Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 

Activiteiten gestopt?

Niet enkel de kerkdiensten, maar ook alle andere kerkelijke activiteiten zijn voorlopig stopgezet. Geen jeugdkerk en geen catechesegroep. Geen activiteiten uit het gele Vormings- & Toerustingsboekje. Geen film en geen zangrepetitie van het Projectkoor. Geen Inloopochtend en geen Seniorenmiddag. Alles, het hele kerkelijke en maatschappelijke leven lijkt wel stopgezet.

Maar misschien biedt dit ook nieuwe kansen. Meer tijd voor persoonlijke bezinning en meditatie. Meer tijd voor gebed en het zelf persoonlijk zoeken naar God. Het 40-dagen-boekje dat werd uitgereikt, kan hierbij volop van dienst zijn om u op weg te helpen. En blijf ook denken aan het spaardoosje van de ZWO-commissie om mensen in dubbele nood, in Nederland en in het buitenland nabij te zijn.

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het Vorming & Toerusting-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Catechesegroep: bijbel, geloof en kerk

Datum: zondag 25 oktober

Tijd: 11.15 uur, na de kerkdienst

Plaats: Jeugdzolder, Zionskerk

Meer willen weten over Bijbel, geloof en kerk… Voor jou en voor andere jongeren die verder willen nà de jeugdkerk en tienerdiensten, is er als mogelijkheid: de catechesegroep met de dominee. Het gaat om geloofsverdieping voor jongeren, voor jou dus. Een groep voor jongeren tussen 17 en 21 jaar. Heb je vele vragen en misschien twijfels, weet je het niet zo precies, ook dan ben je welkom.

We beginnen weer op zondag 25 oktober 2020 meteen nà de kerkdienst en het hartengroeten, omstreeks 11.15 uur op de Jeugdzolder van de protestantse Zionskerk. Meld je aan bij dominee Beukenhorst, tel. 586648 of e-mail: beukenhorst@zeelandnet.nl    

Webinar 'Doorbreek het taboe op geldzorgen'

Datum: woensdag 11 november

Tijd: 19.30 uur

Link: www.gelovenindedelta.nl/ring-walcheren-gaat-digitaal-voor-schuldhulpmaatje

Op woensdag 11 november 2020 vindt er om 19.30 uur het webinar ‘Doorbreek het taboe op geldzorgen’ plaats. Op deze Ring-avond waar alle PKN-kerken op Walcheren voor zijn uitgenodigd, zal Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje via een webinar (online omgeving) het thema ‘doorbreek het taboe op geldzorgen’ behandelen. De bijeenkomst vindt dan online plaats in een afgesloten omgeving waarbij u online ook vragen kunt stellen aan de spreker. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met (dreigende) financiële problemen. Ook in de omgeving van uw kerk. SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Mensen durven vaak uit schaamte geen hulp te zoeken, waardoor de schulden verder oplopen. De grootste uitdaging bij geldzorgen is het bespreekbaar durven maken in uw eigen omgeving. Of dat nu in de kerk, buurt, wijk of straat is. Daar begint het mee. Eind oktober wordt er een link gedeeld, waarmee u kunt aanmelden. 

Bekijk voor de link om deel te nemen aan het webinar de website van Geloven in de delta.


Inloophuis   

De maandelijkse inloop en koffiemorgen in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de Pourckstraat 2 stopt voorlopig. De reden is duidelijk: door de preventieve maatregelen tegen de corona-besmetting moet er afstand worden gehouden – en dat maakt ontspannen ontmoeten moeilijk. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer. De gastvrouwen Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse houden u op de hoogte.

Seniorenmiddag

Vanaf maart konden onze seniorenmiddagen niet meer doorgaan vanwege het coronavirus. Een groot gemis voor diegene die er regelmatig naartoe kwamen. Wij willen niets liever weer starten met deze middagen, maar het coronavirus is nog steeds niet overwonnen.

De afstand van 1.50 meter die we moeten houden, is niet te handhaven met onze bezoekers. Ook vallen de mensen die onze middagen bezoeken in de risicogroep en moeten we hiermee zeker rekening houden.

Onzeker is het ook hoe lang dit nog duurt. Maar zodra het mogelijk is gaan wij weer middagen houden en laten we dit via nieuwsbrief of kerkblad weten.

Met een aller hartelijkste groet, Rina Jobse en Marjo Lievaart.