologie en de artistieke kant van de gewijde iconenkunst. Belangrijke voorstellingen legt hij uit aan de hand van eigentijdse iconen, opgenomen in een kleurenkatern. Door de toegevoegde gesprekshandleiding is dit boek een uitstekend middel om samen met anderen de schoonheid en de boodschap van iconen te ontdekken.

In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie ochtenden goed kijken en dan met elkaar in gesprek gaan.
Gegevens over het boekje:
Alfred C. Bronswijk, ‘Geloven op ooghoogte. Iconen – geschiedenis,
schoonheid, betekenis’, uitgeverij Boekencentrum (Zoetermeer),
prijs: € 9,90.

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648

 

Inloophuis

Datum: Elke 1e donderdag van de maand

Tijd: 10:00-11:30 uur

Plaats: Protestants Kerkcentrum, Joh. de Pourckstraat 2

Iedere eerste donderdag van de maand wordt er een koffiemorgen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om belangstellend naar elkaars welzijn te vragen en alle nieuwtjes van het dorp en de kerk uit te wisselen. Ook als u een gesprek wil met de dominee, kan dat daar. Iedereen kan zo inlopen in dit Protestants Kerk Café… hartelijk welkom.

 

Ophaalmorgen Rommelmarktspullen

Datum: Zaterdagmorgen 9 maart 2019

Tijd: 9:00-12:00 uur

Plaats: Oostkapelle

U kunt om 9.00 uw spullen aan de straat zetten, voor 12 uur wordt het dan opgehaald. (Vanwege de werkzaamheden wordt er in de Dorpsstraat niets opgehaald!!).

Voor uw en ons gemak liefst zoveel mogelijk aangeboden in dozen. 

Zet u alstublieft geen goederen klaar die totaal geen verkoopwaarde meer hebben (koelkasten, fornuizen, grote bankstellen en grote kasten, oude “dikke” computerbeeldschermen/televisies en computers/printers van voor 2007). Deze moeten door ons dan na de rommelmarkt weer worden afgevoerd en dat brengt voor ons kosten met zich mee.

Bij twijfel over de bruikbaarheid van goederen, vragen of inlichtingen over het ophalen en/of de rommelmarkt zelf kunt u bellen naar Gerdien Janse (591603) en Hettie Vrij (583895).

De opbrengst van de rommelmarkt komt zoals elk jaar ten goede aan onze kerkelijke gebouwen en aan een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Willen Programs.

 

Jezus: én God én concreet mens

Datum: maandagavond 11 maart 2019
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a te Oostkapelle

‘Met Jezus hebben we een koning die het leven uit eigen ervaring kent’, aldus Eep Talstra, voormalig hoogleraar Oude Testament in Amsterdam (VU). ‘Alles wat onder mensen gebeurt, heeft hij meegemaakt, tot en met de dood (…), een regeerder die uit eigen ervaring weet hoe het toegaat in de wereld.’. Is dat niet een fascinerend gegeven dat ook moedgevend kan zijn?
De menselijkheid van Jezus is bijvoorbeeld ook een centraal thema in de roman ‘De Schaduwdokter’ van Adrian Plass. Talstra en Plass, maar ook veel andere denkers, theoloog of niet, vinden dat de menselijkheid van Jezus betekent dat het geloof iets met de gewone en concrete werkelijkheid te maken moet hebben. Onder leiding van Jan Zwemer denken we hierover na, maar dus ook over de moed die we kunnen putten uit Jezus’ menselijkheid. (Het is niet nodig om tevoren iets van de genoemde schrijvers gelezen te hebben)

NL Doet-dag

Datum: vrijdag 15 maart 2019
Tijd: aanvang om 10.00 uur
Plaats: “Hof van Heden” aan de Grijpskerkseweg

De pluktuin “Hof van Heden” aan de Grijpskerkseweg in Oostkapelle (bij de Volkstuinen) doet ook dit jaar weer mee met NLdoet!

Om 10 uur gaan we aan de slag met het inzaaien van een wilde-bloemenrand langs de sloot van het Broekertpaadje. Alleen inheemse, Zeeuwse planten worden ingezaaid, omdat het doel van deze Hoogstamboomgaard is om daar een plek te creëren voor grotere biodiversiteit. Dus zonder spuitmiddelen. Dit komt de wilde bijen stand ten goede (naast de Bijenheuvel die we vorig voorjaar hebben aangelegd).

Lees meer »

 

Seniorenmiddag

Datum: Elke 3e woensdag van de maand
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Een keer in de maand wordt er een middag georganiseerd voor een 60 + groep. Op deze middagen komen wij bij elkaar voor een ontmoeting. Ons programma is gevarieerd: wij spelen een quiz, de andere keer sjoelen, of een spel. Ook kan een ieder die dat wil een onderwerp aandragen. We doen soms ook iets creatiefs. Er is altijd koffie en thee met wat lekkers.

Voor vervoer kan worden gezorgd.

Contactpersonen zijn: Rina Jobse en Marjo Lievaart

 

Leeskring theologie Walcheren

Datum: donderdag 28 maart 2019
Tijd: 's avonds
Plaats: in de nieuwe ruimte achter de kerk van Oost-Souburg

Voor liefhebbers van theologie, zowel niet-theologen als theologen, gaat de leeskring met een nieuw boek beginnen in het nieuwe jaar. Het boek dat we zullen lezen en bespreken is van de bekende Tsjechische theoloog Tomas Halik: “Ik wil dat jij bent – Over de God van Liefde” (ISBN 978 90 239 713501 Nur 707).

