Nieuws januari 2019

Gepubliceerd op 1 januari 2019 om 12:00

Per 1 januari 2018 zijn we als classicale ZWO-commissie samengegaan met de ZWO-commissie Zeeuws Vlaanderen. En door het opheffen van de Zeeuwse classis zijn er ook gevolgen voor de ZWO classis. Deze, voorheen 4, classissen gaan nu meer samenwerken.

Zo werken we gezamenlijk aan het project in Pakistan. Op zaterdag 24 november hadden we een gezamenlijke bijeenkomst. We zijn samen verantwoordelijk voor een financiële bijdrage. De kerk in Pakistan heeft het moeilijk als kleine gemeenschap tussen een grote gemeenschap van moslims. Kerkdiensten worden soms moeilijk gemaakt. Voor hen is het belangrijk om te weten dat buitenlandse kerken achter hen staan. Door hun uitstraling van geloof en hun omgang met andere mensen dwingen ze respect af. Vanuit Nederland worden mensen uitgezonden en zo worden wij op de hoogte gebracht van de situatie. Over heel de wereld worden mensen vervolgd en veel gelovigen worden gevangen gezet. De haat tegen christenen neemt toe, maar de kerk groeit tegen de verdrukking in. Met deze wetenschap is het vanzelfsprekend dat we als commissie ons werk vervolgen. De kerk is een belangrijke schakel; het geloof delen zoals bijvoorbeeld in Syrië. Mensen keren terug naar hun woonplaatsen en moeten geholpen worden door onze kerken. Veel werk staat ons te wachten in het nieuwe jaar; maar dat kunnen wij slechts met de hulp vanuit de gemeente. Als bevoorrechte christenen moeten wij de strijd aanbinden tegen het kwaad wat zoveel mensen in angst doet leven. Vrijheid maakt mensen blij. Kerstfeest maakt blij; daar zit toekomst in en dat geeft zekerheid en wie wil dat niet? Kerstfeest zegt ook: “doe er wat aan!” Dat hopen we samen te doen. Het kind in de kribbe wil onze leidsman zijn. U allen een gezegend nieuwjaar!

Wij delen
Wij delen geloof De Heer die het brak
Wij delen hoop En niemand kwam tekort
Die wij ontvangen van God Zo willen wij delen
Vijf broden twee vissen Van wat Hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt

PS: kaarten, postzegels en mobieltjes kunnen in de emmer in de Zionskerk gedeponeerd worden.

S. Corbijn