Verkoop Zionskerk is definitief

Met gemengde gevoelens kunnen we meedelen dat de verkoop van de Zionskerk een feit is. Enerzijds voelen we de pijn van het loslaten van de Zionskerk, anderzijds geeft deze verkoop onze gemeente weer een financieel gezond toekomst perspectief.

We hebben bericht gekregen van de koper dat uit de 7 onderzoeken die zijn uitgevoerd is komen vast te staan dat er geen belemmeringen zijn om op het terrein van de Zionskerk woningen te gaan bouwen. Anders gezegd, het koopcontact is nu definitief in afwachting van de levering. Het ziet er naar uit dat we het terrein eind 2022 of in de loop van 2023 overdragen aan de koper. De koper is Bogor Projectontwikkeling uit Gorinchem. Het is een ontwikkelaar die ervaring heeft met het herontwikkelen van kerkgebouwen die niet meer in gebruik zijn. Onder meer het terrein van de Morgenster in Middelburg.

Het onderhandelingsproces met de koper en zijn makelaar is pittig geweest maar altijd in een goede verstandhouding verlopen. Voortdurend rekening houdend met begrip voor de wederzijdse belangen. 

Het perceel van de Zionskerk is verkocht en in het koopcontract is de intentie vastgelegd dat er woningbouw voor permanente bewoning moet worden gerealiseerd. 

Het is de bedoeling om op 23 februari 2022 tijdens de gemeenteavond de gemeente te laten kennismaken met de koper van het perceel en hem op dat moment in de gelegenheid te stellen een doorkijkje te geven naar de plannen die hij voor ogen staat.