Informatie over het coronavirus en de kerk

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Bekijk de richtlijnen en lees meer over de invloed van het coronavirus op de kerkelijke activiteiten. Vanaf 20 februari weer zonder beperkingen.

 

Vanaf 20 februari 2022

Ook voor de kerkgang komen de corona richtlijnen te vervallen.

Het Kabinet heeft besloten om de corona richtlijnen grotendeels los te laten omdat de ontwikkelingen rond de pandemie dit toelaat. Het brengt voor het kerkbezoek dat we bij binnenkomst van de kerk geen mondkapje hoeven te dragen (het mag wel natuurlijk), we zelf weer een zitplaats kunnen kiezen en het aanhouden van de 1 ½ m afstand komt te vervallen. Voor de kerkbezoekers die deze afstand nog graag willen aanhouden reserveren we voor en achter in de kerk enkele rijen stoelen.

Ook kunnen we tijdens de diensten weer de gebruikelijke liturgie volgen en zijn er geen beperkingen meer voor het aantal liederen dat we tijdens de dienst zingen. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Zo hopen we ook het voor ons zo vertrouwde kerkelijk leven op te pakken.

Vanaf 30 januari 2022

Weer kerk met kerkgangers

Eredienst

Deze week heeft het Kabinet de richtlijnen rond de corona pandemie verruimd. Dat biedt voor ons ook weer de mogelijkheid om stappen te zetten. Daarom is het vanaf zondag 30 januari 2022 weer mogelijk om kerkdiensten te houden met bezoekers in de kerk. Tijdens de dienst houden we voorlopig vast aan het zingen van een beperkt aantal liederen. De kinderen van de nevendienst zijn ook weer welkom in de kerk en gaan niet direct naar de Jeugdzolder. Tijdens de dienst zal de lector de schriftlezing verzorgen. Natuurlijk houden we dan nog steeds rekening met de corona richtlijnen (1,5 meter afstand houden, bij het lopen in de kerk een mondkapje dragen, een zitplaats toegewezen krijgen). De hoofdregel blijft ook van kracht: voelt u zich niet fit, dan is het advies om thuis te blijven. Helaas is koffiedrinken na de dienst nog niet mogelijk. 

Andere kerkelijke activiteiten

Ook de overige activiteiten en bijeenkomsten kunnen weer van start gaan. Dat geldt voor het weer bij elkaar komen voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook dan zijn de genoemde corona richtlijnen van toepassing en de richtlijnen voor het maximum aantal bezoekers per vergaderruimte. De leden van het projectkoor krijgen een uitnodiging voor de repetitie avonden van het koor. 

Tot 29 januari 2022

Géén fysieke bijeenkomsten

Het moderamen heeft in overeenstemming met de kerkenraad van de PG Oostkapelle besloten om alle fysieke bijeenkomsten nog voorlopig te annuleren, in ieder geval tot 29 januari 2022, mogelijk langer. Het moderamen besluit op woensdag 26 januari hoe verder nà 29 januari. De reden is helder: voorzichtigheid en preventie tegen de verspreiding van het corona-virus.

Dit betekent onder andere ook dat voor het tweede jaar op rij, de V&T Wandeling op zondag 23 januari 2022 niet doorgaat. Ook het Huiskamergesprek van maandag 24 januari 2022 gaat niet door.

Tot 22 januari 2022

Géén fysieke bijeenkomsten

De kerkenraad van de PG Oostkapelle heeft besloten om alle fysieke bijeenkomsten nog voorlopig te annuleren, in ieder geval tot 22 januari 2022, mogelijk langer. Het moderamen besluit op maandag 17 januari hoe verder nà 22 januari. De reden is helder: voorzichtigheid en preventie tegen de verspreiding van het corona-virus.

Dit betekent onder andere ook dat voor het tweede jaar op rij, de V&T Gebedsavond met ds. Kees de Putter op maandag 17 januari 2022 niet doorgaat én ook het V&T bezoek aan de Zeemanskapel bij ds. Pascal Handschin op woensdag 19 januari 2022 niet doorgaat.

Vanaf 20 december 2021

Voorlopig alleen digitale kerkdiensten

Als gevolg van de ernst en de snelle verspreiding van de omikron variant heeft het kabinet een lockdown afgekondigd. Als kerkenraad zien we ons nu genoodzaakt om in lijn met het kabinet te handelen.

