Grote mars voor klimaat

Gepubliceerd op 25 oktober 2023 om 15:39

Door René de Reuver

Zondag 12 november wordt in Amsterdam de grote mars voor klimaat en rechtvaardigheid gehouden. Misschien aarzel jij of je mee zal lopen. Op zondag ben je wellicht gewoon naar jouw lokale kerk te gaan en om dit hiervoor nu te laten schieten? Uitgerekend de zondag is toch de dag om samen met anderen God te prijzen? Zeker, maar kan dat niet op heel verschillende manieren, vanaf de kerkbank maar ook vanaf de straat?


Op 4 oktober jl. heeft paus Franciscus een ‘apostolische vermaning’ - een wat uitgebreide pauselijke brief - gepubliceerd met de titel Laudate Deum, Prijs God. Het is een indringende brief over het klimaat, waarin hij de boodschap van de acht jaar eerder verschenen encycliek Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) aanscherpt. Voor de paus is het helder: God prijzen en je inzetten en uitspreken voor het klimaat hebben alles met elkaar te maken.


Voorafgaand aan de mars wordt er in de Amsterdamse Westerkerk een interreligieuze viering gehouden. Vanuit verschillende tradities zal er worden gebeden en God worden geprezen om het geschenk van de schepping. Met een ieder die wil aansluiten, omdat het - in de woorden van de paus - gaat om ‘ons gemeenschappelijke huis’.

De afgelopen jaren is de urgentie van deze lofprijzing alleen maar groter geworden: het voortbestaan van mensen, dieren, bomen en planten staat op het spel. De opwarming van de aarde zet door, mede door onze levensstijl.

De mens heeft de schepping in eigen beheer genomen, met alle gevolgen van dien. De paus beëindigt zijn brief met de aangrijpende zin: ‘Als mensen claimen Gods plaats in te nemen, dan worden zij elkaars ergste vijand.’ Het klimaatprobleem lossen we daarom niet op met onze technische kennis. De spa moet dieper de grond in. Het hart moet geraakt en gedraaid worden. De lofzang moet weer gezongen worden: Laudate Deum! Immers: de aarde is van God, met al wat daarop leeft (Deut. 10:14). De hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is behoren Hem toe (Psalm 146:6). Dit lied geeft energie aan pelgrims. Het wil ons leven in beweging zetten. Voor God, voor elkaar, voor degenen die na ons komen, voor dieren, planten en vissen, voor het klimaat, voor Gods goede schepping.

Laten we daarom op 12 november gezamenlijk God prijzen in de kerkbank en op straat, met ons hart, onze mond en onze voeten. Hopelijk klinkt dit lied zo aanstekelijk dat velen het niet kunnen laten om mee te doen.

René de Reuver | Scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland