Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het Vorming & Toerusting-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


V&T-activiteit - ‘De Bijbel, een goed verhaal’

Datum: eerste keer maandagavond 4 oktober 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: consistorie/kerkzaal Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke

Leiding: ds. Fred van Slooten, telefoon 0118-594979, e-mail ds.fvanslooten@planet.nl

Twee jaar geleden was het landelijke thema voor de Startzondag: “De Bijbel, een goed verhaal”, een jaar later gevolgd door : “Het goede leven”.

In het seizoen 2019/2020 begonnen we daarom een gesprekskring aan de hand van het boek van Alex van Ligten, met als (onder)titel: “De Bijbel in zestig pauzenummers”. Zestig hoofdstukken over even zovele Bijbelboeken, gebaseerd op preken die hij daarover hield.

Zowel in het laatste als het vóórlaatste seizoen gooide het coronavirus roet in het eten. Zo kwamen we in het vorige seizoen slechts tweemaal bijeen, in oktober en november, daarna niet meer.

Daarom stel ik opnieuw voor om er nog een tijdje mee door te gaan. Om te beginnen met het hoofdstuk over Paulus’ Korinthe-brieven, dat voor de laatste afgelaste bijeenkomst van januari 2021 op het programma stond.

Elke keer weer een ander Bijbelboek, dus geen probleem voor nieuwe deelnemers. Van harte welkom!

V&T-activiteit - Leerhuis ‘Wie is God?’

Data: woensdagen 6 oktober, 3 november en 1 december 2021

Tijd: van 09.30 tot 11.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Organisatie: Cluster protestantse gemeenten N.W. Walcheren

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648

Het is een vraag van alle eeuwen: Wie is God? De drie jaar geleden overleden Zeeuwse dominee Klaas Hendrikse schreef in zijn boek:
God bestaat niet, God gebeurt. Tegelijk zorgde hij daarmee voor veel verwarring en afkeuring. Een aantal predikanten geven op hun beurt hun visie op de vraag die mensen in, maar ook buiten de kerk al eeuwenlang wordt gesteld: ‘Wie is toch eigenlijk die God van de Bijbel?’.
Verschillende invalshoeken komen aan de orde: wat de Bijbel zelf zegt over God, de verschillende namen waarmee de Bijbel God beschrijft, de uiteenlopende godsbeelden in het wereldwijde christendom, de goddelijke Drie-eenheid, God in de poëzie, en ook die vraag of God gebeurt of bestaat. Aan dit boekje werkten mee: Ad van Nieuwpoort, Willemien Roobol, Lourens Minnema, Rick Benjamins, Willem van der Meiden en Rien van den Berg.

Gegevens over het boek: Hanna van Dorssen (red.), ‘Wie is God? – Een vraag van alle eeuwen’, uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 11,00.

V&T-activiteit - Kerk en Literatuur

Datum: maandagavond 25 oktober 2021

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Plaats: bij fam. Geuze-Melse, Brouwerijstraat 9, Oostkapelle – telefoon: 0118-851705

Bijdrage in de kosten: per persoon € 5,00

‘De hemel is altijd paars’ is de eerste roman van Sholeh Rezazadeh. Zij kwam in 2015 vanuit Iran naar Nederland. In haar geboorteland was ze huisarts, hier moet ze opnieuw beginnen. Heel mooi schetst ze de twee verschillende belevingswerelden. Arghavan is een jonge Iraanse vrouw die nog maar kort in Nederland woont. Terwijl ze worstelt om een nieuw leven op te bouwen, wordt ze geplaagd door herinneringen aan haar jeugd in Iran. Om opnieuw te kunnen beginnen liet ze het rauwe, bergachtige landschap van Iran definitief achter zich en vertrok naar het platste land ter wereld: Nederland. Arghavan werkt in een tweedehandswinkel in Amsterdam, waar ze bevriend raakt met sommige klanten, zoals met Anna, een dove danseres, en de oude Johan, die het geluid van bomen opneemt. Ze verwondert zich over dit land waar iedereen haast heeft en waar het onmogelijk lijkt om met de ander verbonden te zijn. Prachtige, gelaagde roman die voldoende gespreksstof oplevert.

Net zoals de vorig jaren, zal Willy Wouters, een inleiding verzorgen over dit boek om daarna met de groep in gesprek te gaan. Welkom!

V&T-activiteit - Ontmoetingsavond Joop Gottmers

Datum: donderdag 28 oktober 2021

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Plaats: ‘Bij de Koster’, Markt 65 te Westkapelle

Contactpersoon: ds Peter van Bruggen, tel. 0118-855607

Op donderdag 28 oktober 2021 is in Westkapelle te gast Joop Gottmers, voormalig professioneel Kickbokser, Fitness trainer, ex-crimineel in drugs- en onderwereld. Hij zal met de ervaringen uit zijn verleden en als missionair christen spreken over de impact van criminaliteit, verslaving en trauma op de ontwikkeling van jongeren. Er zal gelegenheid zijn voor persoonlijke ontmoeting en vragen van bezoekers. De avond is speciaal voor jongeren en jonge gezinnen/ouders en betrokkenen op de belevingswereld van de jeugd.

