Home » Jeugd » Jeugdclubs

Jeugdclubs

De jeugdclubs bestaat de laatste jaren uit 2 groepen. Club 1 is groep 3,4 en 5 van de basisschool. Club 2 is groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
De kinderen komen 1 keer per 14 dagen, een uurtje, naar de jeugdzolder om met elkaar na te denken over God en sociale en maatschappelijke onderwerpen die erbij horen.
Vooral bij de jongste groep wordt er naar aanleiding van het thema een knutselwerkje bij gemaakt.
Bij de oudste groep spelen ze vaak d.m.v. een toneelstukje of een rollenspel een bijbelverhaal of onderwerp uit.
De opkomst is wisselend. Zo was er afgelopen seizoen een grote groep 2 (18 kinderen) en een kleine groep 1 (9 kinderen)
Wij organiseren dit vanaf september tot Pasen. Elke groep heeft minimaal 2 maal leiding.
De kinderen die naar de clubs toekomen zijn niet allemaal kerkelijk meelevend maar wel erg enthousiast om hier naar toe te komen en dit mee te beleven.

Half september zijn we als leiding begonnen met de voorbereidingen voor komend clubseizoen. Dir jaar was het geen grote puzzel, want we waren het snel eens over de dagen en de indeling van de leiding. Dit keer besloten we al om in oktober van start te gaan.

In de eerste week van oktober zijn de clubs werkelijk gestart. Er is dit jaar bij beide groepen enorm veel belangstelling om te komen naar onze clubavonden.

Club 1 (groep 3, 4 en 5 van de basisschool) is gestart met 10 kinderen.

Bij club 2 (groep 6, 7 en 8) kwamen maar liefst 19 kinderen naar de eerste clubavond.

Beide clubavonden zijn gestart met het thema: actie4kids. We hebben schoenendozen beplakt en versierd voor kinderen in een ver land. Verschillende dozen zijn na de dienst in de kerk uitgedeeld aan gemeenteleden die ook mee wilden doen aan deze actie.

Verder werden we een aantal weken geleden verblijdt met een gift van een familie uit onze gemeente. Nogmaals willen de deze familie hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Wij kunnen er weer leuke aankopen van doen voor onze gezellige clubavonden.

Verder zoeken we als leiding nog iemand die af en toe eens kan invallen. Als u/jij denkt dat lijkt mij wel een keer leuk? Neem dan contact op met mij!

Hartelijke groet namens het jeugdwerk,

Maya Scheunhage

Nieuws van de jeugdclubs

Nieuws december 2020

In november is dan toch ook eindelijk de jeugdclub weer begonnen. We hebben dit jaar gekozen voor 1 club  onder leiding van Edwin van de Bank en Iris Dattin. Helaas is de opkomst bij de jongeren ook steeds minder en daarom besloten om de kinderen van de groepen  5 t/m 8 in 1 groep te zetten. Deze groep komt op maandagavond bijeen van 18.45 – 19.45 uur op de jeugdzolder van de Zionskerk.  Iedereen die in deze doelgroep valt is Van Harte Welkom!  De data voor 2021: 4 en 18 januari, 1 en 22 februari en 8 en 22 maart. En een slotactiviteit in april!

Lees meer »

Nieuws februari 2020

Club 1 en 2: Dewi de Visser en Daisy Poppe zijn in november begonnen met een groepje van drie kinderen. Helaas zijn er geen bij gekomen. Club 2 heeft er vijf onder leiding van Edwin en Iris.

Lees meer »