Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 


Activiteiten gestopt?

Niet enkel de kerkdiensten, maar ook alle andere kerkelijke activiteiten zijn voorlopig stopgezet. Geen jeugdkerk en geen catechesegroep. Geen activiteiten uit het gele Vormings- & Toerustingsboekje. Geen film en geen zangrepetitie van het Projectkoor. Geen Inloopochtend en geen Seniorenmiddag. Alles, het hele kerkelijke en maatschappelijke leven lijkt wel stopgezet.

Maar misschien biedt dit ook nieuwe kansen. Meer tijd voor persoonlijke bezinning en meditatie. Meer tijd voor gebed en het zelf persoonlijk zoeken naar God. Het 40-dagen-boekje dat werd uitgereikt, kan hierbij volop van dienst zijn om u op weg te helpen. En blijf ook denken aan het spaardoosje van de ZWO-commissie om mensen in dubbele nood, in Nederland en in het buitenland nabij te zijn.

 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het Vorming en Vorming & Toerusting-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Willem Barnards dagboeken

KOMT TE VERVALLEN

Datum:
Tijd:
Plaats:

In het nieuwe Liedboek voor huis en kerk zijn van Willem Barnard (1920-2010) een kleine 40 Psalmvertalingen en ruim 70 andere liederen opgenomen.
Een (omvangrijke) selectie uit Barnards dagboeken uit de jaren 1945-2005 verscheen in 2009 onder de titel ‘Een zon diep in de nacht’.


Samen met Jan Zwemer gaan we aan de hand van deze uitgave enkele uren op reis doorheen het leven van de dichter die de kerk van zijn land zo fors bekritiseerde. ‘God zij dank dat Christus althans geen burgerman was.’

'Maria, van buurmeisje tot Moeder Gods'

KOMT TE VERVALLEN

Datum:
Tijd:
Plaats:

Maria is veruit de meest bekende heilige binnen de Rooms-katholieke kerk. Ze is tienduizenden keren afgebeeld in ramen, schilderijen en beeldhouwwerken. De meest beroemde kunstenaars werden door haar geïnspireerd:
Wie is die vrouw die zoveel mensen aanspreekt?


Anton Sinke – deeltijd bewoner van Oostkapelle – liep zelf naar een aantal bedevaartplaatsen in Nederland die gewijd zijn aan Maria. Hij schreef een boek met verhalen over de meest bekende heiligen in West-Europa (‘Kerken, kapellen en kathedralen’) en
fotografeerde in veel kerken en musea. Hij is een boeiend verteller en laat met de beamer een brede selectie Maria-afbeeldingen zien van zijn foto’s uit binnen- en buitenland.

Inloophuis / koffiemorgen

KOMT TE VERVALLEN

Datum:

Tijd:

Plaats: Protestants Kerkcentrum,  Johan de Pourckstraat 2 Oostkapelle

een mooie gelegenheid om belangstellend naar elkaars welzijn te vragen en alle nieuwtjes van het dorp en de kerk uit te wisselen. Gastvrouwen zijn Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse. Ook als u een gesprek wil met de dominee, kan dat daar. Iedereen kan zo inlopen in het PKC, ook bekend als het: Protestants Kerk Café, welkom!

 

Filmavond: 'Philomena'

KOMT TE VERVALLEN

Datum
Tijd:
Plaats:

‘Philomena’ (Stephan Frears, 2013) vertelt het waar gebeurde verhaal van Lee (Judi Dench), een zwangere vrouw in het Ierland van de jaren vijftig. Ze bevalt in Sean Ross Abbey, een Katholiek huis voor ongetrouwde moeders in Tipperary. Na drie jaar eisen de nonnen dat Lee haar kind laat adopteren.

 

Aansluitend na de film, is er de mogelijkheid om onder leiding van Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil. Thema’s kunnen zijn hoever kan je gaan als je drijfveer moraal is. Trauma en rouw, haat, vergelding en vergeving.

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten