Gezond en biologisch voedsel

Gepubliceerd op 8 februari 2018 om 19:51

Gemeente Veere gaat samen met Noord-Beveland aan de slag de komende 3 jaar met meer regioproductie van ons eten: een goede zaak. Gezond Voedsel Dichtbij voor Zeeuwen & toeristen door samenwerking van burgers en boeren. In de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (febr.) werd het hoe en wat doorgesproken van dit project en kwam de vraag boven of er nu eigenlijk wel verschil is tussen gezond voedsel en bio-voedsel.

Als linke groene google ik meteen de definitie van biologisch, die begint met de opmerking dat ‘biologisch niet in een paar woorden is te vatten, dat hangt dan af van de productgroep…”, tja, hoe zeg ik het dan in een zo kort mogelijke column? Maar de definitie zelf zegt dan : “Het milieu wordt gespaard, biodiversiteit bevorderd, natuurlijke hulpbronnen in stand gehouden, kringlopen bewaard, dierenwelzijn gerespecteerd, het platteland leefbaar gehouden, en consumenten verwend met voeding die met natuurlijke ingrediënten en procedés is vervaardigd.”

Je zou ook kunnen beginnen, voor dat onderscheid tussen de definitie van ‘gezond’ (volgens de schijf van 5) en van bio, met wat bio NIET is: geen agro-monoculturen, geen transport van ver met CO2-uitstoot, geen ‘bio’-industrie (verwarrend woordgebruik voor megastallen), e.d. Regioproductie is m.i in ieder geval iets van dichtbij met (hopelijk) een poging om boeren een eerlijke prijs te kunnen betalen. Omdat daarbij het ketenbeheer (van land tot op je bord) kleiner is dan bij sperzieboontjes uit Israel of Ethiopie, is er winst voor de CO2-compensatie. Als groot landbouwexportland gaat meer dan 75% van onze agroproducten naar het buitenland, terwijl we zelf ongecontroleerde producten importen uit landen waar de gezondheidsregels niet zo streng zijn als bij ons! Van de zotte in feite, maar handel is handel, zo luidt het motto in die bubble. In mijn groene bio-bubble denk ik vanuit ecologie richting onze gezondheid, en die valt ook moeilijk te definiëren want die bestrijkt vele levensterreinen. Ik citeer : “De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, gewassen en dieren. Gezond is niet een kwestie van niet-ziek, maar het continu werken aan fysiek, mentaal, sociaal en ecologisch welbevinden. Daarom ook worden in de biologische landbouw kunstmest, diergeneesmiddelen en additieven die gezondheidseffecten zouden kunnen hebben zoveel mogelijk vermeden.” (www.bionext.nl). Zoals we in onze fractie de ‘BLUE_ZONES” willen gaan promoten ! Er worden internationaal 4 kernwaarden geformuleerd voor biologisch : gezondheid, ecologisch, fair/eerlijk, verantwoordelijk (ethisch).

Welnu, deze principes zijn vaak ver te zoeken in wat de gangbare mainstream van agroproductie is geworden. Boeren hangen in feite aan 2 draadjes, nl. van de bank en van de groothandel. En dan met de illusie dat je zelf een groot stuk familieland bezit. Jonge ondernemers zien gelukkig soms kans hieruit te ontsnappen maar dat is economisch niet makkelijk. Wereldwijd is MONSANTO een grote agro-jongen, die boeren in vele landen in de tang heeft met gentech-zaden die onvruchtbaar zijn. De boer kan daarom niet langer zaad uit eigen voorraad nemen voor volgend jaar, maar moet inkopen bij de grote baas. Nu Monsanto en Basf willen fuseren ontstaat de grootste producent ter wereld van zowel gewassen als bijbehorende spuitmiddelen… en hier in ons land moeten nu zelfs onze drinkwaterbedrijven protesteren tegen het gebruik van fipronil, wat in ons grondwater is terecht gekomen (naast onze eieren). De afgelopen 20 jaar heeft de grote agro-industrie wereldwijd haar web geweven van (eigen-)belangen, lees ‘de aandeelhouders’. En heel langzaam wordt ons landbouwlandje ‘ongezond’, op alle leefgebieden zelfs. Dat moet en kan anders. Wij willen liever dat boeren en ondernemers gezonde Zeeuwse producten in de markt (kunnen) zetten en niet fnuikend hoeven te praten over die groene bio-bubbels. Regioproductie is een kans om eindelijk echt goed en gezond voedsel te consumeren, ook met adressen in ons dorp Oostkapelle! Laten we dat dan ook samen doen. Doet u mee?

 ...