Solidariteitskas

In september hebben alle gemeenteleden een brief gekregen met het verzoek om bij te dragen aan de Solidariteitskas. Van harte hoop ik dat u positief in zult gaan op dit verzoek.

De landelijke PKN heeft een noodfonds opgericht om protestantse gemeenten in nood door het corona-virus bij te staan. En onze plaatselijke Kerkrentmeesters vragen om een extra bijdrage om het tekort aan inkomsten in Oostkapelle te dekken.

Geeft u ook de voorgestelde € 50,-? Alleen samen komen wij eruit!