Avondgebed zoals deze zomer in Taizé

Op zondagavond 4 juli is er in de protestantse Dorpskerk om 19 uur een bijzondere soort kerkdienst: een avondgebed op de wijze van Taizé. Er is daarbij veel ruimte voor stilte en aandacht voor persoonlijke meditatie.

Teksten, gebeden en het luisteren naar Taizé-liederen helpen de deelnemers aan dit avondgebed om zelf tot inkeer te komen. Voorganger is ds. Flip Beukenhorst. Medewerking wordt verleend door Rinus Jobse, piano en Lian Jobse-Vonk, dwarsfluit. Taizé is een dorp in Frankrijk waarheen deze zomer vele mensen van alle leeftijden en uit allerlei kerken heentrekken om samen met de oecumenische gemeenschap aldaar elkaar te ontmoeten over geloof en leven. In Oostkapelle kan men zondagavond iets ervaren van de Taizé-manier van zingen, bidden en stil zijn.