Voor ons brengt het mee dat we voorlopig, in ieder geval tot en met 14 januari 2022, geen kerkdiensten houden met kerkbezoekers. De kerkdiensten zijn natuurlijk wel digitaal te volgen.

Hoe vervelend we dit bericht ook vinden we hopen toch dat we in verbondenheid met elkaar de digitale diensten samen te kunnen vieren.

Ook de openstelling van de Dorpskerk op woensdagmiddag 22 december komt zo doende te vervallen.

Vanaf december 2021

Nu de richtlijnen rond de coronapandemie weer zijn aangescherpt door het Kabinet, blijven we als kerkenraad de voorzichtige lijn volgen.

Voor de erediensten houdt het in dat deze gewoon kunnen doorgaan (omvang van de Zionskerk biedt voldoende ruimte om maximaal 100 kerkgangers per dienst toe te laten). Verder:

-geen corona toegangspas /app gebruiken bij eredienst;

-afstand houden = 1 ½ meter, (2 stoelen);

-geen registratie bij binnenkomst, wel plaats toewijzen (placeren);

-tijdens het lopen in de kerk, mondmasker dragen;

-voldoende ventileren.

Voor het zingen vinden we dat het aantal te zingen liederen beperkt moet worden tot 4 liederen en per lied één strofe. De bemoediging en het Onze Vader spreken we daarnaast gezamenlijk uit.

Na 17.00 uur houden we in lijn met het advies van de PKN geen kerkdiensten. Dit houdt in dat de Kerstnachtdienst en de Oudejaarsavonddienst digitale diensten zijn zonder kerkgangers. De overige kerkelijke activiteiten kunnen alleen digitaal plaatsvinden.

Voor het kerkelijk bezoekwerk is het dringende advies om zo min mogelijk gemeenteleden persoonlijk te bezoeken. Vindt er bezoek plaats dan alleen met wederzijdse instemming. Bijzondere omstandigheden daargelaten.

Maatregelen vanaf 7 november 2021

Deze week heeft het Kabinet de richtlijnen rond de corona weer aangescherpt. Dat heeft ook gevolgen voor onze erediensten en andere kerkelijke activiteiten.  Vanaf aanstaande zondag gelden de volgende regels:

Erediensten

-voor het bijwonen van de eredienst is het niet nodig een corona toegangsbewijs of de corona app(QR-code) te laten zien;

-we houden consequent de 1,5m afstand aan;

-tijdens het lopen binnen de kerk dragen we (weer) een mondkapje;

-na de dienst drinken we (voorlopig) geen koffie meer.

Voelt u zich niet fit, dan is het advies om thuis te blijven.

Andere kerkelijke activiteiten

Voor de overige kerkelijke activiteiten volgen we de richtlijnen van het Kabinet. Omdat gevaccineerden ook besmet kunnen zijn of besmetting kunnen overdragen, nemen we als kerkenraad onze verantwoordelijkheid door voor andere kerkelijke activiteiten te gaan werken met het corona toegangsbewijs of de corona app. Bij de toegang tot kerkelijke activiteiten, anders dan de eredienst, vindt een controle plaats.  Heeft u moeite met het aanvragen van het corona toegangsbewijs of downloaden van de corona app, dan kunt u voor hulp contact opnemen met uw wijkmedewerker. Ook voor deze activiteiten geldt dat bij de loopbewegingen in de kerk het dragen van een mondkapje verplicht is.

