ZWO Maart 2023

Gepubliceerd op 9 maart 2023 om 10:00

Naast de voortdurende en vreselijke oorlog in Oekraïne werden we onlangs opgeschrikt door een enorme aardbeving in Syrië en Turkije. De hulpverlening is vooral in Syrië erg moeilijk, maar er is veel geld opgehaald om alle slachtoffers in beide landen te ondersteunen. Via Kerk in Actie, die ook deelneemt aan Giro 555, hebben velen van u persoonlijk en ook wij gezamenlijk als kerk, hier financieel een steentje aan bijgedragen. Mocht u er vragen over hebben, dan is voor ons in de protestantse gemeente Oostkapelle de diaconie hiervoor het aanspreekpunt.

 

Spaardoosjes: Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen

Ieder jaar deelt de ZWO-commissie spaardoosjes uit, die u in de 40-dagentijd kunt vullen met geld of collectebonnen. Misschien spaart u in deze tijd ook geld uit door wat soberder te leven, of vindt u het sowieso een mooie gedachte om in deze tijd extra naar uw naasten om te zien. In dat geval kunt u deze bijdragen in de spaardoosjes doen en ze met Pasen in de kerkdienst weer inleveren. Als u niet meer naar de kerk kunt komen maar wel mee wil doen, komen we de doosjes ook graag bij u thuis brengen en weer ophalen. Een andere  mogelijkheid is, om het geld over te maken naar de ZWO onder vermelding van “spaardoosjes”. We hopen op een mooie opbrengst, want in Moldavië, het armste land van Europa, dat zelfs nog kans ziet om veel Oekraïense vluchtelingen op te nemen, kunnen ze een financiële ondersteuning goed gebruiken.

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Met de opbrengst van deze spaardoosjes steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee?

 

Collectes

De collecte voor voorjaarszendingszondag wordt gehouden op zondag 12 maart. De opbrengst is bestemd voor Palestijnse christenen. Zij vormen in Palestina een kleine minderheid, n.l. 2% van de bevolking. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestine die lokale gemeenten ondersteunen bij bijbelstudies en diaconaal werk.

Op zondag 26 maart is de collecte bestemd voo Bangladesh. Hier heerst onder jongeren een grote werkeloosheid, terwijl goed opgeleide mensen nodig zijn die dan worden aangetrokken uit India. Daarom gaat Kerk in Actie samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren uit Bangladesh naar werk in hun eigen land begeleiden d.m.v. leer-werktrajecten en training.

 

Actie

Tenslotte een vrolijk bericht. Als ZWO-commissie hebben we besloten ook dit jaar weer met Pinkster 3 onze overheerlijke roomboterwafels te gaan verkopen ten bate van ons project in Indonesië. En wegens groot succes - en omdat het zo gezellig was – gaan we ook weer plantjes verkopen. Als u ons hiermee helpt, tenminste, want zonder u hebben we geen planten (en geen klanten). Dus wij hopen dat u ons weer rijkelijk wil voorzien van zelf gezaaide plantjes, opgekweekte stekjes, door deling vermeerderde planten, kruiden, bloemen etc. Sommige planten kunnen langzamerhand al worden voorgezaaid en sommige zelfs al in de volle grond. Voor tuintips kunt u Nely benaderen. De verkoop zal André op zich nemen. Wij hebben er alvast weer heel veel zin in!

 

Lian Jobse