Afscheid Simon Corbijn

Op 28 maart nam Simon Corbijn, na vele jaren, afscheid van de classicale ZWO. Zwo'ers, predikanten, Siert en Bouwien en anderen bezochten deze bijeenkomst. Na koffie en een gezellige maaltijd werd er vergaderd in de Zionskerk.
Spreker ds. Quaiser Julius uit Pakistan vertelde over het project wat gesteund wordt door kerk in Actie. Aan het einde van de vergadering werd met een toespraak, foto’ s, film, bloemen en dankwoorden afscheid genomen. Na een toespraak van Simon werd eronder het genot van een drankje nog even nagepraat.