Uitnodiging Gemeenteavond

Op woensdag 30 juni 2021 vindt de gemeenteavond plaats om 19.30 in de Zionskerk (aanmelden vooraf is noodzakelijk).

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

  1. Opening.
  2. Jaarrekening kerk 2020.
  3. Jaarrekening diaconie 2020.
  4. Korte toelichting stand van zaken herschikken kerkelijk vastgoed.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting.

 

De corona richtlijnen brengen nog mee dat we niet met grote groepen kunnen en willen vergaderen. Daarom bieden we de volgende mogelijkheden:

  • de gemeenteavond thuis digitaal bij te wonen;
  • de gemeenteavond feitelijk bij te wonen in de Zionskerk.

Wilt u niet naar de Zionskerk komen dan kunt u ook vooraf uw vragen schriftelijk bij de scriba indienen. Dan kunnen we die vragen tijdens de gemeenteavond beantwoorden.

 

Het thuis digitaal bijwonen van de vergadering via internet houdt in dat we elkaar kunnen zien en horen en ook informatie met elkaar kunnen delen. We maken hiervoor gebruik van het programma Microsoft Teams.

 

De genoemde jaarstukken zijn op te vragen via de scriba en sturen we zoveel mogelijk digitaal toe.

 

Aanmelden voor de vergadering vooraf is noodzakelijk en kan door het aanmeldingsformulier voor deze vergadering in te vullen. Heeft u geen internet dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba: 0118 – 582119. Kunt u de vergadering niet bijwonen dan kunt uw vragen of opmerkingen doorgeven aan de scriba (info@pgoostkapelle.nl).

 

Namens de kerkenraad,

Ron Waverijn - scriba