Overzicht met maatregelen

1 -Corona app of geen app = geen toegangsbewijs -Afstandsnorm van 1,5 meter komt te vervallen Afstand houden = afstand houden om als open kerk te kunnen functioneren We blijven de beleidslijn van PKN en CIO volgen. Dat houdt concreet in: -geen corona toegangspas /app gebruiken bij eredienst (wel bij andere kerkelijke activiteiten) -wel afstand houden, gepaste afstand (2 stoelen) -geen registratie meer, wel plaats toewijzen (placeren) -geen plaatsen reserveren voor degenen die 1,5 m in acht willen nemen (ongewenste neveneffecten) -tijdens het lopen in de kerk, mondmasker dragen
2 Gepaste afstand, 2 (het veilige gevoel) -twee stoelen tussenruimte aanhouden
  Plek voor degenen die willen vasthouden aan 1,5 meter -niet doen vanwege ongewenste neveneffecten en praktische onuitvoerbaarheid
3 Ventilatie, Zionskerk en Dorpskerk = dringend advies van de PKN Ventilatie Zionskerk is op orde. Die voor de Dorpskerk is in onderzoek
4 Geen registratie, wel placeren Placeren
5 Aantallen kerkbezoekers. Voor Zionskerk maximaal 100, Dorpskerk maximaal 40
6 Zingen (los van Bemoediging, Onze Vader en Amen) Zingen 4 liederen met twee strofes is de richtlijnen (soepel toepassen)
7 Loopbewegingen beperken. Met uitzondering van Avondmaal
8 Geen gastheer – vrouw gelet op placeren Nog geen gastheer/vrouw
9 Lector  Gemeentelid weer vragen lector te zijn. Voor in de kerk zitten. Lector vragen via rooster
10 Kinderen weer in de kerk. Kinderen kunnen weer in de kerk en tijdens de dienst naar de nevendienst
11 Koffiedrinken Voorlopig geen koffie drinken na de dienst.
12 Autodienst per oktober starten Weer opstarten + mondmasker (mits voldoende vrijwilligers)
13 Bloemengroet bezorgen door gemeentelid Ouderling van dienst gaat gemeentelid weer vragen bloemen te bezorgen
14 Niet meer bezorgen nieuwsbrief, levert dat problemen op? Geen reacties ontvangen
15 Oostkappel zingt In de Zionskerk, maximaal 4 liederen met 2 strofes
16 Routekaart vervalt basisregels blijven gelden: -handen wassen -geen handen schudden -niet hoesten -bij twijfel thuisblijven  
     
17 Rouwdiensten Voor Zionskerk max 100 en Dorpskerk max 40. Geen koffiedrinken na uitvaart in kerk. = horeca-activiteit). Uitvaart onder regie uitvaarleider omdat kerk verhuurd wordt. Toezicht door koster in en na overleg met uitvaartleider. Tijdens consistorie gebed maximaal 6 personen aanwezig.
18 Vergaderingen en V en T activiteiten Kunnen plaatsvinden op 1,5 m.  Kleine ruimtes max 6 bezoekers, anders in zij-zaal Zionskerk of kerkzaal. Geen koffie en thee
19 Bezoekwerk Bezoek als dat op prijs wordt gesteld, vooraf afspreken en afstand houden
20 Projectkoor Half uur zingen en afstand van 1,5 m Geen koffie en thee na afloop
21 Taizé Placeren, afstand houden, in Zionskerk
22 Groot huisbezoek Vinden plaats in de kerk
23 Levende adventskalender Beslissing Kabinet 17 november afwachten, maar we houden rekening met woensdagmiddag openstelling Dorpskerk
24 Corona toegangsbewijs Vanuit de wijkteams zo nodig actief gemeenteleden helpen met verkrijgen van toegangsbewijs/QR code

ON-LINE KERKDIENST

De kerkdiensten kunnen fysiek worden bijgewoond, maar blijven ook online thuis te volgen via internet. De beelden van de kerkdienst komen via de camera rechtstreeks bij u thuis. Via onze eigen website pgoostkapelle.nl wordt u verbonden met de site van KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de dienst van dat moment of op de vooraf opgenomen kerkdienst. Let op: kies hier de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft!

Protocol kerkelijke activiteiten en gebruiksplan

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. Het is vastgesteld door de kerkenraad van de PGO en in oktober 2020 geactualiseerd.


Digitaal koffiedrinken

Het staat al in de hoofdstukken aan het begin van de Bijbel: ‘God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Genesis 2,18). Mensen zijn sociale wezens, we hebben behoefte aan contact met anderen.

Het corona besmettingsgevaar zet deze levensbehoefte op zijn kop. De landelijke PKN geeft als aanwijzing, zeker met de dreiging van de Britse corona variant, om alle soorten fysieke ontmoetingen in de komende weken zoveel mogelijk achterwege te laten.