V&T-activiteit - Theater: ‘Bijbel dicht op de huid’

Datum: vrijdagavond 29 oktober 2021

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Plaats: Protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a., Oostkapelle

Organisatie: Cluster protestantse gemeenten N.W. Walcheren

Kosten: vrijwillige bijdrage, collecte aan de uitgang

Een voorstelling met Bijbelse monologen, gebracht door de verhalenverteller Guido de Bruin.

Als verhalenverteller realiseert Guido de Bruin zich dat in deze bijzondere tijd veel Bijbelverhalen gaan over het vertrouwen dat ons kan helpen om een ongewisse toekomst tegemoet te gaan. Het zijn verhalen die we juist ook in deze tijd hard nodig hebben. Als hij ze vertelt, komen ze ‘dicht op de huid’. Hij komt ze graag vertellen.

Een voorstelling met Bijbelse monologen. Laat Sara tot je spreken, Ruth, Salomo, Jona, Maria, Petrus of Marta. En zomaar een blinde die Jezus tegenkomt. Hoor wat God of de duivel met ons mensen voor zouden kunnen hebben. Een voorstelling waarin diverse personages aan het woord komen.

V&T-activiteit - Thema-avond  ‘Geef ze een kans !’

Datum: maandagavond 22 november 2021

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Op maandag 22 november 2021 zal Willy Kollen een avond verzorgen en vertellen over het werk van FF4future (Faja Lobi Friends 4 Future) en haar verschillende projecten in Tanzania.  Dit zal zij doen met behulp van zelf gemaakte foto ’s en een beamer. Het belooft een gezellige informatieve avond te worden,

FF4future vormt een belangrijke schakel voor een land als Tanzania wat betreft bevordering van educatie en zelfredzaamheid. De basis hiervoor is Matteüs 25 vers 35-36  

Wat doet FF4future? Op de grens met Malawi worden weeskinderen geholpen om naar school gaan, albino’s krijgen een crème en ‘kansarme’ studenten wordt een kans gegeven. Door middel van donaties werden diverse projecten verwezenlijkt, onder andere ook de bouw van een kleuterschool in Sumbawanga in het Zuidwesten van Tanzania. Naast deze kleuterschool staat de grote Ninawi Church, waarvoor een kerkbanken actie werd gevoerd. FF4future werkt samen met de Moravian Church, een christelijke kerk in Tanzania. Hierdoor komt het geld rechtstreeks bij de projecten. Tijdens de avond kunt u een vrijwillige gift geven voor dit project.

V&T-activiteit - Gebed om eenheid onder de christenen

Datum: maandagavond 17 januari 2022

Tijd: 19.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

De jaarlijkse oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen heeft plaats van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022. Het thema is in 2022: ‘Licht in het duister’.  We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen en in verbondenheid met elkaar, op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. 

Op maandagavond 17 januari 2022 is er in de protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a te Oostkapelle om 19.30 uur een gebedsavond onder leiding van de Gereformeerd-Vrijgemaakte emeritus predikant ds. Kees de Putter.

V&T-activiteit - Leerhuis ‘Tien geboden, tien vormen’

Data: woensdagochtenden 2 februari, 2 maart en 6 april 2022

Tijd: van 09.30 tot 11.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

Het boekje ‘Tien vormen’ bevat tien korte hoofdstukken over de Tien Geboden, zoals die staan vermeld in Exodus 20, 1 t/m 17. Op een prettige toon brengt de auteur de kern van de Tien Geboden tot leven: ‘Trek de stoute schoenen aan en ga op weg naar de vrijheid zegt Mozes in Exodus tegen de Israëlieten. Dan trekken zij de woestijn in op weg naar het Beloofde Land. Daar geeft God zijn tien geboden. Die zijn als goed schoeisel: daarmee kun je voort op die weg naar de vrijheid. Want slaven waren ze, vrije mensen zullen ze worden. Daarvoor zijn die geboden bedoeld.’

Het is verrassend om te zien hoe actueel deze wet uit het Oude Testament dan blijkt. Er worden ook linken gelegd met toepasselijke gedeelten elders in de Bijbel.

De schrijver, dr. Bernard Luttikhuis is predikant van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Gegevens over het boekje: ds. Bernard Luttikhuis, ‘Tien vormen – Om je vrijheid te bewaren’, uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 9,99.

V&T-activiteit - ‘Maria, van buurmeisje tot Moeder Gods’

Datum: vrijdagavond 11 maart 2022

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

Maria is veruit de meest bekende heilige binnen de Rooms-katholieke kerk. Ze is tienduizenden keren afgebeeld in ramen, schilderijen en beeldhouwwerken. De meest beroemde kunstenaars werden door haar geïnspireerd: Vanaf haar bijzondere geboorteverhaal tot haar kroning in de hemel, vanaf haar onbevlekte ontvangenis tot haar verschijningen in Lourdes.

