Meditatie

Gepubliceerd op 21 maart 2020 om 14:06

40 dagentijd                                                          26 februari-11 april

 

De 40 dagentijd heeft als thema “sta op”.

In de 40 dagentijd staan we stil bij het lijden van Jezus en leven we toe naar Pasen; het feest van de opstanding uit de dood. Jezus riep “sta op” tegen zieken en mensen die leden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. Zijn liefde voor ons, mensen, bracht hoop en verlossing. Zijn lijden gaf ons toekomst; Zijn liefde overwon de dood. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop, zo mogen we iedere dag opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. En als volgers van Jezus mogen we ons niet neerleggen bij gebrokenheid. Daarom: “sta op!” Samen in actie komen, door hoop te bieden aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Hoop bieden aan vluchtelingen, kinderen in de knel en vele anderen.

Zo lezen we de kracht van Bijbelverhalen. Zo groeit de kerk in de Golfstaten door toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filippijnen. De meeste van deze mensen zijn ongeletterd. Kerk in Actie traint de voorgangers om hun kennis te delen zodat deze mensen de betekenis van de Bijbel leren. Zo vatten ze moed in hun zware en eenzame lijden. Voor dit goede doel mogen we collecteren op onze voorjaarszendingszondag van 1 maart.

In het spoor van onze Heer, liefde voor alle mensen, mogen, ja moeten we Hem volgen in het werk wat Hij ons heeft nagelaten. Zijn liefde zet ons aan het werk. Omziend naar anderen zijn we een gemeente van onze Heer.

“sta op en leef vanuit Geloof, Hoop en Liefde”.

 

S. Corbijn