Home » Informatie over het coronavirus en de kerk

Informatie over het coronavirus en de kerk

Gepubliceerd op 20 juni 2020 om 00:01

Lees hier meer over de invloed van het coronavirus op de kerkelijke activiteiten.

 

Protocol kerkelijke activiteiten en gebruiksplan kerkgebouwen Protestantse Gemeente Oostkapelle gedurende de controlefase van de Coronacrisis

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

 

Vastgesteld door de kerkenraad van de PGO op 17 juni 2020.

Klik hier om het gebruiksplan te zien

Preventieve maatregelen

Gezien de preventieve maatregelen van de overheid en het aanvullend advies van het dienstencentrum van de PKN, hebben wij voor de Protestantse Gemeente Oostkapelle besloten om alle activiteiten en kerkdiensten in maart en april 2020 te schrappen.

Alternatieve mogelijkheden

Wij vinden het als kerkenraad in deze onzekere tijd gewenst om vanuit het Woord van God hoop en troost te bieden en met elkaar onze zorgen te kunnen delen. Dat kan op verschillende manieren:

  • wekelijks door een zondagochtend-wijding door onze eigen predikant ds. Ph.A. Beukenhorst. Hij gaat voor in een korte wijding, zonder kerkbezoekers. Die is wekelijks vanaf de zondag te beluisteren via kerkomroep.nl en deze website.
  • op zondagmorgen is op de tv een kerkdienst te volgen om 09.20 uur op NPO 2 vanuit de Protestantse Kerk;
  • vanuit de classis Delta is het initiatief genomen voor het wekelijks uitzenden van een dienst, ook zonder kerkbezoekers, via de website: www.gelovenindedelta.nl.

Pasen

Het gaat jammer genoeg niet door, de telkens weer mooie Paasvroegdienst op Eerste Paasdag, om 6 uur om het Paaslicht en de nieuwe Paaskaars binnen te brengen. En ook gaat, ondanks de reeds gemaakte plannen,  de hartverwarmende Nederlands-Duitse Paasdienst niet door.

In de week vóór en met Pasen zelf, organiseren we gezamenlijke kerkdiensten samen met de Protestantse Gemeenten uit ons Cluster Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle. Deze gezamenlijke kerkdiensten worden gehouden vanuit de enige kerk met beeldverbinding: Westkapelle.

De diensten zijn te volgen niet via kerkomroep.nl, maar wel via kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de gewenste datum aanklikken.

Overzicht van de kerkdiensten

Nieuwsbrief wordt tijdelijke zondagsbrief

Nu we geen kerkdiensten kunnen houden vinden we als kerkenraad belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden van wat er speelt, wat ons bezighoudt en ons te bemoedigen. Vandaar dat ds Beukenhorst een tijdelijke zondagsbrief heeft samengesteld. Geef uw gegevens door als u deze wilt ontvangen. Onderaan deze pagina leest u hoe u dat kunt doen. De tijdelijke zondagsbrief staat ook - zonder pastorale berichten - op pagina Nieuwsbrief op deze website.

Klokken luiden

Ook al zijn er helaas voorlopig geen kerkdiensten, op zondagmorgen zullen de kerkklokken van de protestantse Dorpskerk blijven luiden, als teken van onze niet ophoudende kerkelijke aanwezigheid. Het is ook een roep en herinnering om wekelijks even tot bezinning te komen en wat ons betreft Gods Woord te lezen en er naar te luisteren.

Op woensdagavond 1 april 2020 luidden de klokken extra, om een teken en boodschap van bemoediging, troost en hoop te verspreiden. Dit is een initiatief van de Raad van Kerk in Nederland en klonk vanuit heel veel kerklokken in Nederland op de woensdagavonden 18 en 25 maart en dus nogmaals op 1 april 2020.

Activiteiten gestopt?

Niet enkel de kerkdiensten, maar ook alle andere kerkelijke activiteiten zijn voorlopig stopgezet. Geen jeugdkerk en geen catechesegroep. Geen activiteiten uit het gele Vormings- & Toerustingsboekje. Geen film en geen zangrepetitie van het Projectkoor. Geen Inloopochtend en geen Seniorenmiddag. Alles, het hele kerkelijke en maatschappelijke leven lijkt wel stopgezet.

Maar misschien biedt dit ook nieuwe kansen. Meer tijd voor persoonlijke bezinning en meditatie. Meer tijd voor gebed en het zelf persoonlijk zoeken naar God. Het 40-dagen-boekje dat werd uitgereikt, kan hierbij volop van dienst zijn om u op weg te helpen. En blijf ook denken aan het spaardoosje van de ZWO-commissie om mensen in dubbele nood, in Nederland en in het buitenland nabij te zijn.

Pastoraat

Vanuit het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland is als advies en richtlijn gegeven om voorlopige alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden’. De bezoeken aan huis door onze kerkelijke wijkmedewerkers, de pastoraal medewerkers, ouderlingen en dominee worden daarom nu vervangen door telefoongesprekken en contacten via e-mail of app-berichten op de mobiele telefoon. De reden is duidelijk: preventie tegen de verspreiding en besmetting met het coronavirus.

Ieder die de behoefte heeft voor een gesprek kan ook zelf contact zoeken met een bezoeker, pastoraal medewerker, ouderling of de dominee. We staan in deze tijdens meer dan ooit open om elkaar tot steun te zijn. Belt u zelf ook eens naar iemand? 

E-mailadres of gewoon adres

Tijdens deze ingrijpende corona crisis, waarbij ons wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven en er geen momenten van samenkomst zijn, willen we toch kunnen blijven communiceren.

Wie thuis beschikt over internet, is de digitale weg een goede communicatiemogelijkheid. Daarom willen we met enige spoed  zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen van de leden van onze Protestantse Gemeente te Oostkapelle. Geeft u die door? Als u niet over een e-mail beschikt en u wenst wel schriftelijke informatie te blijven ontvangen, geeft u dat ook door?

Concreet dus hierbij de oproep om uw e-mailadres door te geven aan onze scriba Ron Waverijn, via info@pgoostkapelle of om aan te geven dat u geen e-mail hebt, maar wel schriftelijke informatie wil: bel Ron Waverijn telefoon 582119 of bezorg een briefje aan het adres: Poolsterstraat 6. Alvast veel dank voor uw medewerking

Een citaat ter overdenking

“Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”.

[Koning Willem-Alexander]

 


«   »