Musicaldienst ‘Vergeet nooit de verhalen…’

‘Vergeet nooit de verhalen…’ met een lied met deze titel, start de Musicalkerkdienst die op zondagmorgen 14 april om 10:00 uur wordt gehouden in de Zionskerk.

Vergeet nooit de verhalen… het gaat dan om Bijbelse verhalen, die in Oostkapelle in de afgelopen jaren regelmatig klonken, ook via eerder gespeelde  musicals: Mozes, Jakob, Saul en Ruth. Enkele kernachtige scènes en liederen uit deze musicals worden opnieuw uitgevoerd door een heel enthousiaste groep gemeenteleden. De Musicaldienst loopt dan uit op enkele nieuwe liederen uit een nieuwe musical: Maria – met eerst een protestsong en daarna een lied over de kracht van de liefde, die ook tot uitdrukking komt aan het Kruis.

De Musicalkerkdienst zal bruisen van energie en is een perfecte voorbereiding op de laatste week vóór Pasen. Komt allen en neem vrienden en bekenden mee.