ZWO maart 2021

Gepubliceerd op 1 maart 2021 om 00:00

Zoals u weet is de ZWO volop bezig met de aardappelactie ten bate van onze projecten in Indonesië: kinderen van de straat halen, boeren ondersteunen zodat zij een beter inkomen krijgen en cursussen voor vrouwen zodat zij meer invloed krijgen in hun maatschappij.

Voor € 3.50 per 5 kg kunt u aardappelen bestellen op de volgende manieren: door een bestelformulier (of een briefje) in de bus te doen bij André de Buck, E.D. van den  Broeckestraat 8, door te bellen naar Simon Corbijn tel 591244 of door te mailen naar Lian Jobse via info@pgoostkapelle.nl. Aardappelen die t/m dinsdag zijn besteld kunnen ’s woensdags worden opgehaald tussen 15 en 16 uur in het Protestants Kerk Centrum aan de Johan de Pourckstraat 2.

De aardappelen zijn gratis ter beschikking gesteld door diverse boeren. Wie dat zijn? Dat leest u in het volgende kerkblad. Op die manier komt de gehele opbrengst ten goede aan onze projecten.

De actie kende een vliegende start. We hebben inmiddels ruim 300 kg verkocht. Daar zijn we heel blij mee! U kunt de hele maand maart nog blijven bestellen. Er komen vast nog wat koude dagen voor een winterse stamppot, maar aardappelpuree of opgebakken aardappels smaken ook heerlijk op warmere dagen.  Of u verwent zichzelf in deze coronatijd, waarin we niet met vakantie mogen, eens met zelfgemaakte Belgische frites, Franse aardappelgratin, Zwitserse rösti, of Spaanse patatas bravas.  We hopen dat u van de gelegenheid gebruik maakt om nog wat bij te bestellen!

Als u geen kans ziet om de aardappelen te halen of te laten halen, laat het ons dan weten. Dan komen we ze bij u thuis bezorgen.

Mocht u geen aardappelen voor uzelf nodig hebben maar wel twee goede doelen tegelijk willen steunen, betaal dan een aantal kilo’s aardappelen aan de ZWO die wij voor u mogen doneren aan de Voedselbank Walcheren. Er zijn op het ogenblik 220 gezinnen van afhankelijk dus u begrijpt dat ze honderden kilo’s kunnen gebruiken. En ook dit geld komt weer geheel ten goede aan Indonesië. Het banknummer van de ZWO is: NL32 RABO 0324007124.

Kortom: eet meer aardappels, deel ze uit aan familie of kennissen, doneer ze aan de voedselbank en laten we met elkaar gaan voor de 1000 kg!

Wist u overigens dat de opbrengst van de ZWO-projecten voor Indonesië in 2020 door Walcheren € 50.102,-- was en dat geheel Zeeland € 101.491,77 opbracht?

 

De ZWO Commissie

 

(Uit Kerkblad april-mei-juni 1964)

“Gaat dan heen, onderwijst alle volken”

Het was voor het eerst dat we een zendingsdag belegden in onze gemeente. Een middag en avond (met daaraan verbonden een brood-maaltijd) stonden in het teken van zending. Er was ook echt een zendingssfeer. De bewoners van “Bos en Duin” hebben ons goed verzorgd, en mede door hun toedoen was het er gezellig. Uit verschillende gemeenten van onze Classis waren er mensen gekomen, we hadden immers onze zendings-directeur Ds. Richters in ons midden (nog maar pas teruggekeerd van zijn reis door Zuid-Amerika). Zo was ook onze zendingscommissie compleet; een groot gedeelte van de kerkenraad en enkele leden uit onze gemeente.

Mag ik voor degenen die er niet waren iets vertellen van onze spreker, die alle terreinen aan ons liet voorbij gaan. Nadat onze dominee de vergadering geopend had, begon Ds. Richters met Indonesië. Dit land, dat voor ons nog altijd nummer 1 is, kreeg dan ook veel belangstelling. De 5 miljoen christenen zijn veelal zeer actief, willen zelf zendingskerk zijn. Er zijn zovele mogelijkheden het evangelie uit te dragen. Men wil graag meer arbeiders en meer geld beschikbaar hebben om veel te kunnen aanpakken. Deze kerken hebben dan ook grote verlanglijsten voor wat ze nodig zouden hebben. Zeer belangrijk is kadervorming, meer en hogere scholen. De bestaande christelijke scholen hebben steun nodig, de onderwijskrachten worden niet of nauwelijks betaald.

Met het lectuurwerk gaat het niet zo best. Alles is ontzettend duur geworden, zodat er bijna geen uitgave kan verschijnen. Daarbij komt dat de gebouwen, die oud zijn en moeten verdwijnen, wegens uitbreiding afgebroken moeten worden. Dan te weten dat de lectuurdienst in Djakarta overal bekend is en hoog staat aangeschreven.

Er zijn ook lichtpuntjes: in de toekomst zullen meer scholen gesubsidieerd worden. De onderwijzers zullen het dan wat beter krijgen. De lectuurdienst mag mee profiteren van de actie “Brood voor het hart”, doch alles is lang niet toereikend. De kerken zelf doen veel, maar zijn arm. Daarom de vraag: help ons veel. Moeten we hen dan laten staan? De samenwerking der kerken is uitstekend, er wordt gewerkt aan de eenheid der kerken. De zegen op de arbeid wordt steeds gezien.

 

S. Corbijn