Activiteitenagenda 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het Vorming & Toerusting-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Kloosterweekend 2022

Datum: vrijdagmiddag 14 oktober t/m zondagmiddag 16 oktober 2022

Plaats: Abdij Maria Toevlucht te Klein Zundert, Noord-Brabant

Kosten: 120 euro

‘Dit leven van gebed in stilte en afzondering willen we ook aanbieden aan anderen die zich willen laven aan de Bron. Ieder die, om welke reden dan ook, zich voor een bepaalde tijd wil terugtrekken uit de hectische samenleving om zich te herbronnen, is van ganser harte welkom voor een verblijf in ons gastenhuis.’

De keuze is dit jaar gevallen op de Abdij Maria Toevlucht te Klein Zundert in Noord-Brabant. Een klooster waar we in 2016 zijn geweest. De gereserveerde datum is: vrijdagmiddag 14 oktober t/m zondagmiddag 16 oktober 2022 De kosten bedragen € 120, waarbij de gasten worden verzocht lakens en handdoeken zelf mee te nemen.

Vooraf aan het kloosterweekend willen we in de week van 26 t/m 30 september 2022 een uurtje bij elkaar komen, om kennis met elkaar te maken, verwachtingen te delen en huishoudelijke zaken met elkaar af te stemmen.

We hebben voor slechts 10 personen gereserveerd. Bij de aanmelding dient een aanbetaling ad € 40,00 worden voldaan. Je kan je tot zondag 11 september 2022 aanmelden. De aanmelding en de aanbetaling kan mondeling en contant aan ondergetekende of via onderstaande e-mailadres en IBAN nummer, onder vermelding: “Kloosterweekend 2022 en naam”.

Arie van Mastrigt, tel.: 06-33738359   e: mastrigt@zeelandnet.nl

IBAN nummer:   NL04INGB0003320355

Theater:   ‘Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen’

Datumvrijdagavond 28 oktober 2022

Tijdaanvang om 19.30 uur

PlaatsMichaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke

OrganisatieCluster protestantse gemeenten N.W. Walcheren

Kostenvrijwillige bijdrage, collecte aan de uitgang

Een voorstelling over vuile handen, zuiverheid en moed in Westerbork, gebracht door de verhalenverteller Guido de Bruin. In deze voorstelling wordt het aangrijpende verhaal verteld van een Joodse leraar die zich in 1943 meldt bij de Joodse Ordedienst in kamp Westerbork. Zo hoopt hij het vege lijf te redden. De ontmoeting met één van de medegevangenen, de zachtmoedige ‘rebbe’ Jeremia Hirsch in barak 52 brengt echter een ommekeer in hem teweeg die hem noopt een daad te stellen die zijn lot zal bepalen. Het verhaal is gebaseerd op de novelle ‘De nacht der Girondijnen’ van Jacques Presser over een specifieke, onvergelijkelijke gebeurtenis – de moord op 6 miljoen Joden – waarbij dan de universele hoop wordt vertolkt dat er zelfs in de meest onmenselijke omstandigheden altijd enkelingen zullen zijn die mens weten te blijven. En die zo anderen (zoals de ik-figuur in de novelle) inspireren om hun mens-zijn terug te vinden.

Kerk en Literatuur

Datummaandagavond 31 oktober 2022

Tijd: aanvang om 19.30 uur

PlaatsSeaside Oostkapelle, Dorpsstraat 21, Oostkapelle 

Kostenper persoon € 5,00

Deze keer lezen we het boek ‘Het moois dat we delen’ van de auteur en choreograaf  Ish Ait Hamou. Wat is het verhaal in deze roman? Een jonge vrouw en een oude man wonen in dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet. Zij probeert met de moed der wanhoop een nieuw leven te beginnen. Hij leeft in het verleden. Tot ze op een dag tegenover elkaar staan en ontdekken dat hun leven onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Maar kun je nog wel tot elkaar komen als de kloof zo groot is? Het is een bijzonder mooie, maar ook indringende roman die boeiende gesprekken kan opleveren over oplevert over angst, hoop, verbinding en de complexiteit van samenleven. Een roman die ook voor onze bespreking voldoende gespreksstof oplevert. Net zoals de vorig jaren, zal Willy Wouters, een inleiding verzorgen over dit boek om daarna met de groep in gesprek te gaan. Welkom!

Boeku kunt het boek bestellen bij Seaside Oostkapelle

Avondgebed

Data: 3 november 2022, 1 december 2022, 5 januari 2023, 2 februari 2023

Tijd: inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur

Plaats: consistorie van de Dorpskerk, Oostkapelle

Op de 1e donderdag van de maanden november tot en met februari is er gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed. We komen bij elkaar in de consistorie van de Dorpskerk, inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Data: 3 november en 1 december 2022, 5 januari en 2 februari 2023.  We willen de tijd nemen voor dankgebed en voorbede voor ons dorp/gemeenschap, de gemeente en de wereld om ons heen. Een ieder welkom om mee te bidden! Of misschien wilt u graag voorbede doen voor iemand. U kunt een briefje achterlaten in de bus van het Protestants Kerk Centrum, Johan de Pourckstraat 2. Dit mag gerust anoniem.

