Een Bijenheuvel in de Hof van heden 9 maart 2018

Gepubliceerd op 13 maart 2018 om 19:33

‘Wat is dat een bijenheuvel? ‘, vroeg een voorbijgangster me die even kwam kijken die vrijdagmorgen. Dat is een aangelegde zandhoop, van speciaal rul Zavelzand gemengd met een beetje klei, waar diverse soorten Wilde bijen hun nestholletjes in kunnen graven.

Wat is dat een bijenheuvel? ‘, vroeg  een voorbijgangster me die even kwam kijken die vrijdagmorgen. Dat is een aangelegde zandhoop, van speciaal rul Zavelzand gemengd met een beetje klei, waar diverse soorten Wilde bijen hun nestholletjes in kunnen graven.

En ‘waar hep dat voor nodig meneer’ vroeg zij en voegde er aan toe dat ze liever niet te veel van die enge steekbijen dicht in de buurt had…

Het gaat om solitaire bijen: deze wilde bijen kunnen niet steken ! De situatie die je het meest tegenkomt is die waarbij verschillende bijen elk een nest naast elkaar maken. Deze nestjes kunnen bestaan uit een hoopje aarde waarin een trechtertje te zien is, maar het kan ook gewoon een gaatje in de grond zijn, soms zelfs verstopt onder een graspol. Het gaat dan om telkens één vrouwtje die een nestholte maakt en daarin het voedsel verzamelt voor haar nakomelingen. Wanneer deze nestingangen zich dicht bij elkaar bevinden kan het soms lijken dat er een grote kolonie actief is. Toch zal elk bijtje slechts gebruik maken van zijn eigen nestingang.

Solitaire bijen die vaak in gazons nestelen zijn onder meer de Grijze zandbij, de Grasbij, het Vosje, de Pluimvoetbij en de Grote zijdebij.

Al deze bijen zijn ongevaarlijk voor de mens en zullen ook geen agressief gedrag vertonen. Ze hebben een korte levensduur en zullen dus na enkele weken vanzelf verdwijnen. Bestrijding met spuitmiddelen van deze bijen kan potentieel schade veroorzaken aan spelende kinderen en huisdieren en wordt dus afgeraden.

 

In de Hof van heden hebben we nu een halve-maan-vormige zandheuvel gemaakt (4x2 m) van zo’n 60 cm hoogte. De kinderen van groep 6 (EbenHaezerschool) renden voortdurend van half 11 tot tegen 12 uur heen en weer met kruiwagens en emmers zand of klei. Hun enthousiasme was geweldig om te zien! Alle lof vooral voor de meiden, waarvan wij dachten dat die misschien wel met 3 of 4 samen een zware kruiwagen moesten rijden, maar nee, in het begin was het even uitproberen maar al snel bleek dat alle meiden in hun eentje zo’n zware vracht konden versjouwen!! Hulde aan hen op de dag na Vrouwendag! En het leuke werd met het nuttige verenigd, omdat op de terugweg naar de grote hoop zand bij de ingang, zij in de kruiwagen konden zitten! Maar ook the boys lieten zich niet onbetuigd, de jassen gingen uit en de gezichten werden rood van inspanning, goed werk jongens!

 

De bijenheuvel is zo’n 4 m. lang en 2 m. breed met een hoogte van 60-80 cm. Vooraf hebben we een stevige kleirug tegen een rijtje paaltjes gemaakt aan de buitenkant, zodat het zand niet wegwaait of wegregent of er met mountainbikes overheen wordt gereden. Vlakbij is er nu een paal met infobordje neergezet. Naast de bijenheuvel zijn 2 Wilgen geplant, die een belangrijke nectarbron vormen voor de bijen als zij in bloei staan. In een van de volkstuinen wemelt het altijd van de wilde bijen op de bloeiende bloemen, dus dat gaat wel goed komen denken we. Komt u allen dit voorjaar maar eens kijken hoe het er voor staat, WELKOM!

 

Ik was geheel in toepasselijk groen gekleed die ochtend en mocht de schoolkinderen iets serieus vertellen over de onmisbaarheid van wilde bijen. Ik noemde het bestuiven van bloem naar bloem en dat daar zaadjes van komen; en dat 80% van onze groenten en fruit afhankelijk is van die bestuiving. Dus zonder bijen geen groente of fruit voor ons, zo zijn ook wij weer afhankelijk van die bij! Maar: helaas zijn deze bijen in gevaar! Ik noemde 2 problemen, waarvan de schoolkinderen er slechts 2 hoefden te onthouden: 1e.het vergif-spuiten en 2e. te weinig goede nestplekken. En daarvoor waren we hier vanmorgen bijeen, om de bijen te redden!

 

Toen de genoemde voorbijgangster weer vertrok, zei ze nog: “ik kom net van Seroos waar ze er ook zo een aanleggen, maar deze bijenheuvel ziet er wel wat professioneler uit…!” Dank voor dat compliment mevrouw.

 

Klik hier voor de foto's