Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 


Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het Vorming en Vorming & Toerusting-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Avond over Kerk en Literatuur

Datum: maandagavond 11 november

Tijd: 19:30 uur

Plaats: Noordweg 51, Oostkapelle

Op maandagavond 11 november, om 19.30u ten huize van Thea van Maldgem-Buijs, Noordweg 51, is er een avond over Kerk en Literatuur. Besproken wordt de roman ‘De bijenhouder van Aleppo’, geschreven door Christy Lefteri. Een boek over vrede en veiligheid, vluchtelingenkampen en overleven.

Willy Wouters uit Meliskerke leidt het boek in.

Deelnamekosten aan de avond: € 5,00 p.p.

 

Seniorenmiddag

Datum: Elke 3e woensdag van de maand
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Een keer in de maand wordt er een middag georganiseerd voor een 60 + groep. Op deze middagen komen wij bij elkaar voor een ontmoeting. Ons programma is gevarieerd: wij spelen een quiz, de andere keer sjoelen, of een spel. Ook kan een ieder die dat wil een onderwerp aandragen. We doen soms ook iets creatiefs. Er is altijd koffie en thee met wat lekkers.

Voor vervoer kan worden gezorgd.

Contactpersonen zijn: Rina Jobse en Marjo Lievaart

 

Levende Adventskalender

Datum: elke werkdag in december
Tijd: ’s middags (van 3 uur tot ½ 5) ofwel ’s avonds (van ½ 8 tot 9 uur)
Plaats: wordt bekend gemaakt via de regionale Kerkbode en het plaatselijke Kerkblad.

 

December is de donkerste maand van het jaar, maar ook een tijd van hoop en verwachting. We leven toe naar het Kerstfeest en de tijd daarvoor heet al sinds lang: Advent.
In Oostkapelle is er een ‘Levende Adventskalender’ waarbij je op vooraf afgesproken plekken elke werkdag in december bij iemand langs kunt komen voor een praatje, een kopje koffie, een mooi adventsgedicht en misschien ook een chocolaatje…

In december op bezoek bij mensen thuis: een Levende Adventskalender!
Contactpersoon: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648

 

Leerhuis ‘Spreken over God’

Data: woensdagochtenden 9 oktober, 6 november en 4 december 2019
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

De laatste jaren is het spreken over God opnieuw in de belangstelling gekomen. Daarom besloot de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland al een paar jaar geleden, een pastorale handreiking te schrijven voor de geïnteresseerde gemeenteleden.
In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie ochtenden met elkaar in gesprek gaan.

Gegevens over het boekje:
ds. Arjan Plaisier, ‘Spreken over God – Pastorale Handreiking’, uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 4,99.

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

Inloophuis

Datum: Elke 1e donderdag van de maand

Tijd: 10:00-11:30 uur

Plaats: Protestants Kerkcentrum, Johan de Pourckstraat 2

Iedere eerste donderdag van de maand wordt er een koffiemorgen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om belangstellend naar elkaars welzijn te vragen en alle nieuwtjes van het dorp en de kerk uit te wisselen. Ook als u een gesprek wil met de dominee, kan dat daar. Iedereen kan zo inlopen in dit Protestants Kerk Café… hartelijk welkom.

 

Inleveren spullen voor de rommelmarkt

Datum: Elke 1e zaterdag van de maand

Tijd: 10:00 - 11:00 uur

Plaats: Protestants Kerkcentrum, Johan de Pourckstraat 2

 


2020

Leerhuis 'Vreemd en bizar'

Data: woensdagochtenden 8 januari, 5 februari en 4 maart 2020
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, opdrachten die inhumaan zijn – het staat allemaal in de Bijbel. ‘Daar kan ik niets mee!’, hoor je mensen wel eens zeggen, als zij een vreemd verhaal in de Bijbel lezen. Piet Schelling bestudeert een aantal van zulke buitenissige teksten.
In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie ochtenden goed kijken en dan met elkaar in gesprek gaan.

Gegevens over het boekje:
ds. Piet Schelling, ‘Vreemd en bizar – Lastige Bijbelverhalen’,
uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 12,99.

