ZWO december 2020

Gepubliceerd op 31 december 2020 om 19:45

Zending, hoe belangrijk is zending? Moet de boodschap van het evangelie altijd blijven doorgaan? De bijbel wordt in vele talen gelezen; toch zijn er nog veel plaatsen waar het evangelie niet bekend is. Maar ook is die boodschap bedoeld voor die mensen die het evangelie wel kennen, maar er niet in geloven. De opdracht is dat elk mens het Woord kan horen en er in kan gaan geloven. De kerk, als drager van het evangelie, heeft een belangrijke taak. Zij wordt daarbij gesteund door de ZWO commissie. Zij heeft tot taak, wegen te zoeken om mensen te bereiken met het Woord.

Tijden veranderen. Was het vroeger éénrichtingsverkeer; nu is het wederzijds assisteren. Mensen uit andere landen vertellen over hun geloof, willen ons iets meegeven, voelen zich bevrijd. Hun, haast kinderlijke, geloof spreekt ons aan.

Zo mogen wij samen het heil vieren, het geloof dat zekerheid schenkt. Het zijn vaak arme gebieden waar mensen in geloof leven en zij hebben steun nodig bij hun ontwikkeling. Door materiaal te verschaffen kunnen wij dienstbaar zijn bij de uitvoering van hun taken. Zo ondersteunen wij overal projecten. Verandering heeft ook plaatsgevonden in de landen waar wij een band mee hebben opgebouwd. We gingen van Indonesië naar Afrika, van Rwanda naar andere landen. Zo kwamen we uit bij de Zuiderzending. Door de hoeveelheid aan taken gingen de financiën met 50% omhoog. Daarnaast kwamen er acties; een landelijke collecte bracht Fl. 722.263,- voor scholen in het buitenland op. En er was een bedrag van Fl. 300.000,- voor waterputten in Rwanda en voor kinderbijbels een bedrag van Fl. 800.000,-  De plaatselijke collecten mochten we soms doorgeven en dan werd later op de avond het totaalbedrag bekend. Onze bijdrage was altijd hoger dan gevraagd werd. Zo heeft de zending een belangrijke plaats in onze gemeente, waar wij als commissie dankbaar voor zijn. Via het kerkblad proberen we voorlichting te geven; het blijkt dat de zending leeft maar ook nog steeds wereldwijd nodig is. Nog vele mensen weten niet wat het geloof betekent en dus blijft werken in de zending van levensbelang.

Geleid door de Geest kunnen we grote dingen doen.

S.Corbijn

 

Van Jeruzalem naar Jericho.

Kierkegaard vertelt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan op een heel ongewone en oorspronkelijke wijze. Er is maar één weg tussen Jeruzalem en Jericho. Vijf mensen gaan die weg: een zakenman, een rover, een priester, een Leviet en een Samaritaan. Alle vijf gaan ze dezelfde weg en toch gaan ze ieder hun eigen weg. De zakenman gaat een geoorloofde weg, de rover gaat een verkeerde weg, de priester gaat een lichtzinnige weg, de Leviet gaat een weg van hardheid van hart en de Samaritaan gaat een weg van barmhartigheid. Eén weg en toch vijf wegen: de geoorloofde weg, de verkeerde weg, de weg der lichtzinnigheid, de weg de hardheid van het hart en de weg van barmhartigheid. Wij gaan allen-dwars door het leven-één en dezelfde weg en toch gaat ieder van ons zijn eigen weg. Welke weg gaan wij?

 

Martin Luther King

Als mensen zijn wij van elkaar afhankelijk. Martin Luther King schreef: `we zijn schuldenaars van bekende en onbekende mannen en vrouwen, of we ons het bewust zijn, of niet. We staan steeds in de rode cijfers. Als we ´s morgens opstaan, de badkamer ingaan waar we een spons pakken, die een bewoner van een eiland in de Stille Zuidzee voor ons geplukt heeft. We pakken zeep die een Europeaan voor ons heeft vervaardigd. We drinken koffie die voor ons is geplukt door een Zuid Amerikaan. Of thee door een Chinees, of cacao door een West Afrikaan. Voor we de deur uitgaan naar ons werk, zijn we al dank verschuldigd aan meer dan de helft van de wereld.`