Verslag ZWO

Gepubliceerd op 20 maart 2020 om 00:02

Op onze laatste vergadering van de ZWO commissie mochten we een nieuw lid welkom heten. André de Buck heeft onze gelederen versterkt. Fijn André, dat je deel wil uitmaken van onze ZWO commissie.  We werken actief aan onze opdracht, zowel in als buiten de kerk. In de gemeente hebben we meerdere commissies met ieder een eigen taak. De ZWO commissie heeft de taak zich met het Evangelie bezig te houden. Dit geschiedt door o.a. het meewerken aan de kerkdienst. Een taak die we blijmoedig vervullen. Zo ziet u regelmatig ZWO leden tijdens de diensten voor zending en werelddiaconaat. We mogen ook blij zijn, dat mensen zich verdiepen in de wereldwijde boodschap en kwetsbare mensen ondersteunen. Het is een opdracht van onze Heer, die het ons heeft voorgedaan. We kunnen moeilijk achter blijven.

Als u meer wilt weten over ons werk, bent u van harte welkom om een keer een ZWO vergadering bij te wonen. De eerstvolgende is op 1 april.

 

In het afgelopen jaar 2019 zijn de inkomsten van onze gemeente voor ZWO 13.851,28 Euro. Dit is bij elkaar gebracht door de vrijwillige bijdrage (via de acceptgiro’s), de spaardoosjes, collectes, zendingsbusje, wafelverkoop op 3e Pinksteren en de verkoop op de Oostkapelse dag. Deze inkomsten zijn bestemd voor Kerkinactie (project Pakistan en andere projecten).

We hopen op een goede voorjaarszendingszondag op 1 maart. De collecte is dan bestemd voor werk in de Golfstaten, “de kracht van bijbelverhalen”. Dit geldt speciaal voor mensen uit India, Nepal en de Filipijnen die in de Golfstaten werken. Vaak zijn ze ongeletterd. Ze worden getraind door de voorgangers om nieuwe moed te putten uit de Bijbelse verhalen.

 

S. Corbijn