Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 

Activiteiten gestopt?

Niet enkel de kerkdiensten, maar ook alle andere kerkelijke activiteiten zijn voorlopig stopgezet. Geen jeugdkerk en geen catechesegroep. Geen activiteiten uit het gele Vormings- & Toerustingsboekje. Geen film en geen zangrepetitie van het Projectkoor. Geen Inloopochtend en geen Seniorenmiddag. Alles, het hele kerkelijke en maatschappelijke leven lijkt wel stopgezet.

Maar misschien biedt dit ook nieuwe kansen. Meer tijd voor persoonlijke bezinning en meditatie. Meer tijd voor gebed en het zelf persoonlijk zoeken naar God. Het 40-dagen-boekje dat werd uitgereikt, kan hierbij volop van dienst zijn om u op weg te helpen. En blijf ook denken aan het spaardoosje van de ZWO-commissie om mensen in dubbele nood, in Nederland en in het buitenland nabij te zijn.

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het Vorming & Toerusting-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Digitaal koffiedrinken

Datum: woensdagochtend ? juli, datum niet bekend

Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Het kan niet: gezellig samen koffiedrinken in een zaaltje. Maar wat wel kan, is digitaal koffiedrinken. In februari zijn we ermee begonnen. Je zet thuis je eigen bakje koffie en je neemt via pc, laptop of tablet deel aan een digitaal online gesprek met elkaar.

Doet u deze keer ook mee?

Geef je op bij ds. Beukenhorst, die een uitnodiging zal sturen, tel. 586648 of  beukenhorst@zeelandnet.nl

 

Jeugdkamp

Tot onze spijt moeten we wederom besluiten het kamp niet door te
laten gaan. Wel zullen we dit jaar ook wel weer zoeken naar een
mogelijkheid om dagen voor de kinderen te organiseren in onze regio
binnen de geldende regels. In de komende tijd zullen we hier zaken voor
uit gaan zetten.


Inloophuis   

De maandelijkse inloop en koffiemorgen in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de Pourckstraat 2 stopt voorlopig. De reden is duidelijk: door de preventieve maatregelen tegen de corona-besmetting moet er afstand worden gehouden – en dat maakt ontspannen ontmoeten moeilijk. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer. De gastvrouwen Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse houden u op de hoogte.

Seniorenmiddag

Vanaf maart konden onze seniorenmiddagen niet meer doorgaan vanwege het coronavirus. Een groot gemis voor diegene die er regelmatig naartoe kwamen. Wij willen niets liever weer starten met deze middagen, maar het coronavirus is nog steeds niet overwonnen.

De afstand van 1.50 meter die we moeten houden, is niet te handhaven met onze bezoekers. Ook vallen de mensen die onze middagen bezoeken in de risicogroep en moeten we hiermee zeker rekening houden.

Onzeker is het ook hoe lang dit nog duurt. Maar zodra het mogelijk is gaan wij weer middagen houden en laten we dit via nieuwsbrief of kerkblad weten.

Met een aller hartelijkste groet, Rina Jobse en Marjo Lievaart.

Rommelmarkt

Helaas geen rommelmarkt vorig jaar. Dit jaar hopen we op donderdag 5 augustus toch op één of andere manier een markt te kunnen houden. De opbrengst daarvan gaat deels naar de Stichting Help Schoolkinderen in Gambia  van Piet en Tineke Roose. Doel van deze Stichting is het bieden van financiële en materiële hulp aan kinderen en volwassenen in Gambia en kansarme kinderen en volwassenen scholing te bieden en een vervolgopleiding te laten volgen.

We hebben in elk geval spullen genoeg! De zolder van het PKC en de schuur van Johan Groenenberg staan behoorlijk vol. We hebben daarom besloten om geen spullen meer aan te nemen! Dat betekent dat er vanaf nu geen spullen meer gebracht kunnen worden naar het PKC op de eerste zaterdag van de maand.

Zodra we weten of de rommelmarkt dit jaar doorgaat, hoort u van ons!

Groet namens de rommelmarktcommissie,

Hettie Vrij