Haar heiligheid is zo groot dat zij bijna op gelijk niveau staat met die van haar zoon Jezus. Maar in de verhalen uit de Bijbel lijkt ze meer gewoon op ‘het buurmeisje van hiernaast’. Veel protestanten moeten niets van Maria(verering) hebben, terwijl veel Rooms-katholieken haar meer benaderbaar vinden dan de Zoon van God. Wie is die vrouw die zoveel mensen aanspreekt?

Anton Sinke – deeltijd bewoner van Oostkapelle – liep zelf naar een aantal bedevaartplaatsen in Nederland die gewijd zijn aan Maria. Hij schreef een boek met verhalen over de meest bekende heiligen in West-Europa (‘Kerken, kapellen en kathedralen’) en fotografeerde in veel kerken en musea. Hij is een boeiend verteller en laat met de beamer een brede selectie Maria-afbeeldingen zien van zijn foto’s uit binnen- en buitenland.

V&T-activiteit - Eenvoudig leven

Datum: maandagavond 28 maart 2022

Tijd: we beginnen om 19 uur en stoppen om 20.30 uur

Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

‘Pogingen om religie onderdeel te maken van actuele vraagstukken en haar te richten op het ondermaanse hebben averechts gewerkt,’ aldus historicus James Kennedy in Trouw van 19 juni 2021. Misschien een waarschuwing tegen een beweging als die van de Groene Kerken anno nu?

Dat hoeft niet per se, denkt een andere historicus, Jan Zwemer, kerklid te Oostkapelle. Hij wijst wel op een andere benadering van de huidige energie-, klimaat- en welvaartscrisis. ‘Vergroenen’ is mooi, maar ‘ver-eenvoud-igen’ pakt het kwaad bij de wortel aan. De idiote welvaart van de laatste 60 jaar, het ongeremd consumeren, is het breekpunt.

Voorjaar 2021 kwam een boekje uit, geschreven door de theologen Sam Janse, Bert de Leede en Paul en Jacques Schenderling: ‘Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven.’ Op de achterkant staat: ‘Voor dit boek selecteerden de auteurs enkele Bijbelgedeelten die licht werpen op vragen over de zorg voor aarde, lucht en water, voor mens en dier en plant. Tot hun verrassing blijkt het goede leven niet anders te zijn dan het eenvoudige leven. De auteurs slaan een brug tussen de Bijbelgedeelten en de actualiteit van vandaag.’      Hierover doorpraten onder leiding van Jan Zwemer kan op maandagavond 28 maart 2022. Het boekje tevoren lezen? Graag, maar het is niet verplicht.


Inloophuis   

De maandelijkse inloop en koffiemorgen in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de Pourckstraat 2 stopt voorlopig. De reden is duidelijk: door de preventieve maatregelen tegen de corona-besmetting moet er afstand worden gehouden – en dat maakt ontspannen ontmoeten moeilijk. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer. De gastvrouwen Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse houden u op de hoogte.

Seniorenmiddag

Vanaf maart konden onze seniorenmiddagen niet meer doorgaan vanwege het coronavirus. Een groot gemis voor diegene die er regelmatig naartoe kwamen. Wij willen niets liever weer starten met deze middagen, maar het coronavirus is nog steeds niet overwonnen.

De afstand van 1.50 meter die we moeten houden, is niet te handhaven met onze bezoekers. Ook vallen de mensen die onze middagen bezoeken in de risicogroep en moeten we hiermee zeker rekening houden.

Onzeker is het ook hoe lang dit nog duurt. Maar zodra het mogelijk is gaan wij weer middagen houden en laten we dit via nieuwsbrief of kerkblad weten.

Met een aller hartelijkste groet, Rina Jobse.

Rommelmarkt

Helaas geen rommelmarkt vorig jaar. Dit jaar hopen we op donderdag 5 augustus toch op één of andere manier een markt te kunnen houden. De opbrengst daarvan gaat deels naar de Stichting Help Schoolkinderen in Gambia  van Piet en Tineke Roose. Doel van deze Stichting is het bieden van financiële en materiële hulp aan kinderen en volwassenen in Gambia en kansarme kinderen en volwassenen scholing te bieden en een vervolgopleiding te laten volgen.

We hebben in elk geval spullen genoeg! De zolder van het PKC en de schuur van Johan Groenenberg staan behoorlijk vol. We hebben daarom besloten om geen spullen meer aan te nemen! Dat betekent dat er vanaf nu geen spullen meer gebracht kunnen worden naar het PKC op de eerste zaterdag van de maand.

Zodra we weten of de rommelmarkt dit jaar doorgaat, hoort u van ons!

Groet namens de rommelmarktcommissie,

Hettie Vrij