‘Kleine daden van liefde en gebed houden het licht van Christus brandend’  (Moeder Teresa)

Inspiratiedag

Datum: zaterdag 5 november 2022

Plaats: in het Prins Maurits College aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis

Nog een datum om alvast te noteren: op zaterdag 5 november 2022 organiseert de Classis Delta (PKN) een Inspiratiedag. Elkaar inspireren, informeren en ontmoeten. Dat wordt de insteek van de Delta Inspiratiedag, die in Middelharnis wordt gehouden. Doel is om kerkenraden en gemeenteleden te inspireren en te bemoedigen om met geloof en visie na te denken over de toekomst van hun plaatselijke kerkelijke gemeente. Het hoofdthema van de dag is ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. Komt u ook?

Filmavond: “Nomadland”

Datummaandagavond 14 november 2022

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Plaatsprotestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle

Kostenvrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

‘Nomadland’ is een poëtisch meesterwerk van de Chinese Zhao over de Amerikaanse Fern, een zestiger die na de economische ondergang van haar bedrijf en het overlijden van haar man alles achterlaat en als heuse nomade in een camper van plek naar plek trekt. Op zoek naar tijdelijke klusjes, omdat ze anders financieel niet rond kan komen. 

En ze is niet de enige, want onderweg komt ze veel zestigplussers tegen die ook – soms noodgedwongen, soms vrijwillig – hebben gekozen voor een bestaan als moderne nomade. Zo ontdekt ze een ander soort leven in het uitgestrekte landschap van het Amerikaanse westen. Een film met veel sfeer, prachtige beelden en een indrukwekkende hoofdrol van McDormand. Winnaar van drie Oscars (beste film, regie en vrouwelijke hoofdrol).

Aansluitend na de film, is er de mogelijkheid om onder leiding van Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil. Thema: Als je partner sterft, je onderneming gaat failliet en je dorp verdwijnt, wat blijft er dan nog over aan waarden in je leven? Dus waar gaat het echt om?

Gebed om eenheid onder de christenen

De jaarlijkse oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen heeft plaats van zondag 15 tot en met zondag 22 januari 2023. Deze week wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland samen met Missio Nederland – zodat alle soorten van christelijke geloofsgemeenschappen dit dragen. Het thema is in 2023: ‘Doe goed, zoek recht’, naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Jesaja 1, 12 t/m 17.

 • Gebedsavond
  onder leiding van de Gereformeerd-Vrijgemaakte emeritus predikant ds. Kees de Putter.
  Datum: maandagavond 16 januari 2023
  Tijd: 19.30 uur
  Plaats: protestantse Zionskerk, te Oostkapelle

 • Kerkdienst van de Eenheid
  Voorbereid door inwoners van Oostkapelle die lid zijn van diverse geloofsgemeenschappen.
  Datum: zondagochtend 22 januari 2023
  Tijd: 10.00 uur
  Plaats: protestantse Zionskerk, te Oostkapelle

Bezoek aan de Zeemanskapel

Datumwoensdagavond 18 januari 2023

Tijdsamen reizen vanaf 19.30 uur, ter plaatse uiterlijk om 20 uur

PlaatsMission to Seafarers, Ritthemsestraat 498, Ritthem 

Elke jaar bezoeken we in januari een kerk of gebedshuis op Walcheren. Dit jaar gaan we op bezoek in de Zeemanskapel.

Wereldwijd zijn op schepen vele duizenden mannen en vrouwen werkzaam. In de transportsector, op cruiseschepen of in de internationale koopvaardij, elk schip heeft een bemanning nodig om te kunnen varen. Altijd als er de gelegenheid is voor zeevarenden om tijdens een oponthoud in de haven het schip te kunnen verlaten, is het belangrijk dat er een plek is waar zij naar toe kunnen. Al sinds vele decennia zorgt de Stichting “Mission to Seafarers Vlissingen” ervoor, dat er zo’n plek bestaat waar zeevarenden terecht kunnen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, geaardheid, geloof of sociale status.

In het Zeemanshuis kunnen ze tijd doorbrengen bij een biertje met collega’s, bellen met je familie thuis, in gesprek gaan met iemand die even wil luisteren. Een havenpastor, enkele betaalde krachten en vele vrijwilligers maken dit mogelijk.

Het is deze week de Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen, voelen we ons met zeemannen verbonden? Op woensdagavond 18 januari 2023 kunnen we nader kennismaken. We krijgen een inleiding van de Zeemanspastor ds. Pascal Handschin, die ook predikant is in de PG Nieuw- en St-Joosland / Ritthem.

