Opbrengst Spaardoosjes

Gepubliceerd op 30 september 2020 om 20:51

De ZWO commissie dankt hartelijk alle gulle gevers die hebben meegedaan met de spaardoosjes-actie tijdens én nà de 40-dagen-tijd – tot begin juli! De opbrengst was deels ook voor de diaconie, maar voor de ZWO bedraagt het € 1098,00. De opbrengst is bestemd voor verschillende projecten van Kerk in Actie, maar het grootste deel voor ons project Delta voor Indonesië. Allen veel dank!