Home » Wat we doen » Kerkdiensten » Projectkoor Nieuw Liedboek

Projectkoor Nieuw Liedboek

Geen repetities

Helaas is het nog niet aan de orde: de repetities met het Projectkoor Nieuw Liedboek. Diverse koorleden hebben aangegeven nog niet samen te willen zingen, om risico’s te vermijden. We zingen dus niet op 1 oktober 2020 en we stellen de eerste repetitie uit tot nader bericht.


Elke donderdagavond oefenen en zingen ca. 30 leden en vrienden van onze protestantse gemeente samen liederen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” dat in 2013 werd geïntroduceerd.

Het Projectkoor Nieuw Liedboek staat onder leiding van dirigente Stoffelien Cool-Korporaal en wordt begeleid door de vaste organist/pianist Rinus Jobse. Het doel van het Projectkoor is om vertrouwd te raken met de grote diverse liederenschat uit het huidige Liedboek en om de gemeente tijdens de zondagse kerkdienst te helpen bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Vaste repetitieavond: donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur, in de protestantse Zionskerk.