Nieuws

Jeugdkamp 2024

Schrijf alvast de data op van het Jeugdkamp Oostkapelle. Dit jaar is dat van 8 t/m 12 juli 2024 en de locatie is vastgelegd: de Coxse Boerderij in Gemert (Noord-Brabant). Wie meewil, kan zich nu al opgeven via e-mail-adres: jk.oostkapelle@zeelandnet.nl

Lees meer »

Beroepingswerk

De voorbereidingen voor het beroepingswerk, in verband met het aanstaande emeritaat van ds. Beukenhorst, zijn gestart. Nadat er verschillende gesprekken zijn geweest met de Protestantse gemeente te Grijpskerke is besloten om gezamenlijk een predikant te gaan werven. De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn in november 2023 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt van deze overeenkomst is dat de nieuwe predikant een full time aanstelling zal wordt aangeboden en in elke gemeente voor 50% aan de slag gaat.

Lees meer »

Oliebollen Aktie 2023

Ook dit jaar organiseert het PGO Jeugdwerk weer de jaarlijkse oliebollenactie op zaterdag 30 december. Als doel hebben we gekozen voor Delta voor Colombia  (Kerk in Actie)

Lees meer »

Adventsvesper met Alauda Kwartet

Op zaterdagmiddag 2 december is er in de protestantse Dorpskerk aan de Waterstraat in het centrum van Oostkapelle om 17.00 uur een bijzondere Vesperdienst met het ‘Alauda Kwartet’ en als zangers: Hannie Hertgers-van Stel (sopraan); Stoffelien Cool-Korporaal (alt); Leen Marijs (tenor) en Rob van Manen (bas). Er zullen liederen klinken uit verschillende klassieke kerkelijke tradities en ook gelegenheid zijn voor samenzang. Voorganger is ds. Flip Beukenhorst. Het thema van de Adventsvesper is: “Kom tot ons, de wereld wacht”. Hartelijk welkom!

Lees meer »

Kerstmaaltijd 19 december, komt u ook?

Ook dit jaar organiseert de diaconie weer een kerstmaaltijd. Deze keer in het PKC aan de Johan de Pourckstraat 2. Let op: het is deze keer dus op een dinsdag. We beginnen om 16u en hopen met elkaar weer een mooie kerstviering te hebben en daarna een lekkere maaltijd. Zoals gebruikelijk sluiten we tussen half 7 en 7 uur weer af. Opgeven vóór 12 december.

Lees meer »

Snel naar ...