Verslag landelijke Groene Kerkendag 7 oktober in Amersfoort

Gepubliceerd op 7 oktober 2017 om 12:00

Uw groene correspondent uit Oostkapelle is na onze aanmelding in februari j.l benaderd met de vraag of ik iets wil vertellen over het gelopen proces als groene kerk op deze landelijke dag. Tuurlijk! Klik op de kop van dit artikel en lees meer!

Dus bereid ik een lange lezing voor, maar als er in september al 40 nieuwe groene kerken zijn aangemeld, moet dat ingekort worden tot een paar minuten, logisch. Het is al de 6e keer dat deze dag wordt georganiseerd en het thema is ‘groen & eerlijk’.

Er zijn zo’n 300 mensen aanwezig als ik iets te laat na 10 u. aanschuif na de lange rit. Er zijn 4 sprekers gepland over ‘het verband tussen consumptie en schepping’, over ‘een eerlijke prijs voor producten’,  over ‘God in de supermarkt en FairTrade’ en tot slot over ‘het beïnvloeden van een rechtvaardige keten van beheer’. De eerste spreekster is een jonge dame Martine Vonk die toch al doktor is in ethiek. Zij vertelt enthousiast over de huidige klimaatveranderingen en de positieve trends om onze uitstoot te verminderen: naast auto’s en industrie is de doorslaggevende factor onze alledaagse boodschappen! Schrikken dus. Enorme invloed ten gunste van onze impact op de aarde heeft het kopen van de juiste, eerlijke producten en dan m.n het (niet-)eten van vlees: 1 dag minder in de week en je spaart al een heleboel CO2-uitstoot op jouw ‘voetafdruk’. M.n. noemt zij de grote agro-industrie wereldwijd die ‘verkeerde structuren’ heeft georganiseerd om zodoende monopolyposities te creëren ten gunste van de aandeelhouders en ten koste van arme boeren. Zo is een relatie gegroeid met sociale armoede!

Tweede spreker is de directeur van ‘True Price’ Adrian de Groot Ruiz (PhD in economie) die een veelgevraagd spreker is wereldwijd. Hij wedijvert er voor dat bedrijven en kerken zich bewust worden van “de verborgen kosten” van koopwaar. Zijn bedrijf probeert op de prijskaartjes in de supermarkt ook die kosten te gaan vermelden. Eerlijke prijzen schelen soms maar weinig met de huidige gelukkig, maar geven de boeren wat hen toekomt! Maar niet alle bedrijven zijn geïnteresseerd in de gevraagde transparantie van hun handelsketen. De derde spreker, na een muzikaal optreden, is Jochum Veerman van FairTrade (drs. in milieugeografie). Van oudsher is dit een kerkelijk initiatief (Max Havelaar) en vecht nog steeds voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor basisproducenten. Alle FairTrade-producten met dit label voldoen aan  de internationale criteria van eerlijke prijs en milieubelasting. Hij vraagt de groene kerken om op te letten op ons koopgedrag. Tot slot van de dag is de laatste spreker Antonie Fountain, directeur van de koepel VOICE de gezamenlijke eerlijke chocolade-branche. Er is in ons land vrijwel geen on-eerlijke chocolade meer verkrijgbaar, meldt hij als goede nieuws! Hij verdedigt de stelling dat eigenlijk themadiensten uit den boze zijn, want een thema moet doorwerken als een zuurdesem in alles wat we doen en laten!

Al met al heeft de organisatie (KiA, Tear & Micha) een serie kwalitatieve mensen ingehuurd, die beter overzicht en inzicht hebben in wereldwijde ontwikkelingen en cijfers. Hulde! Het inspireert en motiveert om door te gaan en meer te doen en om inderdaad de noodklok te luiden voor de schepping. Onze gedragsverandering, o.a. qua boodschappen is lastig te bewerken, maar is beter op bepaalde momenten zoals een schok (ijsberen-noordpool), of bij life-events als geboorte of overlijden, maar ook, en dat deden wij aansluitend bij onze Scheppingszondag op 8.10 , bij meditatieve momenten. Dat stemt tot nadenken en heer Bommel zou aan Tom Poes vragen “verzin een list jongeman”. Als laatste wat opviel: deze beweging van groene kerken (nu al bijna 200) is ontstaan vanuit de conservatieve kant van de PKN en in goed harmonie uitgevoerd door ook progressieve kerkleden in ons land! Samenwerking is de sleutel!!!