Wandelen langs Watergangen

Datumzondagmiddag 22 januari 2023 (bij slecht weer: 5 februari)

Tijd14.00 - 16.00 uur

Plaatswe verzamelen bij de protestantse Zionskerk, Duinweg 36A te Oostkapelle om 13.30 uur en rijden naar Grijpskerke.

Kostende wandeling is gratis; drankjes zijn voor eigen rekening

BegeleidingHans Corbijn van Wandelen op Walcheren

Op zondag 22 januari 2023 bent u/ben je van harte uitgenodigd om een mooie wandeling van ongeveer 2 uur door de natuur te maken. We starten bij Hof Poppendamme aan de Poppendamseweg 3A bij Grijpskerke. We wandelen langs (en ín) de oevers van de watergangen richting de Lange Jan. Na een trekvlot en een vliedberg draaien we weer terug richting Poppendamme. Eerst nog even langs de Kapel van Hoogelande en dan eindigen na ongeveer 8 km aan de koffie bij Poppendamme. Inderdaad: de dam van de familie Poppe.

Weet je trouwens dat die watergangen én bedoeld waren om water uit de polders af te voeren én voor de “schuten” om hun vracht naar de markt te brengen?  Kortom: een leuke en leerzame tocht.

Het is, zeker bij vochtig weer, aanbevolen om waterdichte schoenen of laarzen aan te trekken. 

Leerhuis ‘Tien geboden, tien vormen’

Datawoensdagochtenden 1 februari, 1 maart en 13 april 2023

Tijdvan 09.30 – 11.30 uur

Plaatsprotestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

We lezen en leren verder met het boekje ‘Tien vormen’ over de Tien Geboden, zoals die staan vermeld in Exodus 20, 1 t/m 17. Op een prettige toon brengt de auteur de kern van de Tien Geboden tot leven: ‘Trek de stoute schoenen aan en ga op weg naar de vrijheid zegt Mozes in Exodus tegen de Israëlieten. Dan trekken zij de woestijn in op weg naar het Beloofde Land. Daar geeft God zijn tien geboden. Die zijn als goed schoeisel: daarmee kun je voort op die weg naar de vrijheid. Want slaven waren ze, vrije mensen zullen ze worden. Daarvoor zijn die geboden bedoeld.’ Het is verrassend om te zien hoe actueel deze wet uit het Oude Testament dan blijkt. Er worden ook linken gelegd met toepasselijke gedeelten elders in de Bijbel.  De schrijver, dr. Bernard Luttikhuis is predikant van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Gegevens over het boekje: ds. Bernard Luttikhuis, ‘Tien vormen – Om je vrijheid te bewaren’, uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 9,99.

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

Filmavond:  “House of Hummingbird”

Plaatsprotestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle

Datummaandagavond 17 april 2023

Tijd: aanvang om 19.30 uur

Kostenvrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

Korea, 1994; de veertienjarige Eunhee heeft het niet makkelijk op de middelbare school. Het veertienjarige muurbloempje heeft verder ook niet bepaald een makkelijke jeugd. Vader en moeder zijn ploeterende winkeliers, die hard werken om Eunhee’s oudere broer Daehoon (Sang-yeon Sohn) naar de universiteit te kunnen sturen. Misschien komt het door de druk die zijn ouders op hem leggen, dat Daehoon zijn woede en frustraties afreageert op zijn zusje. Hij slaat haar een keer zo hard, dat ze met een gebroken trommelvlies moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Ze zoekt afleiding bij haar vrienden, maar de druk van het opgroeien en de zoektocht naar houvast eisen zijn tol. Pas als ze een nieuwe docente ontmoet waar een onverwachte vriendschap mee ontstaat, lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn.

Maar dat dit ontroerende coming-of-age-drama zich afspeelt in het Seoul van 1994 is niet alleen voor de sier. Dit is het jaar dat de gigantische Seongsu-brug instortte, een ramp waarbij 32 mensen om het leven kwamen. Het is een beslissend moment voor hoofdpersonage Eunhee (Ji-hu Park), die hierdoor de broosheid van het leven onder ogen leert zien.

Een film dus over huiselijk geweld, opgroeien en eenzaamheid van pubers en al dan niet liefdevolle relaties.

Aansluitend na de film, is er de mogelijkheid om onder leiding van Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil.

Zin-in-Oostkapelle:  Zomerse Zeeuwse Avond 

Datumdonderdagavond 6 juli 2023

Tijd: 20.15 uur

PlaatsDorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle         

Veel beroemde kunstenaars hebben een tijdje in Zeeland doorgebracht, met name op Walcheren. Denk maar aan Piet Mondriaan, Jan Toorop en Charley Toorop. En Zeeuwse dichters zijn er ook genoeg, zoals Hans Warren, J.C. van Schagen en natuurlijk Annie M.G. Schmidt! Welkom bij deze avond ‘Zin-in-Oostkapelle’, geleid door ds. Flip Beukenhorst.