Meditatie

Gepubliceerd op 30 september 2020 om 20:21

Het nog steeds rondwarende coronavirus stelt ons voor problemen; de mens, die alles kon, werd hardhandig neergezet. De gevolgen zijn onzeker, mensen komen in de zorgen. Er heerst verdriet en men weet niet hoe het verder moet. Gelukkig kunnen we elkaar tot steun zijn. Belangrijk is het ook dat we meer tijd kunnen nemen om de Bijbel te lezen. Veel mensen dachten het Woord niet nodig te hebben. Nu kunnen we mensen helpen in hun zorgen. De Bijbel is een menselijk boek en kent ook allerlei verhalen  van ellende en verdriet, maar telkens komt er weer redding. Woorden van troost en bemoediging zijn heilzaam. De taak van de kerk is dit te verkondigen. Zo mag de Bijbel een steun zijn voor iedereen die zich verdiept in geloof.  De kerk als beelddrager, laat ons zien wie we zijn. Het zijn onze zwakheden die ons laten zien dat we iemand nodig hebben. Die hebben we gelukkig in Jezus, als onze enige trooster. Hij, die de zorgen en het verdriet van ieder mens kent, wil ons door de problemen heen helpen. We moeten de Bijbel wel lezen.

De Bijbel, die in vele talen geschreven is. Zo is de hele Bijbel leesbaar in 698 talen. Meerdere bijbelboeken zijn in 1138 talen te lezen. Toch zijn er 250 miljoen mensen die geen enkel bijbelvers in hun eigen taal hebben. Dat schrijft Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. In Ethiopië komen 84 talen voor, waaronder het Chara. Toen deze mensen vernamen dat het Johannes evangelie in hun taal verkrijgbaar was, was het feest bij de overhandiging. Ze begonnen te lezen in het verhaal over de Samaritaanse vrouw en het levende water wat Jezus wil geven. Ze zeiden dan ook vol trots: “vandaag hebben wij het levende water ontvangen!” Wat geweldig en wat een rijkdom, als je het Woord in eigen taal kunt lezen. Zo komt het Woord dichterbij.

Moge het Woord ons moed geven in deze onzekere tijd. “Lees je Bijbel, lees je Bijbel elke dag!”

 

S. Corbijn