Daarom willen we op zoek naar een alternatief. Het kan dus niet: gezellig samen koffiedrinken in een zaaltje. Maar wat wel kan, is digitaal koffiedrinken. In vele kerkelijke gemeenten is het al een vaste activiteit. Je zet thuis je eigen bakje koffie en je neemt via pc, laptop of tablet deel aan een digitaal online gesprek met elkaar.

Zullen we het ook eens proberen?

Wie doet mee? Geef je op bij ds. Beukenhorst, die een uitnodiging zal sturen, tel. 586648 of  beukenhorst@zeelandnet.nl

Collecteren   

Aan de uitgang bij elke kerkdienst, staan telkens twee collectemandjes, denk er aan bij het naar buiten gaan. Als u niet naar de kerkdienst komt en toch een gift wil overmaken, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de

Diaconie Oostkapelle: NL45 RBRB 0845 0168 57

Voor giften voor onze eigen Protestantse Gemeente Oostkapelle, maakt u gebruik van het rekeningnummer van onze

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0375 5191 57

 

V en T: Leerhuis on-line

Vele activiteiten uit het gele V & T boekje kunnen niet doorgaan. Ook hier zoeken we nu naar alternatieven. In de eerste maanden van 2021 hadden we een Leerhuis gespreksgroep gepland over het thema ‘Vreemd en bizar’ – over lastige Bijbelverhalen die lijken in te druisen tegen onze normen en waarden, wat moeten we ermee? We behandelen dit aan de hand van een boekje geschreven door ds. Piet Schelling. Vorig jaar hebben we een aantal hoofdstukken besproken en die uitleg en gesprekken waren voor velen verhelderend en positief. Nu willen we nieuwe hoofdstukken bespreken, dus ieder die dit wil kan nu aansluiten.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief blijven we voorlopig bezorgen, maar alleen nog bij degenen die echt geen aansluiting hebben op internet, en de nieuwsbrief niet via tablet of smartphone kunnen lezen.

Huiskamergesprekken

De huiskamergesprekken kunnen niet bij gemeenteleden thuis plaatsvinden, maar organiseren we in het PKC en Zionskerk.


Bezoek? Ja, mits

Het blijft voorlopig: Ja, mits. Voorzichtig en met beleid kunnen er bezoeken bij gemeenteleden thuis worden afgelegd – als belangrijke eigenschap van onze kerkelijke gemeente. Bezoek? Het is niet ‘nee’, het is ook nog steeds niet ‘ja’, het is nog wel: ‘ja, mits’. Maar niemand kan worden verplicht: de dominee, de ouderling, de pastoraal medewerker, de bezoeker moet het zelf willen. En ook wie bezocht wordt moet het natuurlijk willen. Bij klachten wordt er geen bezoek gebracht. De 1,5 meter regel blijft bestaan, het liefste buiten, zeker ook binnen. De huiskamers worden vooraf goed gelucht / geventileerd en iedereen let op de hygiëneregels. Zo kan er weer van harte pastoraat en bezoek zijn, maar wel: ja, mits.

Projectkoor nieuw liedboek

Helaas is het nog niet aan de orde: de repetities met het Projectkoor Nieuw Liedboek. Diverse koorleden hebben aangegeven nog niet samen te willen zingen, om risico’s te vermijden. We stellen de eerste repetitie uit tot nader bericht.

Naar de pagina van het projectkoor nieuw liedboek

Inloophuis   

De maandelijkse inloop en koffiemorgen in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de Pourckstraat 2 stopt voorlopig. De reden is duidelijk: door de preventieve maatregelen tegen de corona-besmetting moet er afstand worden gehouden – en dat maakt ontspannen ontmoeten moeilijk. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer. De gastvrouwen Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse houden u op de hoogte.

Kerkdiensten in Simnia

In het verzorgingshuis Simnia in Domburg zijn er kerkdiensten op de 1ste, 3de en 5de zondagavond van de maand, dus op zondagen 1, 15 en 29 augustus, telkens om 18.30 uur.

Voorzichtigheid blijft geboden en de regels van kracht. We worden hierbij begeleid door een zorgmedewerker van Simnia, die bij elke dienst aanwezig is.

De predikant en voorganger in augustus zijn:

zondag 1 augustus – ds. A.C. den Hollander

zondag 15 augustus – ds. A.C. den Hollander

zondag 29 augustus – dhr. C. Simons

 

Een citaat ter overdenking

“Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”.

[Koning Willem-Alexander]