ZWO januari 2021

Gepubliceerd op 1 januari 2021 om 00:00

Aardappelen te koop

Wist u dat de ZWO aardappelen verkoopt?

Door de armoede en de Coronacrisis in Indonesië hebben veel mensen het moeilijk; zo ook de projecten die we steunen. Door de verkoop van de aardappelen kunnen we de financiële opbrengsten bestemmen voor dit doel. We willen de verkoopactie in februari houden; in het kerkblad van februari leest u er meer over. We willen de actie nu alvast aanbevelen. Daarom: koop zoveel mogelijk aardappelen. U kunt ook nog aardappelen kopen voor de Voedselbank.

Zoals u weet, werden er met Pinkster-drie geen wafels verkocht. Ook was er geen Zomermarkt die geld opbracht. Door de opbrengst van de aardappelen kunnen we toch nog ons steentje bijdragen.

Over de beoogde projecten leest u hierna.

S. Corbijn

 

Ps: dank u voor uw gaven in het afgelopen jaar.

Mogen we in het nieuwe jaar weer op u rekenen?

Ondanks de problemen een gezegende Kerst toegewenst

en, zo mogelijk, een goed Nieuwjaar.De projecten

Duurzame landbouw bevorderen (Trukajaya)

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. 

Opvang voor straatkinderen (Dreamhouse)

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om.

Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.

Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden.

Sterke vrouwen opleiden (P3W)

Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.

Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.