De deelnemers lezen het boek thuis en op de gespreksavond gaan we na een korte samenvatting met elkaar in gesprek over het gelezene. Over de vragen die het oproept , de kanttekeningen die je zet en de uitroeptekens.  Ieder leest vanuit zijn eigen achtergrond en levenservaring en dat levert heel boeiende gesprekken op. Verhelderend, verbredend, verdiepend of een vraag achter latend. De deelnemers van voorgaande jaren kwamen uit diverse richtingen,  meest van binnen en soms van buiten de kerk.

De theologen  Pim Steenbergen en Gerrit Klein hebben toegezegd dit seizoen de gesprekken te willen leiden. De deelname ligt weer helemaal open. En een aantal deelnemers van voorgaande jaren heeft er weer zin in. Behalve het boek, dat ieder zelf aanschaft, zijn er – voor zover nu bekend – geen kosten aan verbonden.

De drie avonden vinden plaats in de nieuwe ruimte achter de kerk van Oost-Souburg op de donderdagen 24 januari 2019 (H. 1-4), 21 februari 2019 (H. 5-9) en 28 maart 2019 (H. 9-14).

U kunt zich aanmelden per e-mail bij Elizabeth de Haan-Roelse:  e.dehaan.roelse@gmail.com

 

Filmavond: "Anote's Ark"

Datum: woensdagavond 10 april 2019
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Filmdocumentaire uit Canada, 2018. De film duurt 77 minuten en is geregisseerd door Matthieu Rytz.

In Oceanië, op een van de meest afgelegen plekken ter wereld, ligt de eilandenstaat Kiribati. Het leven van mensen en dieren wordt er ernstig bedreigd door de rap stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering. Voor president Tong begint een race tegen de klok om de bevolking in veiligheid te brengen. Deze documentaire laat ook zien hoe de bevolking reageert. En wat de internationale gemeenschap wel en niet doet. Een aanrader voor leden van een Groene Kerk!

Deze filmavond heeft een korte pauze en direct aansluitend is er de mogelijkheid om onder leiding van Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Stichting Reis voor vitale ouderen

Datum: zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 augustus
Plaats: Vierhouten, Gelderland

Stichting Reis voor vitale ouderen (voorheen Stichting diaconaal werkverband Walcheren) organiseert in 2019 een vakantieweek voor vitale ouderen in Nederland naar het plaatsje Vierhouten Gelderland

We gaan van zaterdag 27 juli tot zaterdag 3 augustus. Deze reis is op basis van volpension en inclusief reis en annulering verzekering en halve dag excursies. Op deze reis gaan twee personen mee om u met kleine dingen te helpen. Het is wel de bedoeling dat u zichzelf kunt wassen en aankleden en dat u ook kan lopen met of zonder rollator,we hebben geen rolstoel bus.

De prijs voor deze reis komt op ongeveer voor een tweepersoonskamer op 625 euro p.p. en voor een eenpersoonskamer ongeveer op 685 euro p.p Deze prijzen kunt u ongeveer van uit gaan kan iets meer of minder.

Degene die in 2018 zijn mee geweest krijgen het formulier in februari. Degenen die voor de eerste keer meegaan, kunnen dit formulier aanvragen bij Loe van Lomwel, tel: 06-46107129 Bij Loe van Lomwel kan u ook terecht voor informatie over deze reis.

Stichting reis voor vitale ouderen, Loe van Lomwel

 

Rommelmarkt

Datum: donderdag 1 augustus 2019
Tijd: 09:30 - 17:00 uur
Plaats: Rond de Dorpskerk, Waterstraat 2

De opbrengst van de rommelmarkt komt zoals elk jaar ten goede aan onze kerkelijke gebouwen en aan een goed doel.

Spullen inleveren kan elke 1e zaterdag van de maand tussen 10 en 11 uur bij het Protestants KerkCentrum, Johan de Pourckstraat 2.

De opbrengst van de rommelmarkt komt zoals elk jaar ten goede aan onze kerkelijke gebouwen en aan een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Willen Programs.

Willen Programs heeft als doel de armsten van de Togolese bevolking te helpen. Educatie, training en voorlichting zijn de sleutel. Daarnaast geven ze microkrediet om vrouwen te helpen een hoger inkomen te krijgen. Maar zonder verdere training blijkt ook dit in veel gevallen niet de oplossing. Analfabetisme is een van de hoofdoorzaken van extreme armoede in Togo. Om armoede in de toekomst te voorkomen is het volgen van onderwijs als kind dus heel belangrijk. Daarom is er nu ook het programma ‘kind naar school’, waarin ze kinderen helpen met hun schoolgeld en andere praktische zaken. Ze supporten op dit moment 25 kinderen om naar school te gaan. Voor tieners die om welke reden dan ook hun middelbare school niet af kunnen maken is er het naaiprogramma. In 3 jaar tijd worden ze opgeleid tot kleermaakster en kunnen zich na die tijd aansluiten bij het kleermakersgilde. Ze hebben op dit moment 6 meisjes in training. Naast het leren van een vak leren ze ook andere praktische zaken, zoals primaire gezondheidszorg, engels en frans (de officiële taal in Togo).

De opbrengst van de rommelmarkt zal geheel ten goede komen aan bovenstaande projecten, afhankelijk van waar de financiele nood op dat moment is.