ZWO December 2022

Gepubliceerd op 6 december 2022 om 12:51

Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar terug te blikken op wat er allemaal gebeurd is in die afgelopen periode. Als ZWO doen wij dat natuurlijk ook. Wij denken dan in de eerste plaats aan het overlijden van Simon Corbijn. Dankbaar zijn we voor zijn enorme staat van dienst, voor zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de commissieleden, maar vooral voor zijn onvermoeibare inzet om zending en werelddiaconaat, Woord en daad, vanuit het Evangelie uit te dragen en vorm te geven. Tot op het allerlaatst bleef hij ons stimuleren om hiervoor aandacht te vragen en actie te voeren voor de benodigde financiën. Wij kijken daarom niet alleen terug, maar juist ook vooruit naar het nieuwe jaar. Wij hopen samen met u weer onze schouders te zetten onder dit onmisbare onderdeel van het kerk-zijn.

Ook in de adventstijd gaat het om vooruitkijken. We zien uit naar het Licht, dat in deze wereld komt en dat we elk jaar harder nodig hebben. Dat Licht moet verspreid worden, dichtbij en ver weg. Juist in een tijd, waarin er dichtbij ook zoveel nood is, voelen wij het als ZWO commissie als onze verantwoordelijkheid om ons allemaal te blijven herinneren aan dat “ver weg”.  Zoals bijvoorbeeld bij het doel van de collecte op 4 december voor gevluchte Syriërs in Libanon, Jordanië en Irak, die daar in extreme armoede leven.

Namens de ZWO commissie wens ik u gezegende Kerstdagen en een goed 2023 toe.

Lian Jobse