ZWO april 2021

Gepubliceerd op 1 april 2021 om 00:00

Toen het nog kon….

Landelijke zendingsdag op 10 april 2010 in Utrecht

Wat voor beeld heeft u bij zending? Met de bijbel onder de arm de rimboe in? In de 21e eeuw is zending niet meer wat het geweest is. Vandaag kunt u kennis maken met het eigentijdse zendingswerk, onder het motto: “ervaar zending van dichtbij”.

Er zijn ontmoetingen met sprekers uit de media, partners uit het buitenland, uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie, stafmedewerkers van het team zending en anderen.

De kernwoorden van deze dag zijn:

  1. Evangelie: lezen, uitleg van de bijbel op zo’ n manier dat het relevant is voor het leven van mensen van alle dag en voor de samenleving als geheel.
  2. Kerk: opbouwen van helende en levendige geloofsgemeenschappen die missionair en diaconaal in de samenleving staan.
  3. Bruggen: bouwen van bruggen tussen kerken, tussen gemeenschappen van verschillende religies en tussen etnische groepen ter wille van vrede en welzijn van alle mensen. Samengevat in geloven, gedragen worden en verbonden zijn.

Met deze kernwoorden kunnen we op ontdekkingsreis gaan, aldus de voorzitter. Voor we in groepsverband op reis gaan, eerst een gesprek van Kees Posthumus met mevrouw Kathleen Ferrier (CDA-lid) en Jan Greven (oud hoofdredacteur van Trouw). Mevrouw Ferrier is jarenlang werkzaam geweest in Chili en Brazilië. De kracht van zending is naast mensen staan. In mensen geloven, uitkomen voor wie je bent en wat geloven voor jezelf betekent. De heer Greven was werkzaam in Zambia in het theologisch onderwijs. In de loop van de jaren verandert er veel; van bijvoorbeeld geen telefoon tot internet. Veranderingen dragen bij tot cultuurverandering. Ook is van belang dat het Evangelie op Afrikaanse leest is geschoeid. Mevrouw Ferrier wil ons meegeven dat er meer aandacht nodig is voor de christen emigranten. Het blijkt dat ze maar moeilijk kerkgebouwen van de Protestantse kerken in Nederland kunnen gebruiken voor hun diensten. Verdraagzaamheid is nodig om met mensen van andere culturen te kunnen omgaan, ook, of juist op geloofsgebied. We geloven in dezelfde God.

Na deze gesprekken worden we uitgenodigd deel te nemen aan het wandel programma. In groepsverband met voorop de reisleider nemen we deel aan verschillende workshops, die in verschillende zalen gehouden worden. Onze workshop begint met:

  1. Wat is zending en hoe komen de projecten tot stand
  2. Is geld wel belangrijk. Ga uit van het opzetten van programma’ s, geef ze door, draag ze over
  3. Een volgende workshop gaat over bruggenbouwers. De familie Slop, woonachtig op Java en nu met verlof, is bezig met het opbouwen van vriendschap, elkaar leren vertrouwen, elkaar informeren over geloof. En met de opmerking: “laat de Javaan, Javaans christen zijn”.

De man uit Bangladesh is, nadat hij actief moslim was, nu christen geworden. Met andere gelovigen probeert hij zijn geloof te delen. Hij geeft cursussen over geloof. Er is zelfs een christelijke boekwinkel, en dat terwijl nog geen 1 procent christen is.

  1. De volgende workshop gaat over het instuderen van liederen voor de afsluitingsdienst, en invulling geven aan de voorbede, schriftlezing, meditatie, gedicht en zingen, wat door verschillende mensen wordt ingevuld.

Vuur: in ons brandt een vuur. Het is door God in Christus aangestoken. Aangeblazen door tal van mensen in ons eigen leven, inspirerende mensen. Een vuur dat met Christus begon. Een vuur dat nooit meer dooft. Dat vuur doorgeven en anderen er mee aansteken, dat willen we. En daarom: “kom o Heilige Geest, kom met grote kracht”.

Een inspirerende zendingsdag.

  1. Geloven in de boodschap die de bijbel ons geeft. Waarbij persoonlijk geloof heel belangrijk is.
  2. Gedragen worden, samen onderweg zijn en er niet alleen voor hoeven te staan.
  3. Verbonden zijn door bruggenbouwers te zijn, contact met anderen, naast elkaar staan, zending anders dan vroeger, ja, maar niet minder, mensen betrekken bij de Boodschap, delen met de ander, rekening houden met andere christelijke culturen.

Tot slot: een inspirerende zendingsdag die we jaren hebben moeten missen. Geloven kun je niet alleen, je hebt elkaar nodig. Zending staat weer op de plaats waar ze hoort. Opvallend dat jonge mensen zich hadden ingezet om ons te begeleiden op reis deze dag. En om voorlichting te geven over de vele onderwerpen. En de vele mensen die gekomen waren uit het hele land. Zending kreeg aandacht, samen op weg, belangrijk. Het is de Boodschap van het Evangelie: samen beleven, doorgeven en geloven in elkaar.

S. Corbijn

 

ZWO en aardappelen delen

“Wij delen geloof, wij delen de hoop, die wij ontvangen van God.” Zo begint het lied dat ons als ZWO-commissie zeer na aan het hart ligt. In deze tijd zonder kerkgangers is het moeilijk om geld in te zamelen. Je kunt niets uitdelen aan de kerkdeur, moeilijk informatie delen via een dienst. Maar wat gebeurde? ZWO Kleverskerke bedacht een aardappelactie en deelde dit idee met alle ZWO-commissies in de omgeving. Diverse boeren in Oostkapelle deelden gratis aardappelen. Gemeenteleden en dorpsgenoten in Oostkapelle deelden geld om deze aardappelen te kopen en/of om ze aan de voedselbank te geven. Wat zijn we daar blij mee!

In het volgende kerkblad wordt het definitieve resultaat van deze actie bekend gemaakt. Maar inmiddels zijn we de 1000 euro opbrengst gepasseerd en geven we boeren op Java, vrouwen in West Papoea en straatkinderen in Yogjakarta betere vooruitzichten. We kunnen de beoogde 500 kg aardappelen aan de voedselbank geven en daarmee mensen met te weinig inkomsten toch aan eten helpen. En we hoeven er zelf niet minder om te eten, sterker nog, we kunnen zelf ook elke dag aardappelen bij onze maaltijd nemen.

Er is veel nood in onze wereld en soms lijkt het onbegonnen werk om daar als kleine mensen iets aan doen. Het collecterooster van Kerk in Actie helpt ons, om daar overzicht in te brengen. Zo is er met Pasen een collecte voor kansarme zwarte jongeren in Pretoria (Zuid Afrika). Ook die verdienen onze steun. Maar als we moedeloos dreigen te worden van alle ellende, kunnen we denken aan de laatste regel van het geciteerde lied: “Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf. Totdat het een overvloed wordt. “ Daarvan hebben wij in de afgelopen periode met elkaar iets mogen zien.