Indonesië

Gepubliceerd op 1 april 2020 om 00:36

Indonesië

Enkele weken geleden kwam Indonesië op de politieke agenda. De koning moest namens de regering excuses aanbieden voor de schanddaden die de Nederlandse militairen zouden hebben aangericht.

 

Maar Indonesië, als Nederlandse kolonie, heeft ook een andere betekenis voor ons. Al in de 16e eeuw gingen predikanten naar dit land om het Evangelie te brengen. In 1912 wordt ds. Merkelijn vanuit Zeeland uitgezonden. Bij zijn aankomst treft hij alleen maar arme mensen aan, die moeten leven van 2 cent per dag. Zijn eerste bezoekers kwamen op zondag naar de kerkdiensten luisteren. Het aantal bezoekers groeide en zo werden er met Pinksteren 25 mensen gedoopt. Ds. Merkelijn schrijft na 25 jaar: “het is mij duidelijk geworden dat God wegen heeft gebaand en op verrassende wijze deuren heeft geopend”. Een arme christen, die op zijn sterfbed lag, getuigde van zijn geloof door te bidden en de mensen te laten zingen, waarna vele mensen zich lieten dopen. Zo is ds. Merkelijn tot zegen geweest in zijn arbeid voor de zending, tot blijdschap van onze Zeeuwse kerken, die hem uitgezonden en onderhouden hadden.  Zijn opvolger is ds. Van Nes.

 

Maar dan komt er oorlog. Japanners vallen Indonesië binnen, veel Nederlanders worden opgepakt. De Indonesische kerken moeten het nu zonder Nederlandse steun doen. Als de oorlog voorbij is zijn we benieuwd hoe de kerken de overheersing hebben doorstaan. Het blijkt dat ze in deze moeilijke tijd stand hebben gehouden. Toch wil men graag dat de Nederlandsen kerken weer helpen bij de uitbreiding van hun kerken en hen bijstaan met raad en daad. Zo kreeg de Zuiderzending het zendingsveld op Midden Java, met name de classis Blora, toegewezen.  Uitgezonden predikanten waren ds. Schut en ds. Reinders. Een kleine groep christenen groeide uit tot een veelvoud.

 

Het is 1965 als zich schermutselingen voordoen. Een communistische coup, ruzie met landgenoten. Het wordt zo heftig dat mensen elkaar ombrengen; er vallen duizenden slachtoffers. Doordat veel mensen het houvast in hun leven verloren hebben gaan ze op zoek naar zekerheid en kloppen ze aan bij de kerk.  Een gigantisch werk om al die duizenden  onderricht te geven en d.m.v. catechisatie geloofskennis bij te brengen, waarna velen worden gedoopt. Het brengt rust en zekerheid mee.

 

Toch kost de overgang naar het christen-zijn  de nodige moed. Bijgeloof speelt vaak nog een rol; zo is er de voorouderverering. Daarom is Bijbelkennis zo belangrijk. Leren wat het geloof inhoudt en betekent.  Daarbij heeft de kerk in Indonesië steun nodig. Daar mogen wij een steentje aan bijdragen. Zoals o.a. bij de opbouw van de kerkelijke gemeente, ondersteuning van kleine bedrijfjes en ondersteuning van kinderen met een verstandelijke beperking. Mooie projecten, die we een aantal jaren willen ondersteunen. En natuurlijk met u, als gemeente.

 

Opbrengst 2019

“De landelijke PKN opbrengst van de inzameling van kaarten, postzegels en mobiele telefoons was in 2019 € 23412,-

Ook wij mochten ons steentje bijdragen en dat kunt u nog steeds door kaarten, postzegels en oude mobiele telefoons in de

emmer achterin de kerk te deponeren.”

 

S. Corbijn

 

 

U hebt ons geroepen

 

Jezus Christus, U bent ons leven

En neemt ons mee op Uw weg.

U hebt de wereld niet prijsgegeven aan de machten van het kwaad.

U hebt ons niet overgelaten aan zonde en dood.

Uit heel die duisternis

Hebt U ons geroepen tot Uw wonderbaar licht.

Om deze verkondiging heen

Hopen wij met Uw gemeente opeen

En putten kracht uit het leerboek van de hoop.

Schenk ons Uw Heilige Geest,

Zodat het dagelijks leven

Door het geloof in Uw toekomst

Wordt vermenigvuldigd met hoop.

Wij danken U dat wij niet voor niets leven en werken,

Maar terwijl het nog nacht is

De morgen mogen verwachten.

 

Barend Wallet “Sterk en dapper”.

Lees: Johannes 8 : 12-19.