Home » Gezamenlijke dienst Cluster Noordwest-Walcheren

Gezamenlijke dienst Cluster Noordwest-Walcheren

Gepubliceerd op 3 juni 2019 18:10

Ook voor dit jaar staat er op de zondag na Pinksteren weer een gezamenlijke clusterdienst gepland van de Protestantse Gemeenten Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.


De dienst wordt gehouden op zondag 16 juni om 10.00 uur in de Zionskerk te Oostkapelle.
De voorbereidingscommissie is druk doende om een mooie dienst samen te stellen rond het thema ‘Horen, zien en spreken!’.
Muzikale medewerking zal worden verleend door een ensemble van Brassband ‘Crescendo’ uit Oostkapelle.
Uiteraard is er na de dienst ook nog volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor vervoer naar Oostkapelle kunt u zich wenden tot een contactpersoon van uw eigen gemeente.
Het belooft weer een sprankelende dienst te worden, dus noteert u de datum alvast in uw agenda!
Namens de voorbereidingscommissie hartelijk dank,
Aart Wondergem


«   »