Nieuws februari 2019

Gepubliceerd op 30 januari 2019 om 20:00

Onze classicale ZWO commissie is sinds 1 januari 2018 samengegaan met de classicale commissie Zeeuws Vlaanderen. Dat houdt in dat we samen vergaderen; de regionale vergaderingen houden we wel apart. Door het verdwijnen van de classis Walcheren en het opgaan in de classis Delta moet ook de classicale ZWO commissie veranderen. Zeeland vormt nu, met een deel van Zuid Holland, de classis Delta. Als gezamenlijke commissies ZWO vergaderen we nu ook aan beide zijden van de Westerschelde. Eén van de gesprekspunten betreft Pakistan en het geven van voorlichting over ons project aldaar aan de gemeenten. Het zijn vooral de plaatselijke ZWO commissies die het voortouw nemen. Zij geven informatie over de activiteiten die we steunen in Pakistan, organiseren de verkoop van allerlei spulletjes waarbij de opbrengst voor Pakistan is en ook houden ze kerkdiensten rondom het thema Pakistan. Denk verder aan een zendingsmarkt, verkoop van boeken en spaardoosjes. Onze betrokkenheid bij Pakistan loopt eind 2019 af. Vanaf 2020 willen we met een project in Indonesië verder. Op de regiovergadering gaat het vooral over ons project in Pakistan. Als dank kregen we van de kerk in Pakistan een brief met foto. Van onze kant stuurden we een foto, genomen in de kerk als blijk van meeleven. Onze steun aan Pakistan doet denken aan 65 jaar geleden toen wij door de Watersnoodramp werden getroffen en steun kregen uit Pakistan. Nu mogen wij Pakistan steunen.

We denken ook aan de aardbeving en overstromingen op Lombok en Sulawesi; Indonesië, waarvoor we collecteerden.  Er is het afgelopen jaar veel gebeurd; de wereld kent vele donkere plekken, de duisternis overheerst soms. Maar temidden van alle ellende mogen wij van het licht getuigen. In de strijd tegen alle kwaad mogen we onze hand opheffen en een halt toeroepen. De kerk is beelddrager van God. We staan sterk in de strijd want de overwinning is al behaald!

 

Werelddiaconaat 3 februari

Het water staat de Bengalen aan de lippen. Ieder jaar treden in Bangladesh tijdens de moesson de rivieren buiten hun oevers. De overstromingen, die door klimaatverandering talrijker en heftiger worden, zijn een ramp voor de bewoners. Kerk in Actie helpt de mensen beter voorbereid te zijn op overstromingen, zodat de gevolgen beperkt zijn. Op 3 februari zal er tijdens Werelddiaconaatzondag gecollecteerd worden voor Bangladesh.

 

S. Corbijn