Huiskamergesprekken Groene Kerk

Gepubliceerd op 28 maart 2018 om 10:35

Samenvatting van de verslagen huiskamergesprekken 2017-2018 'De Groene Kerk'.

Er zijn 2 huiskamergesprekken niet doorgegaan wegens afzeggingen, maar de rest had een goede opkomst van gemiddeld 7-8 deelnemers (5-12). De gastgezinnen waren telkens weer hartelijk, gastvrij en gul met iets lekkers bij de thee/koffie! De ontmoeting en het elkaar beter leren kennen is een waardevolle toevoeging naast andere activiteiten, zeer gewaardeerd.

De inhoud

Het thema is steeds in de breedte behandeld van de menselijke - tot de scheppingszaken. Die combi maakte het waardevol. Er was een (heel) klein aantal deelnemers bezorgd dat dit thema een ‘politiek zooitje’ kon worden, maar we deelden uiteindelijk gezamenlijk de christelijke en kerkelijke verantwoordelijkheid voor de schepping! Het ging in alle gesprekken om verkenning en bewustwording van de brede problematiek. Uitgangspunt blijft steeds dat we het begrip duurzaam zo breed mogelijk willen bespreken, zowel onze houding t.o.v. de schepping, de medemens en onszelf vanuit de Bijbelse opdracht dat heersen “dienen en bewaren” betekent en dat wij als mensen dus een opdracht hebben die ook rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid inhoudt.

 • Wij weten allemaal wat er moet gebeuren in onze maatschappij om de vervuiling tegen te gaan en duurzamer te leven. Wij willen ons meer bewust worden hoe onze huidige (luxe) levensstijl haaks kan staan op een duurzame (sobere) levenshouding en hoe we daarin verandering kunnen brengen. De mens is te veel op een voetstuk komen te staan boven de schepping.
 • We zijn ons bewust dat we meedoen aan de vervuiling als we producten van de landbouw eten die uit andere landen komen. Vervuiling door het vervoer over de weg en door de lucht. Beter is om groenten en fruit van het seizoen te eten die hier worden verbouwd. Ook minder plastic gebruiken bij de dagelijkse boodschappen kan een grote duurzame bijdrage leveren.
 • Ook het scheiden van afval kan een voorbeeld zijn voor de jeugd. Wat je van jongs af aan leert doe je vanzelfsprekend als je ouder wordt. Ook kunnen we ons nog herinneren dat op straat en in de natuur veel afval werd gegooid en mensen er verder niet bij nadachten. Nu is dat in de laatste decennia erg veranderd. Het is een bewustwordingsproces waardoor gewoonten veranderen. Dat kost tijd, maar veranderingen gaan wel door.

Kortom, de deelnemers waren het zeker eens over de meeste concrete verbeteringen en veranderingen in ons eigen (koop)gedrag. Onze houding ten opzichte van de natuur is gewoonlijk al vanuit ons geloof respectvol, maar je doet zo gauw mee met de gemakkelijkste gewoontes! Gelukkig konden we samen bestrijden dat onze bijdragen te klein zijn en dat de grote bedrijven en de regering het probleem maar moeten oplossen: elke druppel van ons kan de gloeiende plaat uiteindelijk afkoelen (2graden!).

 • Verandering van denken is nodig, illusies opgeven
 • Openstaan voor transitie
 • Samen op pad gaan en groeien
 • Elkaar stimuleren vol te houden

 

De ideeën en tips

 1. Verwarming overal (kerk en thuis) 1 graad lager (warme truienzondag)
 2. Meer samenwerken met duurzame organisaties
 3. Eigen verantwoordelijkheid: rentmeesterschap-moedeloosheid door de grootte van het probleem: begin klein, begin bij jezelf-olievlek-rolmodel als gemeente
 4. natuur en medemens-geef het door aan je eigen gezin-kleinkinderen-voorleven en doorgeven
 5. Minder auto en vliegtuig
 6. Houd een groen-spreekuur bij tuinaanleg leden+dorp
 7. Groene themawandeling voor iedereen + cursus groen-leven aansluitend
 8. Vooruit of terug: naar een soberder levensstijl
 9. Kerkgelden ALLEEN beleggen bij Triodosbank
 10. Groene kerkblad-pagina + blog (is er al: …watwedoen/groenekerk)
 11. Natuur-themafilm toevoegen
 12. Kinderen basisscholen naar Hof van Heden (gebeurt al)
 13. Beter afval scheiden in kerk en thuis en dorp
 14. Bewuster alle boodschappen FairTrade en Bio (EMTE-gesprek)
 15. Meer meedoen met isolatie, warmteboiler e.d. via Werkgroep Duurzaam Oostkapelle
 16. Milieuvriendelijk papier voor al ons kopieerwerk!
 17. Minder shampoo, allerlei HG-flesjes, pillen etc wegspoelen
 18. Samen kunnen we het verschil betekenen!!
 19. Organiseer gesprek/bijeenkomst over ecospiritualiteit
 20. Let beter op onze eigen watervervuiling: wc’s in de kerk betere doorspoeling (2 knoppen!)
 21. link naar sites over duurzaamheid/groene kerk over bv microplastic op onze website plaatsen
 22. Het zijn de kleine dingen die ‘t ‘m doen!
 23. een keer als onderwerp: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde