Bestel uw tulpenbollen voor het project De Delta voor Indonesië

Bestel vóór 29 mei 2022 tulpenbollen voor het kerk in actie project: De Delta voor Indonesië. Hiermee ondersteunen we kwetsbare kinderen, boeren en vrouwen in Indonesië. We geven zo kleur in Nederland en op Papua en Java.

De ZWO van onze Protestantse Gemeente Oostkapelle doet net als veel andere kerken mee met deze actie

Prijs € 5,00 voor een zakje van 20 mooie  tulpenbollen, u hebt de keus uit drie kleuren n.l. wit, paars en geel. De bollen zijn in september beschikbaar zodat u ze in oktober kunt planten. U krijgt in september bericht over de levering.

Bestel uw tulpenbollen t/m 29 mei via het formulier in het kerkblad of via de mail en betaal vooraf. U kunt dit doen via de onderstaande mogelijkheden:

Via de mail info@oostkapelle.nl of via het formulier in het kerkblad aangeven hoeveel zakjes witte, paarse of gele bollen u bestelt o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer en het geld overmaken op bankrekening NL 32 RABO 0324 0071 24 t.n.v. ZWO commissie Oostkapelle onder vermelding BLOEMBOLLEN. Wanneer u bestelt via het formulier kunt u ook contant geld in een envelop bijsluiten en inleveren in de kerk, in de brievenbus van het PKC of bij één van de ZWO-leden.