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

 

Bezoek aan de Oudkatholieke Kerk

Datum: maandagavond 20 januari 2020
Tijd: samen reizen vanaf 19.30 uur, ter plaatse uiterlijk om 20 uur
Plaats: Oudkatholieke Kerk, Zuidsingel 70, Middelburg

In de vorige jaren bezochten we een synagoge, een moskee, het Leger des Heils, de Doopsgezinde Gemeente. Dit jaar gaan we op bezoek bij de Oudkatholieke Kerk in Middelburg. Het is deze week de Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen, voelen we ons met elkaar verbonden? We kunnen in ieder geval eens nader kennismaken.

Op maandagavond 20 januari 2020 kunnen we nader kennismaken met leden van de Oudkatholieke Kerk. We krijgen een inleiding en worden rondgeleid in het kerkgebouw dat vroeger dienst deed voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente en nu de plaats van eredienst en ontmoeting is voor de Oudkatholieke Kerk in Middelburg.

Wandelen door de Burg in het midden...

Datum: zondagmiddag 2 februari 2020 (bij slecht weer: 9 februari)
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: we verzamelen bij de protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a
te Oostkapelle om 13.30 uur en rijden naar Middelburg

Op zondag 2 februari 2020 bent u/ben je van harte uitgenodigd om een mooie wandeling van ongeveer 2 uur door Middelburg te maken. We lopen door de oude binnenstad en leren van alles over de historie van deze “Burg in het midden”.


Hans Corbijn zal jullie door de stad leiden en proberen duidelijk te maken waarom Middelburg dus zo belangrijk was; en nog steeds is… Na afloop doen we een drankje op een mooie plek in Middelburg.

Kosten: de wandeling is gratis; drankjes zijn voor eigen rekening
Begeleiding: Hans Corbijn van Wandelen op Walcheren

Willem Barnards dagboeken

Datum: maandagavond 23 maart 2020
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a te Oostkapelle

In het nieuwe Liedboek voor huis en kerk zijn van Willem Barnard (1920-2010) een kleine 40 Psalmvertalingen en ruim 70 andere liederen opgenomen.
Een (omvangrijke) selectie uit Barnards dagboeken uit de jaren 1945-2005 verscheen in 2009 onder de titel ‘Een zon diep in de nacht’.


Samen met Jan Zwemer gaan we aan de hand van deze uitgave enkele uren op reis doorheen het leven van de dichter die de kerk van zijn land zo fors bekritiseerde. ‘God zij dank dat Christus althans geen burgerman was.’

'Maria, van buurmeisje tot Moeder Gods'

Datum: vrijdagavond 27 maart 2020
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

Maria is veruit de meest bekende heilige binnen de Rooms-katholieke kerk. Ze is tienduizenden keren afgebeeld in ramen, schilderijen en beeldhouwwerken. De meest beroemde kunstenaars werden door haar geïnspireerd:
Wie is die vrouw die zoveel mensen aanspreekt?


Anton Sinke – deeltijd bewoner van Oostkapelle – liep zelf naar een aantal bedevaartplaatsen in Nederland die gewijd zijn aan Maria. Hij schreef een boek met verhalen over de meest bekende heiligen in West-Europa (‘Kerken, kapellen en kathedralen’) en
fotografeerde in veel kerken en musea. Hij is een boeiend verteller en laat met de beamer een brede selectie Maria-afbeeldingen zien van zijn foto’s uit binnen- en buitenland.

Filmavond: 'Philomena'

Datum: woensdagavond 15 april 2020,
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle

‘Philomena’ (Stephan Frears, 2013) vertelt het waar gebeurde verhaal van Lee (Judi Dench), een zwangere vrouw in het Ierland van de jaren vijftig. Ze bevalt in Sean Ross Abbey, een Katholiek huis voor ongetrouwde moeders in Tipperary. Na drie jaar eisen de nonnen dat Lee haar kind laat adopteren.

 

Aansluitend na de film, is er de mogelijkheid om onder leiding van Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil. Thema’s kunnen zijn hoever kan je gaan als je drijfveer moraal is. Trauma en rouw, haat, vergelding en vergeving.

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten